Ontmoet de relatiemanagers van Zuyd Professional

Een compleet en flexibel opleidingstraject, op maat gemaakt, en volledig in lijn met de groeiambities van de organisatie: de relatiemanagers van Zuyd Professional adviseren je graag!

Erol Pekçe

Met een achtergrond in Technische Bedrijfskunde, met een scherp oog voor trends en ontwikkelingen en niet aflatende nieuwsgierigheid, opereert Erol in het speelveld van organisatieadvies, techniek en business development. Erol: "Ik onderzoek wat bij bedrijven speelt. Wil bedrijven en hun menselijk kapitaal helpen accelereren en vervolgens laten excelleren. Dat betekent dat je uitdagingen van klanten in kaart moeten brengen en intern moeten afstemmen hoe we die klantvraag kunnen beantwoorden om tot een passende lange termijn oplossing te komen. We moeten kortom een vertaalslag maken van extern naar intern en vervolgens vice versa. Ik ben soms zelf verbaasd om te zien wat we als kennisinstituut Zuyd kunnen leveren. Met de onderzoeksdata uit verschillende branches en sectoren die de lectoraten genereren en de aanwezige kennis in faculteiten kunnen wij aan de ene kant klanten bedienen, aan de andere kant kunnen wij onze collega's weer voeden met interessante zaken die bij klanten spelen. Door deze wisselwerking creëren we zowel voor faculteiten als onze klanten meerwaarde." 

Marcel Douven

Marcel is zijn hele carrière vanuit verschillende rollen en met een brede oriëntatie met klanten bezig geweest. Met een innemende, gedreven persoonlijkheid heeft hij organisaties geholpen zich verder te ontwikkelen. Daarbij stond het klantproces altijd voorop. Marcel: "Luisteren is het sleutelwoord als je met klanten aan tafel zit. De ontwikkelingen bij de klant, zijn omgeving en dieperliggende uitdagingen en wat wij daarin voor hen kunnen betekenen; dat fascineert mij. Inzetten dus op partnership en gezamenlijk vraagstukken oplossen. Dat lijkt een dooddoener, maar het vergt een absoluut andere attitude om langdurige relaties op te bouwen. Mijn inziens werkt het beter om samen - en Zuyd Professional doet dat vanuit een sociaaleconomische en maatschappelijke betrokkenheid - organisatievraagstukken te ontleden. Hoewel je zo nu en dan uiteraard ook gewoon praktische korte termijn antwoorden moet kunnen geven, zodat klanten directe resultaten kunnen boeken." Vanuit zijn interesse voor klantenbenaderingen én belangstelling voor zorgconcepten focust Marcel zich bij Zuyd Professional op de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke en pedagogische dienstverlening en management.