Welke methodes worden er in de Palliatieve Zorg opleiding voor Verzorgenden behandeld?

27-05-2019

De opleiding Palliatieve Zorg bestaat uit vijf modules. Iedere module staat in het teken van een ander thema.

Module 1: Inleiding op palliatieve zorg

Thema’s in de eerste module zijn onder andere:

  • Waarom is palliatieve zorg bijzondere zorg?
  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Hoe passen de verschillende zorgmodellen bij de visies op palliatieve zorg?
  • Interdisciplinair samenwerken

Door de opzet van de cursus is het ook mogelijk om losse modules te volgen. Module 1 is verplicht. Daarna kun je de module(s) naar keuze volgen.

Module 2: Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding

In de tweede module worden de belangrijkste en meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase behandeld.

Module 3: Psychosociale zorg

In de derde module leer je over coping, coping strategieën, de mogelijkheden van verschillende hulpbronnen en de inzet van professionals.

Module 4: Zorg voor levensvragen

Je leert hoe je in gesprek gaat met de cliënt en zijn naasten over onderwerpen als euthanasie en palliatieve sedatie.

Module 5: Interdisciplinaire samenwerking

In de laatste module wordt ingezoomd op thema’s die belangrijk zijn bij interdisciplinaire samenwerking. Thema’s zijn onder andere:

  • Wat is een interdisciplinair team?
  • Hoe kan ik een belangrijke bijdrage leveren?
  • Coördinatie en continuïteit van de zorg.

Terug naar de pagina palliatieve zorg opleiding.