Elk bedrijf is in beweging.
En bij beweging hoort ontwikkeling.

Zuyd Professional biedt voor alle organisaties flexibele maatwerktrajecten. We stellen samen de beoogde organisatie- en leerdoelen vast en bouwen op basis daarvan een passend programma. Met Zuyd Professional blijft je organisatie relevant voor de uitdagingen nu en in de toekomst.

De doelen, de organisatiecontext alsook de aanwezige competenties en ervaringen van medewerkers vormen de basis van ieder traject, zodat we nog gerichter kunnen trainen.

Stap 1: Telefonisch contact

Tijdens het telefonisch contact vindt er een korte kennismaking en een eerste verkenning van de leerbehoefte plaats. We informeren je tijdens dit eerste contact over de mogelijkheden.

Stap 2: Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek leren we de organisatie en specifieke ontwikkelbehoeften kennen en spreken we over de beoogde resultaten van de training. Verder wordt het kennisniveau van de deelnemers besproken en de inhoudelijke wensen. Tot slot spreken we over de uitvoering, de gewenste trainingsdata en de locatie. Vaak is er in dit gesprek ook de gelegenheid om kennis te maken met de trainer, indien wenselijk wordt hiervoor een separate afspraak gepland.

Stap 3: Overeenkomst

Naar aanleiding van het intakegesprek ontvang je van ons een samenwerkingsvoorstel met het maatwerkprogramma en de investering ter ondertekening.

Stap 4: Ontwikkelen opleidingstraject

We koppelen individuele leerbehoeftes van deelnemers aan de organisatiedoelstellingen en werken hiermee het maatwerkprogramma verder uit.

Stap 5: Uitvoering traject

De trainer voert de training op locatie uit en draagt zorg voor de benodigde literatuur en het trainingsmateriaal. Gedurende het traject coacht en begeleidt de trainer het team met het implementeren van de nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk.

Stap 6: Evaluatie

Na afloop van de training vragen wij iedere deelnemer om een evaluatie in te vullen. In een evaluatiegesprek bespreken we daarna samen de resultaten van en ervaringen over de training.

Onze vakgebieden

Wij bieden binnen onze vakgebieden verschillende Incompany-trajecten aan. Onze accountmanagers informeren je graag over de mogelijke Incompany trajecten. Mail voor meer informatie naar serviceteam@zuydprofessional. Alvast meer weten of inspiratie op doen? Bekijk dan de pagina van het vakgebied naar jouw interesse!

blok management leiderschap opleidingen
Management
& Leiderschap

Persoonlijk leiderschap wordt steeds belangrijker nu de veranderingen in de maatschappij sneller gaan. Waar leidinggeven vroeger vaak competentiegericht was, kijken we nu meer naar talent én gedrag in de organisatie.

Gezondheidszorg
& Welzijn

De Gezondheidszorg- en Welzijnsector is sterk in beweging. Er is continu behoefte aan goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Vanuit die behoefte ontwikkelen wij samen met zorgorganisaties programma’s die echt impact hebben. Of je nu breder inzetbaar wordt, up-to-date kennis wilt of wordt omgeschoold.

ict techniek deeltijd opleidingen
ICT
& Techniek

Het werkveld van ICT en Techniek is dynamisch. Nieuwe technologische toepassingen stellen ons in staat om een bijdrage te leveren aan échte vraagstukken die impact maken op het leven van mensen. Zo combineer je strategie en vakmanschap.

professionele vaardigheden
Professionele vaardigheden

Meegroeien in een veranderende maatschappij. De transitie die we in allerlei sectoren meemaken, vraagt veerkracht van mensen. En nieuwe vaardigheden op alle niveaus. ‘Employability’ noemen we dat en daarvoor zijn professionele vaardigheden essentieel.

Personen tegenover elkaar

Hoe kunnen wij jouw bedrijf helpen?

De organisatiedoelstelling en ontwikkelbehoefte van onze klant staat voorop. Met die behoefte in het achterhoofd gaan wij steeds samen op zoek naar de beste manier om dat te bereiken. Vanuit persoonlijk contact verkennen wij de vraag en de mogelijkheden die er bij Zuyd Professional zijn. Of het nu gaat om een bijscholingstraject voor een groep medewerkers of een vraagstuk op het vlak van organisatieontwikkeling waar leren en ontwikkelen een onderdeel in vormt, wij denken graag mee.