Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
Op alle online aanbiedingen van Zuyd Professional en op alle online met Zuyd Professional gesloten overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. De algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op opleidingen (Associate Degree-, Bachelor- en Masteropleidingen) waarvoor aanmelding via Studielink vereist is.  

Actievoorwaarden Alumni korting
Met ingang van studiejaar 2022/2023 worden er geen alumni kortingsvouchers meer uitgegeven, maar geldt er een alumnikorting van 10% voor alumni van Zuyd Hogeschool.
Let op: de alumnikorting is niet van toepassing op Associate Degrees, Master- en deeltijdopleidingen als ook de opleiding (verpleegkundig) Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ.
Om in aanmerking te komen voor alumnikorting, vul je bij aanmelding (bij opmerkingen) in dat je in aanmerking komt voor alumnikorting van 10%, bij voorkeur met vermelding van opleiding en afstudeerdatum. De korting wordt na goedkeuring in mindering gebracht op de factuur. Zuyd Professional voert steekproefsgewijs controles uit naar behaalde diploma’s via Bureau Onderwijs van Zuyd Hogeschool. Korting kan na aanvang van de studie niet meer verrekend worden.

Alumni kortingsvoucher
Ben je nog in het bezit van een kortingsvoucher die voor 2020 is uitgereikt bij je diploma uitreiking? Dan kun je deze verzilveren door middel van het het invullen van de bovenstaande gegevens (bij actievoorwaarden alumni korting) bij het aanmelden.

Zijn er vragen? We helpen je graag, stuur een bericht naar serviceteam@zuydprofessional.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons.