Verbinding met de praktijk. Blijf relevant.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Hierbij gaat Zuyd Professional de uitdaging aan om de juiste aansluiting te vinden tussen opleidingsaanbod en praktijk. Dit doen wij door zo dicht mogelijk aan te sluiten op maatschappelijk relevante thema’s, waarbij praktijk doorvertaald wordt naar onderwijsaanbod.

blok management leiderschap opleidingen
Management
& Leiderschap

Persoonlijk leiderschap wordt steeds belangrijker nu de veranderingen in de maatschappij sneller gaan. Waar leidinggeven vroeger vaak competentiegericht was, kijken we nu meer naar talent én gedrag in de organisatie.

Gezondheidszorg
& Welzijn

De Gezondheidszorg- en Welzijnsector is sterk in beweging. Er is continu behoefte aan goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Vanuit die behoefte ontwikkelen wij samen met zorgorganisaties programma’s die echt impact hebben. Of je nu breder inzetbaar wordt, up-to-date kennis wilt of wordt omgeschoold.

ict techniek deeltijd opleidingen
ICT
& Techniek

Het werkveld van ICT en Techniek is dynamisch. Nieuwe technologische toepassingen stellen ons in staat om een bijdrage te leveren aan échte vraagstukken die impact maken op het leven van mensen. Zo combineer je strategie en vakmanschap.

professionele vaardigheden
Professionele vaardigheden

Meegroeien in een veranderende maatschappij. De transitie die we in allerlei sectoren meemaken, vraagt veerkracht van mensen. En nieuwe vaardigheden op alle niveaus. ‘Employability’ noemen we dat en daarvoor zijn professionele vaardigheden essentieel.