Wat doet een POH GGZ?

22-05-2019

Een POH GGZ verleent consulten in de vorm van spreekuren, schat de aard en ernst van een aandoening in, geeft kortdurende behandeling en verwijst door waar nodig. Doorverwijzen is nodig in geval van ernstige, specifieke en/of psychiatrische problematiek. Praktijkondersteuner GGZ is een functie en (nog) geen beroep.

Diverse opleidingen tot POH GGZ zijn bedoeld voor onder andere (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en eerstelijnspsychologen. Het is dus voor mensen met verschillende opleidingsachtergronden mogelijk deze functie te vervullen. Een POH GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

Terug naar opleiding poh ggz.