Wat zijn adviesvaardigheden?

Wat zijn adviesvaardigheden?

13-11-2019

Veel professionals krijgen in hun werk te maken met het geven van advies. Goede adviesvaardigheden zorgen ervoor dat je weet wat er van jouw advies wordt verwacht en dat het inhoudelijk sterk is. Minstens zo belangrijk is dat je het advies zó weet te presenteren dat je anderen ervan overtuigt om ook echt iets met jouw advies te doen.

Centrale rol voor communicatie

Communicatie speelt dan ook een centrale rol in adviesvaardigheden. Dat begint bij de vaardigheid om goed te luisteren, zodat de vraag of opdracht duidelijk is. Vervolgens moet het advies goed geformuleerd worden, met gedegen argumenten. Uiteindelijk draait het erom dat je je advies ook weet over te brengen op je stakeholders. Dat het aansluit bij hun verwachtingen en overtuigend genoeg is.

Terug naar de pagina adviesvaardigheden