Welke methodes worden er in de opleiding Palliatieve Zorg behandeld?

De opleiding Palliatieve Zorg bestaat uit vijf modules. Iedere module staat in het teken van een ander thema.

Module 1: Inleiding op palliatieve zorg en interprofessioneel samenwerken

Thema’s in de eerste module zijn onder andere:

  • Visies op palliatieve zorg,
  • Waarom is palliatieve zorg bijzondere zorg?
  • Begripsbepalingen,
  • Doelgroepen,
  • Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg,
  • Organisatie van palliatieve zorg en interprofessioneel samenwerken.

Door de opzet van de cursus is het ook mogelijk om losse modules te volgen. Module 1 is verplicht. Daarna kun je de module(s) naar keuze volgen.

Module 2: Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding

In de tweede module worden de belangrijkste en meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase uitgediept. Communicatie en afstemming wordt onder de loep genomen om te komen tot de beste zorg en behandeling. Daarbij is ook aandacht voor complementaire zorg.

Module 3: Psychosociale zorg in de palliatieve fase

Tijdens de derde module staat psychosociale zorg in de palliatieve fase centraal. Je leert gespreksvaardigheden die passen bij de context.

Module 4: Zorg voor levensvragen

Tijdens de vierde module staan onderwerpen als euthanasieverzoeken, palliatieve sedatie, rouw en verliesbegeleiding, rituelen rondom sterven en het zorgpad in de stervensfase centraal.

Module 5: Interprofessionele samenwerking

In de laatste module wordt ingezoomd op thema’s als een interdisciplinair/interprofessioneel team starten en borgen, coördinatie en continuïteit van zorg, casemanagement en consultatievaardigheden.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.