Welke thema’s worden er in de opleiding Strategisch HRM behandeld?

Het studieprogramma van de opleiding Strategisch HRM bestaat uit 7 modules. Tijdens iedere module komt een ander thema aan bod.

Module 1: HR-advisering

De module HR-advisering fungeert als rode draad door de opleiding Strategisch HRM heen en verbindt andere modulen met elkaar. In deze module komt de rol, positie en competenties van de HR-adviseur aan bod en ontwikkel je adviesvaardigheden. Met methoden en technieken die je helpen bij het omgaan met weerstand en grote adviestrajecten.

Module 2: HRM en Bedrijfskunde

Tijdens de module HRM en Bedrijfskunde wordt de relatie tussen HRM en bedrijfskunde verder uitgelegd. Waarbij we inzoomen op ontwikkelingen in HRM, functiewaardering en belonen, human resource development en management development, prestatiemanagement en persoonlijk leiderschap.

Module 3: HRM en Verandermanagement

De derde module besteedt aandacht aan HRM en Verandermanagement. Je leert er hoe je veranderingen kunt doorvoeren vanuit verschillende optieken, hoe je draagvlak creëert, interventies opzet en hoe je kunt omgaan met weerstand.

Module 4: HRA en HRM: Investeringen, kosten en baten

In de module HRA en HRM: Investering, kosten en baten leren onze docenten je hoe je een kosten/baten analyse maakt en hoe je investeringsprojecten kunt beoordelen. Daarnaast komen onderwerpen als human resource accounting en budgettering en beheersing van personeelskosten aan bod.

Module 5: Strategische personeelsplanning

In de vijfde module bieden we je het gereedschap om een effectieve personeelsplanning op te zetten, waarmee je het proces beter kunt monitoren en sneller kunt bijsturen waar nodig.

Module 6: Strategisch HRM

In de zesde module gaan we aan de slag met het model van Pol: erkennen, begrijpen en doen. Ook de strategisch HRM-agenda, krachtenveldanalyse en tools om de human factor op de agenda te krijgen en te houden komen aan bod.

Module 7: Employability

De laatste module van de opleiding Strategisch HRM draait om het thema Employability. Je krijgt hierbij een algemene inleiding op employability, visietraining, de kenmerken van een employable medewerker, een employable organisatie en een employable HRM-er.
 

Terug naar de pagina opleiding Strategisch HRM.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.