Operational Engineering | Associate degree | deeltijd

Operational Engineering | Associate degree | deeltijd

Type
deeltijd
Duur
2 jaar
Niveau
associate degree
Startdatum
07 februari 2022
Vooropleiding
havo, vwo, mbo-niveau 4
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Keurmerk
NVAO, Cedeo
Tijdsinvestering
2 jaar: aangetoonde werkervaring of elders gevolgde modules maken versnelling mogelijk
Kostenspecificatie
wettelijk collegegeld en bijkomende kosten

Wat is industrie 4.0? Met welke nieuwe technologieën kun je productieprocessen slimmer inrichten? En hoe kun je de levensduur van machines verlengen en kosten besparen op het onderhoud? Als je klaar bent met de opleiding Ad Operational Engineering ben jij de technisch specialist met het antwoord op deze vragen. Zo verbind jij straks vakmanschap met operatie en strategie.

Met deze deeltijdopleiding maak je een sprong in jouw carrière. Je leert hoe je slimme technologie en digitalisering toepast in de maak- en procesindustrie, hoe je productieprocessen automatiseert en hoe je bedrijfsmiddelen, zoals machines, op een slimme en voorspelbare manier onderhoudt.

Heb je de opleiding Ad Operational Engineering succesvol afgerond? Met jouw diploma kun je vaak direct aan de slag als (junior) engineer of technicus in verschillende functies. Bijvoorbeeld als Service Engineer, PLC/Robot Engineer, Besturingstechnicus, Maintenance specialist of Technisch Adviseur.

Bij deze opleiding vormt de eigen werkomgeving een essentieel onderdeel van de studie. Door het inzetten van de eigen werkomgeving wordt het werken en leren op doordachte manier verbonden met elkaar. Dit heeft een positieve uitwerking op de motivatie doordat het geleerde in de praktijk kan worden toegepast en/of de verbinding wordt gemaakt met deze werkomgeving. Aan de werkomgeving worden dan ook eisen gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in een werkplekscan die voorafgaand aan de start van de opleiding zal worden uitgevoerd. Neem zelf ook al bij twijfel of je werkplek voldoet aan deze voorwaarden contact met ons op.  

 

Interesse? Meld je nu aan voor de online open avond door een mail te sturen naar deeltijdtechniek@zuyd.nl. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 8 december 2021. Zie tabblad; extra informatie.
algemeen
opbouw
programma
Extra informatie

Operational Engineering | Associate degree | deeltijd

Doelgroep
Werk jij bij de technische dienst, in het onderhoud of in de operatie en wil jij graag een stap maken in het technische werkveld? De tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingOperational Engineering Ad is voor werkenden die hun kennis op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde willen verbreden én zich willen verdiepen in technologische kennis en vaardigheden op het gebied van industrial automation en maintenance. Heb jij al een technische opleiding afgerond? Met een mbo-niveau 4 vooropleiding en relevante werkervaring word je toegelaten tot de opleiding. Ook voor havisten die een praktijkgerichte engineeringsopleiding zoeken of uitvalstudenten van de reguliere hbo-opleiding Engineering is deze opleiding interessant. De opleiding is praktijk- en functiegericht en daarom eisen we dat je een relevante werkplek hebt. Een werkplekscan behoort tot het intakeproces.

Na dit traject kun je...

… invulling geven aan jouw volgende stap in het technische werkveld als (junior) engineer, technicus of technisch adviseur. Je kunt aan de slag als meewerkend voorman/leadoperator en beschikt over de vaardigheden om technologische vraagstukken integraal aan te pakken en op te lossen. Je werkt samen in een team met je collega’s. Samen ontwikkel en bedenk je slimme producten, toepassingen en oplossingen voor de maak- en procesindustrie. Je speelt in op industrie 4.0 (smart industry). Je weet hoe je data verzamelt en analyseert en kunt projecten managen en de inzichten toepassen op jouw werkplek.

Heb je de smaak te pakken en wil je liever doorstuderen? Dat kan! Met een overbruggingsperiode van 10 extra weken kun je instromen in het derde jaar van de hbo-opleiding Engineering (deeltijd).

In het eerste jaar leer je de basis van elektrotechniek en werktuigbouwkunde toegepast op een industriële omgeving. Hierbij leg je de focus op industrial automation en asset management.

Je leert het slim onderhouden van bedrijfsmiddelen en het automatiseren van productieprocessen. Ook leer je de complexe systemen achter automatiseringen begrijpen, bedenken en bouwen. Zo ben jij straks de belangrijke schakel tussen de mensen in het veld en de engineers.

Ook bestaat er de mogelijkheid om je studieprogramma aan te vullen met een bedrijfskundig onderwerp. Je kunt kiezen uit de keuzevakken logistiek management en operations management. Of kies voor een technische verdieping met de vakken software design en meet- en regeltechniek. Met de opgedane kennis en praktijkervaring rond je je opleiding af met een afstudeeropdracht bij het bedrijf waar je werkt.

Praktijkervaring staat centraal
Tijdens het opleidingstraject staat de praktijk centraal. Jij gaat zelf actief aan de slag en werkt veel aan projecten. Deze projecten kunnen op school of in je eigen werkomgeving plaatsvinden. Je levert ook beroepsproducten (beroepspraktijkopdrachten) op, zoals een infographic over hoe je veilig moet werken aan een elektrische installatie. Of een adviesrapport waarin je een advies geeft over het toevoegen van intelligentie aan een bestaande installatie of proces. Zo’n rapport stel je op na een sterke analyse van de huidige situatie en uit resultaten van jouw onderzoek naar verbeteringen of optimalisaties.

Verbinding opleiding en werkomgeving
De beroepspraktijkopdrachten staan centraal in de opleiding. Deze laten je de verbinding maken met de theorie en praktijk op school én met de praktijk in je werkomgeving. Daarnaast zit er een opbouw in de complexiteit van de beroepspraktijkopdrachten. Eerst zit de diepgang van de opdrachten vooral in het beschrijven van een probleem of oplossing. Dit bouwen we op naar meer diepgang in de richting van verbeteringen, aanpassingen en optimalisaties. Met concrete praktijkvoorbeelden en -opdrachten kun jij straks een onderhoudsplan analyseren of een proces optimaliseren. De opleiding is opgezet in samenwerking met het werkveld en docenten van VISTA.

Persoonlijke begeleiding
Een studiecoach begeleidt jou persoonlijk tijdens de opleiding. Deze studiecoach voert individuele gesprekken met jou over studievoortgang en persoonlijke ontwikkeling. In de professionaliseringslijn, waar de sociale en communicatieve vaardigheden centraal staan, wordt de verbinding gemaakt met je persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een studiecoach. Met je studiecoach bespreek je dus voortgang en ontwikkeling. Daarnaast begeleiden onze deskundige docenten jou op technisch inhoudelijk gebied.

Eerste jaar
Het eerste jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In elk blok ga je aan de slag met drie onderwijsmodules. Je volgt twee dagdelen les op Zuyd Hogeschool. Tijdens het onderwijs op locatie krijg je zowel theorie- als praktijklessen. Ook wordt er gebruik gemaakt van praktijkruimten van Zuyd Hogeschool en VISTA College.

Blok 1: Elektrotechnische Fundamentals, Werktuigbouwkundige Fundamentals, Wiskunde Werktuigbouwkunde & Elektrotechniek
Je leert de basis kennis en vaardigheden van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Je gaat aan de slag met het toepassen van de kennis in de praktijk, dit kan op school zijn of in je eigen werkomgeving. Ook wiskunde komt aan bod, toegespitst op elektrotechnische en werktuigbouwkundige vraagstukken.

Blok 2: Elektrotechnische Tekeningen, CAD Werktuigbouwkunde en Studie- en onderzoeksvaardigheden
Je leert onder andere elektrotechnische tekeningen te lezen en te werken met het programma SolidWorks 3D om werktuigbouwkundige tekeningen en aanzichten te maken. In dit blok maak je een persoonlijk ontwikkel- en actieplan. Dit plan loopt als rode draad door de opleiding en komt regelmatig aan de orde tijdens de gesprekken met je studiecoach. Ook maak je een start met het verder ontwikkelen van je studie- en onderzoeksvaardigheden. Denk hierbij aan plannen en organiseren en bijvoorbeeld het verzamelen en beoordelen van informatie. Dit ga je vervolgens toepassen in een klein onderzoek.

Blok 3: Aandrijftechniek elektrotechniek, rotating en ict- en rapportagevaardigheden
Het doel van dit blok is om kennis en vaardigheden te verzamelen en leren hoe je deze toepast op energietechnische installaties van het vakgebied werktuigbouwkunde. In de module Aandrijftechniek staan elektrische aandrijvingen centraal.

Je leert werken met verschillende Microsoft-programma’s, zoals MS Word, Excel en Powerpoint. Ook leer je op een zakelijke manier schrijven en een professioneel rapport opstellen.

Blok 4: Besturingstechniek, aandrijftechniek werktuigbouwkunde en effectief communiceren
Je leert software en hardware kennen en toepassen in het vak besturingstechniek, bijvoorbeeld het aansturen van aandrijfelementen door PLC. Of het maken van een stappenprogramma in SFC, FBD. Daarnaast leer je over de aandrijftechniek op het gebied van werktuigbouwkunde, denk aan pneumatiek, hydrauliek, koppelingen, overbrengingen en aandrijfassen. Ook werk je aan je gesprekstechnieken en presentatievaardigheden.

Tweede jaar
Het tweede jaar bestaat uit twee blokken met in totaal zes onderwijsmodules. Hierin gaan we de interdisciplinariteit opzoeken in eigentijdse onderwerpen die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan het integreren van ICT-kennis en –vaardigheden en/of bedrijfskundige onderdelen.

Blok 1: Smart Automation en Projectmanagement
Om de interdisciplinariteit aan te tonen ga je in kleine groepen een project uitvoeren waar smart automation en projectmanagement centraal staan en de keuzevakken zorgen voor de interdisciplinariteit. Hierbij beschrijf je de huidige situatie van een bestaande installatie of proces en geef je advies over het toevoegen van intelligentie. Denk bijvoorbeeld aan voorspellingen over standtijd, conditie, betrouwbaarheid van de voorspellingen, nulmetingen, kalibratie en positionering, voorraadbeheer, inkoopmanagement, productie- en distributielogistiek en lay-out planning.

In dit studiejaar zul je je door keuzevakken verdiepen in techniek of technische bedrijfskunde. De keuzevakken zijn:

  • Meet- en regeltechniek
  • Logistiek management

Blok 2: Asset Management en Effectief Samenwerken
In dit blok voer je in kleine groepen een project uit. Hierin wordt de verbinding gemaakt tussen Asset management en software design of operations management. Vanuit software design kan je denken aan de relatie met de hoger gelegen lagen van de automatiseringsdriehoek.

Concreet betekent dit data uitlezen (sensoren) en vervolgens via een script omzetten naar informatie. Zo krijg je in het kader van Asset Management het gedrag van de installatie inzichtelijk en kun je tot verbeteringen komen met betrekking tot de voorspelbaarheid van onderhoud.

Vanuit Operations management kan je denken aan (proces)verbeteraanpakken. En aanvullend het beschrijven en daarnaast kwalitatief en kwantitatief analyseren van processen. Wat je op deze manier leert van effectief samenwerken pas je vooral toe in je eigen werkomgeving.

De keuzevakken zijn:

  • Software design
  • Operations management

Blok 3 en 4
In de tweede helft van het jaar studeer je af in het bedrijf waar je werkzaam bent. Je werkt hierbij aan een individuele afstudeeropdracht. Dit is een oplossing, product of toepassing waarmee je binnen jouw organisatie een verbetering aanbrengt in een bestaande installatie of machine. Of binnen een productieproces. De afstudeeropdracht formuleer je samen met je studiecoach, je afstudeerbegeleider van school en de begeleider binnen je bedrijf.

Goed om te weten: de modules en de onderwerpen zijn breed en flexibel opgesteld. We stemmen dit nauwkeurig af op de behoeften in het werkveld.

Informatieavonden

Heb jij interesse in een carrière in Software Engineering en wil je meer hierover weten? Binnenkort is er weer een informatieavond:

  • 8 december, online informatieavond ZuydSwitch en Deeltijd ICT Software Engineering

Wat kun je verwachten? Via Microsoft Teams wordt een presentatie over de opleidingen gepresenteerd. Hier komen alle belangrijke onderdelen aan bod. Daarnaast kun je zowel live als via de chat al jouw vragen stellen aan het team van deze opleiding.
Interesse? Meld je dan aan door een mail te sturen naar deeltijdtechniek@zuyd.nl met vermelding van jouw voor- en achternaam.

Inschrijven voor de opleiding kun je via Studielink. Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld.
Studenten die voor het eerst gaan studeren (of later) aan een bachelor-of associatie degree opleiding komen in aanmerking voor het verlaagd wettelijk collegegeld (mits zij voldoen aan de vereisten van het wettelijk collegegeld). Het verlaagd wettelijk collegegeld is alleen voor de eerste ononderbroken twaalf maanden van de inschrijving als student. Het verlaagd wettelijk collegegeld bedraagt 50% van het normale wettelijke collegegeld. Dit geldt voor alle nieuwe hbo studenten die een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen en het wettelijk collegegeld betalen. Meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.
Bij deze opleiding vormt de eigen werkomgeving een essentieel onderdeel van de studie. Door het inzetten van de eigen werkomgeving wordt het werken en leren op doordachte manier verbonden met elkaar. Dit heeft een positieve uitwerking op de motivatie doordat het geleerde in de praktijk kan worden toegepast en/of de verbinding wordt gemaakt met deze werkomgeving. Aan de werkomgeving worden dan ook eisen gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in een werkplekscan die voorafgaand aan de start van de opleiding zal worden uitgevoerd. Neem zelf ook al bij twijfel of je werkplek voldoet aan deze voorwaarden contact met ons op.  

Deel deze pagina op