Verpleegkunde-deeltijd

Verpleegkunde-deeltijd

Type
deeltijd
Duur
3 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
01 september 2020
Vooropleiding
diploma havo / mbo 4 (of 21+ toets)
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
diploma Bachelor of Science
Keurmerk
NVAO & CEDEO
Tijdsinvestering
wekelijks 4 uur les en 8 uur zelfstudie
Lesdag
dinsdag- of donderdagmiddag/ avond
Kostenspecificatie
collegegeld en kosten voor lesmateriaal en boeken

Of je nu al als verpleegkundige werkzaam bent en verder wilt leren of nu het roer omgooit vanuit een ander beroep, met de deeltijd bacheloropleiding Verpleegkunde van Zuyd maak jij je ambities waar!

Het mooie aan een deeltijd opleiding bij Zuyd is dat jij zelf de regie hebt over hoe je de opleiding volgt. Jouw kennis en ervaring zijn het uitgangspunt. Zo kun je deze intensieve opleiding helemaal op maat invullen, passend bij jouw ervaring, privé-situatie en werkplek. Zodra je de stof als professional denkt te beheersen, mag je toetsen gaan maken.

Je begint de opleiding met een intakegesprek, waarin we samen bekijken welke modules jou verder helpen in je competentieontwikkeling. Er is veel flexibiliteit mogelijk, maar je kunt er ook voor kiezen om een vooraf gedefinieerd programma te volgen. Samen bekijken we wat het beste bij jou past. Het mooie is dat je ook begeleiding kunt krijgen van een opleidingscoach.

Vereiste! Organisatievermogen...

Natuurlijk is het volgen van een deeltijd opleiding niet niks. Het combineren van werk, privé en opleiding stelt hoge eisen aan jouw organisatievermogen. Zuyd verwacht van alle professionals die een opleiding volgen dat ze daar zelf verantwoording in dragen. Dat moet geen probleem zijn, want als professional weet je tenslotte al hoe je zelfstandig kunt werken. Hou er rekening mee dat de opleiding continu in ontwikkeling is. Dit vraagt ook een stukje flexibiliteit van jou als deeltijd student.

Toelating

We adviseren om deze opleiding te volgen als je minimaal twee jaar werkervaring hebt.
Deze deeltijd opleiding maakt onderdeel uit van de pilot in het kader van besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (OC&W, 2015).

algemeen
opbouw
Praktische informatie
Info voor werkgever

Verpleegkunde-deeltijd

Doelgroep
De meeste studenten zijn mbo-verpleegkundigen met al enkele jaren werkervaring, maar ook hbo-studenten met een hulp- en zorgverlenersachtergrond (Sociaal Pedagogisch en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) die zich willen omscholen volgen de deeltijdopleiding. Kom je niet uit de zorg? Dan ben je zeker welkom maar houd wel rekening met een langere duur van de opleiding. Omdat je je ook de basis van het verpleegkundige vak en de zorgverlening eigen moet maken; is een studieduur van +/- drie jaar of minder niet realistisch.

Na dit traject kun je...

Aan het eind van de opleiding ben je hbo-verpleegkundige niveau 6. Je bent allround opgeleid wat betekent dat je in verschillende contexten aan de slag kunt. Denk hierbij aan het ziekenhuis, de psychiatrie, in de wijk of gehandicaptenzorg. Jij bent in staat om je handelen te onderbouwen en kritisch te kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Je kunt theorie koppelen aan de praktijk en bent in staat in een multidisciplinair team zelfstandig de verpleegkundige zorg te plannen, coördineren en organiseren.

Extra voordelen

 • De deeltijdopleiding brengt verschillende disciplines uit verschillendewerkvelden – dus ziekenhuis, wijk, dokter, kliniek – bij elkaar. Je leert daardoor niet alleen van je docent, maar ook van de andere professionals die zich samen met jou laten (om)scholen tot hbo-verpleegkundige niveau 6. Erg leerzaam.
 • Je leert Evidence Based Practice (EBP), waarbij wetenschappelijke onderbouwing wordt toegepast in de praktijk. Bij Zuyd is het een standaard onderdeel van de opleiding, dat je wetenschappelijk onderzoek leert en kunt combineren met de mening van een cliënt en de ervaring binnen de zorgverlening. Door dit af te wegen, leer jij een onderbouwde beslissing te nemen voor je cliënten. In de praktijk betekent dit dat je tijdens de opleiding een onderwerp zal bestuderen, waarvan je bijbehorende stof in literatuur zult zoeken en presenteren.
 • Je krijgt een aantal uren begeleiding van een opleidingscoach. 

Toelatingseisen

Naast de geadviseerde twee jaar werkervaring, zijn de vereisten:

 • Je beschikt over een havo- of mbo4-diploma of hebt een 21+-toets (zie hieronder) succesvol afgelegd.
 • Je hebt een baan in de zorgsector waarin je jouw verpleegkundige competenties kunt ontwikkelen. Eventueel regel je zelf een (leer)werkplek, bijvoorbeeld via de website www.zorgnetlimburg.nl/organisaties.
 • Je hebt op je werkplek coaching/begeleiding geregeld van een hbo verpleegkundige.

21+ toets: In het geval dat je op basis van je vooropleiding niet toelaatbaar bent tot de opleiding bestaat de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding na het behalen van een 21+ toets.Hiervoor kun je je wenden tot de decaan van Zuyd: Marjo Dullens, studentendecaan Academie voor Verpleegkunde: marjo.dullens@zuyd.nl. Voor afspraken locatie Heerlen +31 (0)45 400 62 53.

Je werkt aan de volgende competenties:

Het combineren van werk, privé en opleiding is niet niks. De meeste studenten werken circa 24 tot 28 uur per week op hun werk- of stageplek. Daar komen een keer per week vier contacturen op school bij. Daarnaast ben je ongeveer acht uur zoet met zelfstudie. Het onderwijs is een combinatie van projectopdrachten, colleges en trainingen en wordt gegeven door ervaren docenten of externe experts.

Leren op de werkplek

Het leren op de werkplek en concrete vraagstukken uit de praktijk staan centraal. De theoretische kennis pas je direct toe in de praktijk. Doordat je deel uitmaakt van een groep studenten, leer je ook van de ervaringen en werkwijzen van de andere deelnemers. Dat ervaren de meeste studenten als bijzonder nuttig en leerzaam. Eén keer per week - op dinsdag of donderdag - is er onder leiding van een ervaren docent onderwijs op school. Binnen Verpleegkunde wordt gewerkt met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Samen met je medestudenten ga je aan de slag met casuïstiek, dit doe je onder begeleiding van de docent.

Zuyd biedt je een online leeromgeving, waarvan je gebruik kunt maken ter voorbereiding op het onderwijs en voor het contact met medestudenten en docenten. 

Toetsing

Als verpleegkundige, moet je in staat zijn om jouw verpleegkundige competenties op hbo-niveau aan te tonen. Dat doe je tijdens een portfolio-assessment (gesprek met bewijsvoering). Naast het gesprek word je ook beoordeeld op je schriftelijke vaardigheden. Deze dienen uiteraard op hbo-niveau te zijn. Afhankelijk van hoeveel ervaring je hebt (in de praktijk als verpleegkundige en schriftelijke vaardigheden) kun je deze portfolio-assessments doen met of zonder lessen te volgen. 

Ben je al BIG?

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Ben je al BIG-geregistreerd? In principe hoef je dan niet opnieuw de voorbehouden handelingen te toetsen. Indien je nog niet over een BIG-registratie beschikt, is een minimum van 2300 praktijkuren voorgeschreven om aan de vereiste praktijkervaring te voldoen. Daarnaast volg je in dat geval ook nog vaardighedenonderwijs en leg je protocoltoetsen en de rekentoets af. Ook zul je je kennis met betrekking tot anatomie, fysiologie en pathologie zelfstandig (online) eigen moeten maken. Hiervoor zijn extra modules ontwikkeld.

De afgelopen periode hebben we bij het BIG-register verbeteringen geïntroduceerd waarmee het doen van aanvragen voor de BIG-registratie vereenvoudigd is. Zo is het online aanvraagformulier voor BIG-registratie aangepakt. Er was echter nog steeds ruimte voor verbetering. Sinds vorige week is dan ook een koppeling tussen het BIG-register en het diplomaregister van DUO gerealiseerd. Als het diploma van de afgeronde beroepsopleiding in diplomaregister staat, hoeft de aanvrager geen (gewaarmerkte kopie van het) diploma meer aan te leveren bij de aanvraag voor registratie in het BIG-register. De tijd van het mailen van digitale uittreksels of het per post opsturen van papieren diploma’s is dan voor de meeste situaties voorbij.

Zie ook: https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2019/december/9/verbeteringen-aanvraag-big-registratie

Stage

Ben je nog niet BIG-geregistreerd, dan is het verplicht om stage te lopen tijdens je studie. Ofwel om ervaring op te doen als verpleegkundige op een (leer)werkplek. Daarmee doe je de vereiste 2300 uur praktijkervaring op en bekwaam je jezelf als verpleegkundige in opleiding (voor de BIG-registratie). Deze leerwerkplek regel je zelf voor je aanmelding. Bijvoorbeeld via de website www.zorgnetlimburg.nl/organisaties.

Wij adviseren:

 • Een werkplek (of stageplaats) in de zorg, waar je de competenties en rollen van een hbo-verpleegkundige kunt ontwikkelen.
 • Het aantal praktijkuren is afhankelijk van ervaring, persoonlijke wensen en van de eisen van de werk- of stageplaats.  Let wel: om je big registratie te behouden dien je ook zoveel uur op jaarbasis te werken..
 • Begeleiding en feedback door een hbo-verpleegkundige (indien niet op de werkplek, dan binnen de organisatie).
 • Om duidelijke afspraken met de werkgever of stageplaats te maken over het volgen van de opleiding en de randvoorwaarden.

Afstuderen

De afstudeermodule van een half jaar is voor alle studenten verplicht. Tijdens deze module loop je één dag in de week stage in een nieuwe werksituatie en werk je aan een onderzoek of verbeterplan. Dat betekent dat je voor een periode in een andere context stage moet lopen. Dit gaat dan om 15 weken lang een dag in de week.

Tijdens de opleiding leer je de zeven beroepsrollen:

 • Zorgverlener: klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, zelfmanagement versterken, indiceren van zorg; 
 • Communicator: persoonsgerichte communicatie, inzet ICT; 
 • Samenwerkingspartner: professionele relatie, gezamenlijke besluitvorming, multidisciplinair samenwerken, continuïteit van zorg; 
 • Reflectieve EBP professional: onderzoekend vermogen, inzet Evidence Based Practice, deskundigheidsbevordering, professionele reflectie, morele sensitiviteit; 
 • Gezondheidsbevorderaar: preventiegericht analyseren, gezond gedrag bevorderen; 
 • Organisator: verpleegkundig leiderschap, coördinatie van zorg, veiligheid bevorderen, verpleegkundig ondernemerschap; 
 • Professional en kwaliteitsbevorderaar: kwaliteit van zorg leveren, participeren in kwaliteitszorg, professioneel gedrag.

Het onderwijs is elk jaar opgebouwd uit vier onderwijsperioden van tien weken. Tijdens iedere onderwijsperiode kun je modules volgen die steeds drie weken duren. In de zevende week kun je het portfolio-assessment doen. Hierin toon je je competenties. De opgedane stof in de lessen wordt dus niet op traditionele wijze getoetst. Het is de bedoeling dat je tijdens de lessen op basis van geleerde materie bewijslast verzamelt, waarmee je je handelen in de praktijk kunt onderbouwen. Op basis van die verzamelde bewijslast wordt je getoetst. Zo is toetsing van deze opleiding voor elke student daarmee in feite op jou als persoon gericht. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding 

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Wijkgerichte zorg
 • Preventie
 • Technologie in de zorg
 • Meetinstrumenten
 • Klinisch redeneren
 • Evidence Based Practice*
 • Kwaliteitszorg
 • Onderzoek

Duur van de opleiding

De opleiding duurt +/- drie jaar. Als je niet uit de zorg komt, zal de studieduur langer zijn. Binnen de deeltijd bacheloropleiding Verpleegkunde werken we niet met vrijstellingen. Wel kun je, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, versneld de opleiding volgen.

Kosten 

Collegegeld: Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld. Voor 2020-2021 is dat € 1.643,00. Studeer je voor het eerst aan een bacheloropleiding, dan kom je in aanmerking voor halvering van het collegegeld voor het eerste studiejaar. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Extra studiekosten
De kosten aan boeken en leermiddelen voor de hele studie zijn ongeveer € 900,-. In de volgende studiejaren is dit bedrag veel lager. Voor modules waarin je verpleegtechnische vaardigheden aanleert, wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het gebruik van verpleegmaterialen. Verder raden we je dringend aan om een laptop aan te schaffen als je die nog niet hebt.

Lesdagen en -tijden
Afhankelijk van de module vinden de lessen plaats op een van onderstaande tijdstippen:

 • Dinsdagmiddag 13.30-17.30 uur
 • Dinsdagavond 17.30-21.30 uur
 • Donderdagmiddag 13.30-17.30 uur
 • Donderdagavond 17.30-21.30 uur

Aanmelding 
Als je een stage- of leerwerkplek hebt, kun je je via studielink inschrijven voor de studie. In verband met de intakeprocedure is het wenselijk om je minimaal drie maanden vooraf aan het startmoment aan te melden.

Informatie voor de werkgever

 • De student besteedt 4 uur per week op school (dinsdag en/of donderdag)
 • De student is 8 uur per week kwijt aan zelfstudie
 • De student moet opdrachten van school uitvoeren op de werkplek (denk hier bij aan een voorlichtingsgesprek voeren, intervisie begeleiden, verpleegplan maken, onderzoek, etc..)
 • De student zal voor zijn eigen leerproces gesprekken moeten voeren met andere disciplines en organisaties (eventueel een dagje meelopen elders)
 • De student moet tijdens zijn afstuderen 15 weken lang,1 dag in de week elders ‘stage’ lopen
 • De student moet aan een persoonlijk begeleider gekoppeld worden (workshop voor werkbegeleiders is beschikbaar)
 • De begeleiding moet een hbo verpleegkundige zijn.

Advies
Het advies aan de werkgever is om een kritische dialoog aan te gaan met de student om hiermee samen te kunnen bepalen:

 • of de student potentieel hbo-niveau heeft (kan de student het niveau aan, denkniveau en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid?)
 • hoe ondernemend en zelfstandig de student is (Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht van de student)
 • hoe flexibel de student is (Start opleiding veel onduidelijkheid > meer tijd kwijt om hun weg te vinden, ze moeten zelf invulling geven aan hun leerproces)
Deel deze pagina op