Vanaf maart 2022 introduceert de rijksoverheid het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten.

STAP-budget: een nieuwe tegemoetkoming voor leren naast je werk

Vanaf maart 2022 richt de overheid de tegemoetkoming voor studiekosten anders in en wordt het STAP-budget geïntroduceerd. Dit houdt concreet in dat werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal €1.000 aan kunnen vragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belasting aftrek voor studiekosten.

Waarom het STAP-budget?

Met de invoering van het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Het is een tegemoetkoming in de kosten van je studie, die je als volwassene volgt (al dan niet naast je werk). De overheid wil dat werkenden en werkzoekenden dankzij het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zo versterk je je positie op deze roerige arbeidsmarkt.

Welke opleidingen kun je volgen?

Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt kiezen uit een breed scala aan opleidingen en scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt. Bij Zuyd Professional kun je het budget inzetten voor een brede selectie aan opleidingen, trainingen, cursussen en workshops ten behoeve van je professionele ontwikkeling:

Heb je vragen over de opleidingen? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies!

Voor wie is het STAP-budget?

Er zijn enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van het STAP-budget. Inloggen bij Mijn STAP-budget – STAP-informatie raadplegen (stapuwv.nl).
Je kunt STAP-budget krijgen voor een opleiding als je:

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.*
  • in loondienst of ondernemer bent of als je momenteel geen werk hebt.
  • burger van de EU bent en je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
  • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
  • voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

*Deelnemers onder de 30 jaar zijn uitgesloten om het STAP-budget aan te vragen bij Zuyd Professional als OCW erkende opleider.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Wanneer je wilt starten met een opleiding schrijf je je in bij Zuyd Professional. Bij het inschrijven geef je aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget. Van Zuyd Professional ontvang je dan een aanmeldbewijs. Je kunt vervolgens het aanmeldbewijs uploaden bij het UWV via het STAP-portaal en starten met de aanvraag, dit kan via deze link

Nadat jouw aanvraag ontvangen is, wordt deze beheerd en uitgevoerd door het UWV. Nadat je aanvraag is ingediend en door het UWV is goedgekeurd, wordt het gesubsidieerde bedrag betaald aan de opleider. Dat betekent voor jou een korting van €1.000 op de factuur van jouw opleiding of cursus! Je kunt dit budget per persoon 1 keer per kalenderjaar aanvragen.

Heb je nog vragen?

Hieronder geven we antwoord op de meestgestelde vragen! Kijk daarnaast voor meer informatie over het STAP-budget op de website van de Rijksoverheid of neem contact met ons op per mail of via het contactformulier op deze pagina! We helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen

Wanneer kan het STAP-budget aangevraagd worden?

Er zijn vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget aangevraagd kan worden. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze vijf aanvraagtijdvakken. Het eerste tijdvak is in maart-april, het tweede tijdvak in mei-juni, enz. enz. De deelnemer kan het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. Belangrijk is wel dat het STAP-budget niet te vroeg wordt aangevraagd: de scholingsactiviteit die de deelnemer wil volgen moet binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen. Als bijvoorbeeld het STAP-budget wordt aangevraagd in het aanvraagtijdvak maart-april, dan moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 31 juli starten.

Moet de deelnemer zich zelf inschrijven voor de scholingsactiviteit of doet UWV dat na de aanvraag?

De deelnemer moet zich zelf aanmelden bij de opleider voor de scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De deelnemer doet dit voordat hij of zij het STAP-budget aanvraagt bij UWV. Bij de aanmelding wordt door de opleider een bewijs van aanmelding overhandigd. Vervolgens kan de deelnemer met dat bewijs van aanmelding online het STAP-budget aanvragen. Als het STAP-budget wordt toegekend gaat hiervan een afschrift naar de opleider in de vorm van een inkooporder.

Wat als de scholing meer kost dan €1000?

Wanneer de scholingsactiviteit die een deelnemer wil volgen meer kost dan € 1000, dan zal de deelnemer de meerkosten zelf moeten betalen. De opleider zal dan een factuur aan UWV sturen voor het deel dat door middel van het STAP-budget betaald wordt en zal separaat een factuur aan de deelnemer moeten sturen voor het voldoen van het resterende bedrag.

Wat is een STAP-aanmeldingsbewijs en waarom is dat nodig?

Bij de aanvraag moet een STAP-aanmeldingsbewijs gevoegd worden. Dit is een bewijs dat de subsidieaanvrager is ingeschreven bij de opleidingsinstelling voor de scholing waarvoor ook subsidie wordt aangevraagd. Dit STAP-aanmeldingsbewijs wordt door de opleidingsinstelling aan de subsidieaanvrager verstrekt.

Wat is een bewijs van deelname?

Een bewijs van deelname is een bewijs aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of de deelnemer de scholings-activiteit waarvoor hij of zij STAP-budget heeft gekregen ook heeft deelgenomen aan de scholingsactiviteit. Een van de voorwaarden voor het gebruik maken van een STAP-budget is dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat of, bij ontbreken daarvan, dat de deelnemer ten minste 80% van de tijd aanwezig is geweest. Met het bewijs van deelname kan worden aangetoond dat aan deze verplichting is voldaan. De opleider verstrekt dit bewijs van deelname binnen 3 maanden na de opleiding rechtstreeks aan UWV.

Wat gebeurt er als de scholing niet gevolgd of afgerond kan worden?

Als de deelnemer de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er géén recht op subsidie. De deelnemer moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als de deelnemer niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan de deelnemer, dan kan de deelnemer voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

Kan iemand STAP-budget krijgen als de werkgever of een andere partij ook meebetaalt?

Als de deelnemer ook vanuit een andere bron geld krijgt om de scholing mee te financieren, dan wordt het STAP-budget met dat bedrag verlaagd. De aanvrager moet op de subsidieaanvraag aangeven of en hoeveel financiering hij of zij uit andere bron ontvangt.

Naar de opleidingen

Zuyd Professional biedt een breed aanbod aan opleidingen en trainingen op diverse erkende niveaus. Voor iedere professional hebben wij voldoende keuze.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen of vraag vrijblijvend studieadvies aan.