Situatie in kaart brengen

Wanneer je de situatie in kaart brengt kun je de volgende vragen stellen:

  • Welk probleem speelt er?
  • Wie zijn er bij het probleem betrokken? Wat zijn hun belangen? Wat is hun houding?
  • Wat is er al gedaan om het probleem aan te pakken? Waarom is het nog niet gelukt?
  • Zijn er weerstanden om rekening mee te houden en zo ja, welke zijn dat?
  • Welke verwachtingen heeft de opdrachtgever van jou als adviseur?

De juiste adviserende rol aannemen

Als je de situatie in kaart hebt gebracht,weet je welke adviserende rol je moet aannemen. Dat kan bijvoorbeeld een van de volgende rollen zijn:

  • Expert: een adviseur met specialistische vakkennis.
  • Groepswerker: een adviseur die de onderlinge verhoudingen moet zien te verbeteren.
  • Regisseur: een onafhankelijke adviseur die een bepaald proces begeleidt.
  • Politicus: een adviseur die begeleidt om ‘politieke problemen’ te helpen oplossen.

Informatie verzamelen en advies uitbrengen

Wanneer je probeert te achterhalen wat het probleem is, luister je goed en stel je de juiste vragen. Let ook op de emoties en non-verbale signalen van je gesprekspartners. Vervolgens verzamel je informatie door interviews af te nemen, documenten te bestuderen en door ‘rond te kijken’ in de organisaties.
In je advies is het belangrijk om verschillende opties aan te reiken. Maak je opdrachtgever ook bewust van de consequenties en de voor- en nadelen.
Afhankelijk van je adviserende rol word je ook (mede-)verantwoordelijk voor de implementatie van het advies.

Adviesvaardigheden verder ontwikkelen?

Geef jij in je werk wel eens advies? Bijvoorbeeld over de verbetering van een proces, product of strategie? Weet je inhoudelijk goed wat je wil bereiken, maar vind je het lastig dit om te zetten in een gefundeerd en krachtig advies? Kortom, wil jij je adviesvaardigheden verder ontwikkelen? Dan is de cursus adviesvaardigheden wat voor jou! Bekijk snel de mogelijkheden van het volgen van een studie bij Zuyd Professional.

Wil je na het lezen van dit artikel meer weten over onze opleidingen of studieadvies aanvragen? Neem dan contact met ons op via tel: +31 (0) 88 989 30 00 of mail naar: info@zuydprofessional.nl.

Adviesvaardigheden training

Geef jij in je werk weleens een advies? Bijvoorbeeld over de verbetering van een proces, een product of een strategie?

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.