Duurzaamheid en circulariteit voor de toekomst

De maatschappij is aan enorme veranderingen onderhevig. Hoe blijf je daarin als organisatie of bedrijf toekomstbestendig? Circulair leren denken en duurzaamheid zijn daarbij erg belangrijk. Dat geldt voor technische omgevingen maar ook voor alle andere branches. Van ieder bedrijf wordt verwacht dat het bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Dergelijke verwachtingen leven zowel bij consumenten als de overheid.

Bewustwording in de hele keten is waar het bij circulair denken om draait. Een product maken van gerecycled plastic klinkt bijvoorbeeld wel duurzaam, maar hoeft dat niet te zijn. Hetzelfde geldt voor het ophalen van oud papier. Elke stap in de keten moet namelijk duurzaam zijn. Overheden en het bedrijfsleven worden geconfronteerd met complexe vraagstukken en uitdagingen. Welke businessmodellen horen daarbij? Waar liggen de kansen? Welke partijen en welke competenties zijn nodig om nieuwe ecosystemen op te zetten? Wat vraagt dit van onze medewerkers? Een ding is zeker: de arbeidsmarkt vraagt om mensen met ‘circulaire competenties’. Om systeemdenkers.

Zuyd Professional werkt nauw samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstituten in de regio om in te kunnen spelen op deze ontwikkelbehoeften. Samen zorgen we dat nieuwe inzichten en technologieën aangeleerd en getraind worden door werken, leren en innoveren te combineren.

Heb jij interesse in een opleiding of cursus
binnen Duurzaamheid en Circulariteit?

sorteren op
Filter opleidingen

Incompany-trajecten

Zuyd Professional biedt voor alle organisaties flexibele maatwerktrajecten. We stellen samen de beoogde organisatie- en leerdoelen vast en bouwen op basis daarvan een passend programma. Met Zuyd Professional blijft je organisatie relevant voor de uitdagingen nu en in de toekomst. De doelen, de organisatiecontext alsook de aanwezige competenties en ervaringen van medewerkers vormen de basis van ieder traject, zodat we nog gerichter kunnen trainen.

Ook binnen het vakgebied Duurzaamheid en Circulariteit zijn er verschillende maatwerktrajecten mogelijk. Neem bij interesse of vragen gerust contact met ons op.

“Als je iets echt leuk vindt, kun je de zware dingen ook aan.”

Bijna 20 jaar werkte ze als intercedent bij een uitzendbureau. De baan werd steeds commerciëler en het plezier in het werk steeds minder. Ingvild Gerards trok de conclusie dat het tijd werd voor iets anders. Een oud-collega opperde een carrière in de zorg. “Ze adviseerde me om gewoon eens een paar dagen mee te lopen en het zelf te ervaren. Dat heb ik gedaan: een dag in een verpleeghuis, een dag in de thuiszorg en een dag in de zorg bij kleinschalige zorgbungalows. Ik was op dag één al verkocht!”

Meer over Duurzaamheid en Circulariteit