Wat is een praktijkondersteuner bedrijfsarts?

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een relatief nieuw beroep in de arbodienstverlening, waar al veel vraag naar is. Als POB ondersteun je de bedrijfsarts, zodat hij zich kan richten op zijn belangrijkste taken. Je voert bijvoorbeeld al relevante vooronderzoeken uit, ter voorbereiding van het bezoek aan de arts. Ook voer je gesprekken met werknemers na een ziekmelding of preventief in opdracht van de bedrijfsarts (taakdelegatie). Het is belangrijk dat je zelf kunt inschatten wanneer het nodig is om de arts in te schakelen. Vervolgens werk je samen met de bedrijfsarts, werknemers en leidinggevenden – volgens het vastgestelde protocol – aan een plan om weer in beweging te komen bij verzuim. Waar nodig begeleid je daarbij. Ook geef je werknemers en werkgevers informatie en advies over zaken als Arbowetgeving, verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.