Deze opleiding start jaarlijks in september

De Nieuwste Pabo biedt vanaf september 2021 de mogelijkheid om binnen een deeltijdtraject een bachelordiploma leerkracht basisonderwijs te behalen.

Doelgroep

De deeltijd opleiding is bedoeld voor volwassenen met een vo, mbo, hbo of wo achtergrond. De opleiding is geschikt voor mensen die al in het onderwijs werkzaam zijn, maar ook voor mensen die werkzaam zijn in andere sectoren.

Hierna kun je

Aan het eind van de opleiding heb je een volwaardig hbo bachelor diploma, inclusief een bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs.

Details

Niveau HBO
Duur langer dan 12 maanden
Locatie Sittard
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Opbouw

Het leren start altijd in de echte onderwijspraktijk waar je werkt aan sets van leeruitkomsten. Een leeruitkomst is een omschrijving van competenties (kennis, vaardigheden, inzichten) die een leerkracht moet bezitten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leeruitkomsten aan te tonen, daarin neem je zelf vanuit je praktijksituatie het voortouw. Je werkt dus op je eigen wijze aan het opbouwen van de kennis en vaardigheden die passen bij het beroep van leerkracht basisonderwijs. De omvang van de opleiding bedraagt 240 EC. De duur van de opleiding is vier jaar. Afhankelijk van je ervaring, kennis en capaciteiten kan je de opleiding sneller afronden. In de meeste gevallen verwachten we dat je drie a vier jaar nodig zult hebben om de opleiding af te ronden. In enkele gevallen zal de opleidingsduur iets korter of langer zijn.

Tijdens het leren bij dNP word je door verschillende persoonlijke coaches vanuit de opleiding én het werkveld. Iedere student start vanuit een andere beginsituatie, waardoor tempo en inhoud van de studie kunnen verschillen. 

 

Programma

Op woensdagmiddag- en avond (14:00 uur - 21:30 uur) vinden er op de opleiding verschillende leeractiviteiten plaats zoals tutorbijeenkomsten en vakbijeenkomsten. Hier ontmoet je expertdocenten, tutoren en medestudenten waarmee je samen op zoek gaat naar hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen tot een professionele leerkracht.

Tijdens je stagedag ontmoet je je opleidingscoach en werk je nauw samen met je mentor in de klas. 

We werken in een blended leeromgeving waar online en fysiek leren samenkomen. Door de digitale leeromgeving is een deel van het onderwijs flexibel te volgen. 

Planning

Deze opleiding start jaarlijks in september

Praktische informatie

Starten met de deeltijd is ieder jaar mogelijk in september.

Aanmelden

Inschrijven voor de Nieuwste Pabo Sittard doe je via Studielink. Omdat de Nieuwste Pabo een samenwerking is tussen Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool kun je je bij één van beide inschrijven conform je postcode.

Fontys of Zuyd?

 • Woon je tussen Beek en Eijsden, postcode 6200-6471 (Heuvelland, Parkstad en Maastricht), schrijf je dan in via Zuyd Hogeschool
 • Woon je tussen Beek en Weert, postcode 6000-6192 (of verder noordelijk), schrijf je dan in via Fontys Hogescholen

Voor de rest merk je als student aan de Nieuwste Pabo niets van dit “Fontys of Zuyd inschrijfverhaal”. Inschrijven voor de Nieuwste Pabo is ook na 1 mei nog steeds mogelijk via Studielink.

collegegeld en tegenmoetkomingen

Klik hier om naar de collegegeldmeter te gaan en bepaal welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. 

Er zijn verschillende regelingen vanuit Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO) om een lerarenopleiding (deels) te bekostigen. Klik hier om te zien welke tegenmoetkoming voor jou van toepassing is.

Vragen over collegegeld en tegenmoetkomingen kunnen gesteld worden aan het Studenten Informatie Punt (STIP) via stip-sittard@fontys.nl of via 088 -50 79 599

subsidieregeling onderwijsassistenten 

Schoolbesturen kunnen subsidie krijgen voor onderwijsassistenten die een opleiding tot leraar primair onderwijs volgen. De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Kijk hier voor meer informatie over deze subsidieregeling. 

examencommissie en vrijstellingen

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Dit staat in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de WHW (artikel 7.12).

Iedere student kan zich wenden tot de examencommissie in verband met zaken die het onderwijs, de toetsing, het studieadvies en de studievoortgang betreffen. De examencommissie buigt zich over verzoeken om vrijstelling, verzoeken om speciale voorzieningen, verzoeken om extra (individuele) tentamenmogelijkheden en over verzoeken om herziening van beslissingen van examinatoren of van de examencommissie zelf.

 

 

Toelatingseisen

Wil je gaan studeren aan de pabo? Schrijf je allereerst altijd in voor de opleiding via Studielink

Toelatingseisen

Wil jij naar de pabo? En heb je géén vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft ook geen vrijstelling)? Dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Wanneer heb je genoeg kennis?
Je hebt genoeg kennis van een vakgebied als je:

 • je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
 • een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
 • je havodiploma niet hebt gehaald, maar wel een voldoende voor dat vakgebied op je cijferlijst hebt;
 • de toelatingstoets voor dat vakgebied hebt gehaald.

Toelatingstoetsen

Pabo’s organiseren de toelatingstoetsing tijdens vastgestelde toetsperioden (toetsvensters) op de eigen locaties. De toets ziet er als volgt uit:

 • digitale toets: 60 meerkeuzevragen per vak.
 • toetsduur: 90 minuten per toets (120 minuten als je een dyslexieverklaring hebt en de dyslexie-variant van een toets boekt).
 • een behaald certificaat is 5 jaar geldig, ook met terugwerkende kracht.

Toelatingstoetsen en instroom onder voorwaarden

Heb je géén vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft ook geen vrijstelling)? Dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Voor de start van de pabo hebben studenten één kans per vak om de toelatingstoets te maken. Studenten moeten gebruik maken van deze kans per vak, de uitslag van deze toetsen geeft studenten namelijk informatie over de beheersing van de vereiste kennis. Daarnaast is deze informatie nodig om gerichte ondersteuning te bieden ter voorbereiding op de toetsing in het eerste jaar van inschrijving. Studenten hebben namelijk ook in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog de mogelijkheid om aan de extra toelatingseisen te voldoen.

Als de toelatingstoetsen voor de start nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag de student wel beginnen met de pabo, maar moet dan in het eerste jaar van inschrijving alsnog voldoen aan de extra toelatingseisen. De student heeft hier twee kansen voor per vak. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden behaald, dan moet de student de opleiding alsnog verlaten. 

Klik hier voor de laatste informatie omtrent de toelatingstoetsen.

Indien deze inschrijving jouw eerste inschrijving is in het hoger onderwijs dan heb je recht op halvering van het collegegeld gedurende de eerste 2 studiejaren dat je ingeschreven staat aan een lerarenopleiding. Of je nu 1 of 12 maanden ingeschreven staat in dat jaar, je verbruikt daarmee dit recht voor het gehele eerste jaar. Keer je later terug in het hbo aan een lerarenopleiding, dan heb je alleen nog recht op het tweede jaar gehalveerd collegegeld. Keer je terug in het hbo aan een niet-lerarenopleiding, dan heb je geen recht meer op gehalveerd collegegeld.

Toetskansen

Voor ieder vak waarvoor de toelatingstoets wordt afgelegd heeft een kandidaat twee kansen: een eerste kans en een herkansing. Een herkansing boeken is toegestaan, zodra er een onvoldoende resultaat is behaald. 

ToetsvenstersAanmelden voor toelatingstoetsing

Je ontvangt van de pabo waar je bent aangemeld de link naar het boekingssysteem. Klik hier om je in te schrijven voor de cito toelatingstoetsen. Belangrijk: je bent als aspirant pabo-student zelf verantwoordelijk voor het plannen van deze toelatingstoetsen.

 • Wanneer:
  • een afname kun je vanaf 90 dagen vóór de toetsdatum boeken
  • je hoeft niet alle toelatingstoetsen in dezelfde toetsperiode te maken; dat mag gespreid
  • je mag meerdere toelatingstoetsen op één dag na elkaar plannen
  • je mag niet meerdere toetsen op dezelfde dag op hetzelfde tijdstip plannen
 • Waar: je mag toelatingstoetsen op iedere locatie maken, resultaten zijn landelijk geldig (je mag de toetsen dus maken op een andere pabo dan waar je de opleiding wilt volgen)
 • Aangemeld? een aanmelding is gelukt, als je een (automatische) mailbevestiging hebt ontvangen en over een boekingsnummer beschikt 
 • Heb je meer aanmeldingen dan het voor jou toegestane aantal toetskansen, dan wordt het teveel aan aanmeldingen door Cito geannuleerd omboeken van datum/toetslocatie is mogelijk tot 8 dagen van tevoren 
 • No show is een geboekte toetsafname waar je zonder bericht niet aanwezig bent geweest. Een no show telt als toetskans 
 • Ziekmelding: vóór begin van de afname melden via toelatingstoetspabo@cito.nl.

Uitslag
De uitslag – “geslaagd”, “onvoldoende” of “ruim onvoldoende” – volgt  per post. Aanstaande pabo-studenten met een onvoldoende of ruim onvoldoende uitslag krijgen in de uitslagbrief van de niet behaalde toelatingstoets feedback per domein.
 
Er is voor toelatingstoetsen geen inzagemogelijkheid
De toelatingstoetsen-pabo zijn geen (openbare) examens dus je hebt geen inzagemogelijkheid. Wel krijg je een terugkoppeling per domein, zodat je kunt zien op welke onderdelen je nog te kort komt.

Inleveren certificaat toelatingstoetsen

Heb je de toelatingstoets(en) behaald, stuur dan direct een kopie van het certificaat van je behaalde toets(en) naar stip-sittard@fontys.nl zodat wij jouw inschrijving tijdig compleet kunnen maken. Definitieve inschrijving is pas gerealiseerd als alle benodigde informatie bij ons is aangeleverd.
 
Vragen?
Mocht je over de inschrijving voor de toelatingstoetsen een specifieke vraag hebben, lees dan eerst de antwoorden op de veelgestelde vragen door. Mocht dit onvoldoende duidelijkheid bieden, mail dan CITO via toelatingstoetspabo@cito.nl.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.