De Nieuwste Pabo biedt vanaf september 2021 de mogelijkheid om binnen een flexibel deeltijdtraject een bachelordiploma leerkracht basisonderwijs te behalen.
Heb je vragen of wil je wat meer informatie? Je kunt op deze pagina aanmelden voor de online voorlichting Deeltijd Flex!

Doelgroep

De deeltijd flex is bedoeld voor volwassenen met een vo, mbo, hbo of wo achtergrond. De opleiding is geschikt voor mensen die al in het onderwijs werkzaam zijn, maar ook voor mensen die werkzaam zijn in andere sectoren.

Hierna kun je

Aan het eind van de opleiding heb je een volwaardig hbo bachelor diploma, inclusief een bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs. 

Details

Niveau HBO
Duur langer dan 12 maanden
Locatie Sittard
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Opbouw

De kern van de opleiding is je werkplek. Het leren start vanuit de echte onderwijspraktijk op de opleidingsscholen waar wij mee samenwerken. Door middenin de dagelijkse praktijk te staan ontstaat er een urgentie om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Je maakt kennis met verschillende leeftijdsgroepen en de dynamiek van een basisschool. Samen met de coaches maak je een studieplan en bespreek je jouw ontwikkeling.

Op een opleidingsschool zijn meerdere studenten aanwezig vanuit verschillende jaren van de voltijd- en deeltijdopleiding. Hierdoor ontstaat een ‘leraarsnest’, waardoor je samen met anderen jouw kennis en vaardigheden verbreedt en verdiept én jij je kennis en vaardigheden deelt met anderen. Het werkplekleren vindt iedere donderdag plaats op een opleidingsschool bij jou in de buurt. De opleiding koppelt jou bij aanvang van de studie aan deze school.

Op woensdagmiddag- en avond (14:00 uur - 21:30 uur) vinden er op de opleiding verschillende leeractiviteiten plaats zoals tutorbijeenkomsten, vakbijeenkomsten en ateliers. Hier ontmoet je expertdocenten, tutoren, opleidingscoach en medestudenten waarmee je samen op zoek gaat naar hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen tot een professionele leerkracht. We werken in een blended leeromgeving waar online en fysiek leren samenkomen. Door de uitgebreide digitale leeromgeving is een groot deel van het onderwijs flexibel te volgen.

Programma

Het leren start altijd in de echte onderwijspraktijk waar je werkt aan sets van leeruitkomsten. Een leeruitkomst is een omschrijving van competenties (kennis, vaardigheden, inzichten) die een leerkracht moet bezitten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leeruitkomsten aan te tonen, daarin neem je zelf vanuit je praktijksituatie het voortouw. Je werkt dus op je eigen unieke wijze aan je eigen kennis en vaardigheden. De omvang van de opleiding bedraagt 240 EC. De duur van de opleiding is afhankelijk van je ervaring, kennis, en capaciteit en verschilt daarom per persoon. In de meeste gevallen verwachten we dat je drie à vier jaar nodig zult hebben om de opleiding af te ronden. In enkele gevallen zal de opleidingsduur iets korter of langer zijn.

Dit hele proces wordt ondersteund door verschillende persoonlijke coaches vanuit de opleiding en het werkveld. Iedere student start vanuit een andere beginsituatie, waardoor tempo en inhoud van de studie kunnen verschillen. 

Praktische informatie

Aanmelden
Wil je gaan studeren aan de pabo? Schrijf je allereerst altijd in voor de opleiding via Studielink. Na aanmelding volgt een intakegesprek bij de studieadviseur waarin je beginsituatie in kaart wordt gebracht.

Toelatingseisen
Wil jij naar de pabo? En heb je géén vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft ook geen vrijstelling)? Dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Wanneer heb je genoeg kennis?
Je hebt genoeg kennis van een vakgebied als je:

 • je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
 • een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
 • je havodiploma niet hebt gehaald, maar wel een voldoende voor dat vakgebied op je cijferlijst hebt;
 • de toelatingstoets voor dat vakgebied hebt gehaald.

Aanmelden
Wanneer je je via studielink aanmeldt voor een pabo-opleiding, ontvang je van de pabo waar jij je hebt ingeschreven een link om je aan te melden voor de toelatingstoetsen die voor jou van toepassing zijn. Belangrijk: je bent als aspirant pabo-student zelf verantwoordelijk voor het plannen van deze toelatingstoetsen. Klik hier om je in te schrijven voor de pabo toelatingstoetsen.

Toelatingstoets
Pabo’s organiseren de toelatingstoetsing tijdens vastgestelde toetsperioden (toetsvensters) op de eigen locaties.
De toets ziet als volgt uit:

 • digitale toets: 60 meerkeuzevragen per vak.
 • toetsduur: 90 minuten per toets (120 minuten als je een dyslexieverklaring hebt en de dyslexie-variant van een toets boekt).
 • een behaald certificaat is 5 jaar geldig, ook met terugwerkende kracht.

Toetskansen
Voor ieder vak waarvoor de toelatingstoets wordt afgelegd heeft een kandidaat twee kansen: een eerste kans en een herkansing. Een herkansing boeken is toegestaan, zodra een onvoldoende resultaat is behaald. De toelatingstoetsen kunnen alleen in zijn geheel herkanst worden, het is niet mogelijk om per domein te herkansen.

Toetsrooster

April 2022

 

04-04-22 t/m 08-04-22

 

Juni 2022

 

13-06-22 t/m 17-06-22

 

Juli 2022

 

11-07-22 t/m 15-07-22

 

Augustus 2022

 

15-08-22 t/m 17-08-22

 

Aanmelden voor toelatingstoetsing
Je ontvangt van de pabo waar je bent aangemeld de link naar het boekingssysteem. Klik hier om je in te schrijven voor de pabo toelatingstoetsen.

 • Wanneer:
  • een afname kun je vanaf 90 dagen vóór de toetsdatum boeken;
  • je hoeft niet alle toelatingstoetsen in dezelfde toetsperiode te maken; dat mag gespreid;
  • je mag meerdere toelatingstoetsen op één dag na elkaar plannen;
  • je mag niet meerdere toetsen op dezelfde dag op hetzelfde tijdstip plannen.
 • Waar: je mag toelatingstoetsen op iedere locatie maken, resultaten zijn landelijk geldig (je mag de toetsen dus maken op een andere pabo dan waar je de opleiding wilt volgen)
 • Aangemeld? een aanmelding is gelukt, als je een (automatische) mailbevestiging hebt ontvangen en over een boekingsnummer beschikt.
 • Heb je meer aanmeldingen dan het voor jou toegestane aantal toetskansen, dan wordt het teveel aan aanmeldingen door Cito geannuleerd omboeken van datum/toetslocatie is mogelijk tot 8 dagen van tevoren.
 • No show is een geboekte toetsafname waar je zonder bericht niet aanwezig bent geweest. Een no show telt als toetskans.
 • Ziekmelding: vóór begin van de afname melden via toelatingstoetspabo@cito.nl.

Uitslag
De uitslag – “geslaagd”, “onvoldoende” of “ruim onvoldoende” – volgt per post. Aanstaande pabo-studenten met een onvoldoende of ruim onvoldoende uitslag krijgen in de uitslagbrief van de niet behaalde toelatingstoets feedback per domein.

Er is voor toelatingstoetsen geen inzagemogelijkheid
De toelatingstoetsen-pabo zijn geen (openbare) examens, dus je hebt geen inzagemogelijkheid. Wel krijg je een terugkoppeling per domein, zodat je kunt zien op welke onderdelen je nog te kort komt.

Vragen
Mocht je over de inschrijving voor de toelatingstoetsen een specifieke vraag hebben, lees dan eerst de antwoorden op de veelgestelde vragen door. Mocht dit onvoldoende duidelijkheid bieden, mail dan CITO via toelatingstoetspabo@cito.nl.

Inleveren certificaat toelatingstoetsen
Je dient zelf de gewaarmerkte kopie van je behaalde certificaten per mail te versturen naar stip-sittard@fontys.nl.

Definitieve inschrijving is pas gerealiseerd als alle benodigde informatie bij ons is aangeleverd.
Starten met de deeltijd flex is mogelijk vanaf september 2021.

Aanmelden deeltijd flex
Aanmelden voor de deeltijd flex doe je via Studielink (kies hier de optie deeltijdopleiding, locatie Fontys Sittard). Na aanmelding in Studielink ontvang je automatisch van ons een uitnodiging voor een intakegesprek met onze studieadviseur. Een kopie van je diploma en cijferlijst dien je mee te nemen naar dit gesprek. Aansluitend aan het intakegesprek kun je een gesprek aanvragen met het Studenten Informatiepunt (STIP), voor vragen over collegegeld, beurzen etc.

Studieroute en studieduur
Tijdens het intakegesprek worden de mogelijkheden rondom studieroute en studieduur met je besproken. Voor aanvang van de opleiding wordt er een onderwijsovereenkomst met je afgesloten, waarin deze afspraken vastgelegd worden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bij de start aan de opleiding vragen wij je om een VOG in te leveren. Klik hier voor het aanvraagformulier dat je nodig hebt om de VOG aan te vragen bij de gemeente waar je woonachtig bent. De kosten van de VOG zijn voor eigen rekening.

Collegegeld
Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld. Vragen over collegegeld kunnen gesteld worden aan het Studenten Informatie Punt (STIP) via stip-sittard@fontys.nl of via 088-50 79 599.
Studenten die voor het eerst gaan studeren (of later) aan een bachelor-of associatie degree opleiding komen in aanmerking voor het verlaagd wettelijk collegegeld (mits zij voldoen aan de vereisten van het wettelijk collegegeld). Het verlaagd wettelijk collegegeld is alleen voor de eerste ononderbroken twaalf maanden van de inschrijving als student. Het verlaagd wettelijk collegegeld bedraagt 50% van het normale wettelijke collegegeld. Dit is van toepassing voor alle nieuwe hbo-studenten die een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen en het wettelijk collegegeld betalen. Meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Subsidieregeling onderwijsassistenten
Schoolbesturen kunnen subsidie krijgen voor onderwijsassistenten die een opleiding tot leraar primair onderwijs volgen. De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gaan doen. Kijk hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Dit staat in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de WHW (artikel 7.12). 
Iedere student kan zich wenden tot de examencommissie in verband met zaken die het onderwijs, de toetsing, het studieadvies en de studievoortgang betreffen. De examencommissie buigt zich in ieder geval over verzoeken om vrijstelling, verzoeken om speciale voorzieningen, verzoeken om extra (individuele) tentamenmogelijkheden en over verzoeken om herziening van beslissingen van examinatoren of van de examencommissie zelf.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen of vraag vrijblijvend studieadvies aan.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.