Facility Management deeltijd

Facility Management deeltijd

Type
deeltijd
Duur
4 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
01 september 2020
Vooropleiding
havo, vwo, mbo 4 of 21+ toets
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
diploma Bachelor of Business Administration (BBA), Cedeo
Keurmerk
NVAO
Tijdsinvestering
wekelijks twee avonden van 18.30-21.30 uur
Lesdag
maandag en donderdag
Kostenspecificatie
collegegeld (afhankellijk van je persoonlijke situatie en opleiding) en bijkomende kosten voor studiematerialen

Speciaal voor als je al enige jaren relevante ervaring hebt binnen de facilitaire branche, maar toe bent aan een volgende stap in je loopbaan. In deze deeltijdopleiding word je allround opgeleid in facility management op hbo niveau en krijg je naast kennis ook talrijke vaardigheden aangereikt.

algemeen
opbouw
programma
Startmomenten
Extra informatie

Facility Management deeltijd

Doelgroep
Iedereen van 21 jaar en ouder die een aantal jaren werkervaring in een facilitaire omgeving heeft en carrière wil maken in het werkveld facility management.

Na dit traject kun je...

... met competenties op hbo niveau als Facility Manager/Medewerker support bieden aan de primaire processen van jouw organisatie op het gebied van huisvesting, ondersteunende diensten en middelen.

Je werkt aan de volgende competenties:

  • Klantgerichtheid
  • Beheersing operaties
  • Doelgericht besturen
  • Probleemanalyse
  • Plannen en organiseren

Een jaarprogramma bestaat uit vier onderwijsblokken en is gefocust op ''Wat kun je met wat je leert?''. Tijdens elk onderwijsblok staat één thema centraal. Rondom dat thema wordt theorie behandeld, waar je je zelfstandig op voorbereidt. Onder leiding van een docent ga je tijdens de lesavonden dieper in op de lesstof. Dit pas je uiteindelijk toe binnen je eigen praktijksituatie, waarmee de brug tussen leren en werken wordt gelegd. Deze werkwijze stelt je in staat om de verworven kennis direct toe te passen in je huidige werk.

Projectopdrachten
Je werkt vooral aan projectopdrachten. Je doet dat óf in een groep van een aantal studenten óf individueel, dit is afhankelijk van de projectopdracht. Jullie krijgen begeleiding van een docentcoach. Je toekomstige beroep is steeds het uitgangspunt. Daarom ga je bijvoorbeeld aan de slag met werkplekken voor medewerkers van een bedrijf. Dan inventariseren jullie alle problemen en vragen. Je zoekt de kennis die nodig is om problemen op te lossen. Daarna bespreek je in de groep wat ieder gevonden heeft. Samen passen jullie de kennis toe in de projectopdracht. Vraagstukken vanuit je eigen werkomgeving kunnen worden meegenomen.

Colleges
Niet alle stof kun je zelfstandig bestuderen. Daarom geven (gast)docenten hoorcolleges over bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bouwkunde, communicatiemanagement, managementvaardigheden, marketing(communicatie) en statistiek.

Trainingen
Om een project of opdracht goed uit te kunnen voeren, moet je vaardigheden hebben. Dus verzorgen wij trainingen. Daarin leer je precies wat je nodig hebt voor een project of opdracht. Je oefent onder begeleiding van een docent. Bijvoorbeeld communiceren of leiding geven.

Leerjaar 1

Blok 1: Explore FM
Projectmanagement staat centraal in het blok. Zoals werken met de beheersinstrumenten op het gebied van bijvoorbeeld financiën, logistiek, personele capaciteit en doorlooptijd.

Blok 2: Organiseren
Bij het blok organiseren staan de lessen dienstenmarketing, organisatiekunde en managementvaardigheden centraal.

Blok 3: Adviseren
Centraal staat het advies geven voor het (her)inrichten van een ruimte.
Je stelt een programma van wensen en vervolgens een programma van eisen op en gaat op zoek naar passende huisvestingsoplossingen. Het advies visualiseer je m.b.v. een structuurmodel, een plattegrond en een 3D-model en je onderbouwt dit advies financieel met een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting.

Blok 4: Evalueren
Kwaliteit staat voorop in projecten. Meten is weten. Om te weten of in een project een verbetering is gerealiseerd, voer je bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek uit. De resultaten van het onderzoek worden geëvalueerd en voorzien van een advies.

Leerjaar 1 sluit je af met het behalen van je propedeuse getuigschrift.

Leerjaar 2

Blok 1: Service management
Je richt je in dit blok op de zogenaamde 'soft-services'. Denk hierbij aan klantbenadering, bemensing, hospitality en afhandeling van klachten.

Blok 2: Accommodatie management
In blok 2 staan de 'hard-services' centraal. Je krijgt objectieve methodes aangereikt, waarmee je de functionele, technische, ecologische en esthetische kwaliteit van een gebouw onder de loep neemt.

Blok 3: Performance management
In dit blok leer je alles over prestatie-indicatoren. Draait een afdeling nou goed? Was een evenement succesvol? Zijn de klanten tevreden?

Blok 4: Ondernemerschap
Je zet een nieuw facilitair product of nieuwe facilitaire dienst in de markt. Hiervoor schrijf je een marketingstrategie met financiële onderbouwing. Dit doe je aan de hand van de mogelijkheden, kansen en bedreigingen in de markt.

Leerjaar 3

Blok 1: Circulaire economie

Heb je je wel eens gerealiseerd dat je als facility manager aan de klimaatknop draait?  Je kan een bijdrage leveren aan een aarde met toekomst. Om dit te bereiken dienen bouwprocessen en gebouwen anders ontworpen en gerealiseerd te worden. In dit blok/minor krijg je de middelen om op het gebied van energie, materialen en water de bouwpraktijk circulair te benaderen.

Blok 2: Inkoop

In dit blok/ minor worden een aantal bedrijfskundige thema’s rondom inkoop centraal gesteld. Vanuit inkoopmissie, visie en strategie wordt de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie in de organisatie beschreven. Je gaat praktisch aan de slag en kijkt naar de leveranciers-portfolio, op welke wijze deze kan worden geoptimaliseerd en naar de ins en outs van een inkooptraject. Na dit blok kan je belangrijke onderwerpen als contract- leveranciersmanagement en contractbeheer op een duurzame manier inrichten.

Blok 3: Service design

Iedereen, ook een organisatie, moet zich in de markt onderscheiden van anderen. Conceptueel denken (welke strategie hanteer ik, welk concept pas ik toe) vormt de basis van dit onderscheid. Vervolgens kruip je in de huid van de klant en volg je deze op zijn reis door jouw organisatie. Of het nu een concept van een muziekfestival of een cateraar betreft, het concept moet op alle niveaus in de organisatie terugkomen en door de klant beleefd worden.

Blok 4: Operations management
Facility managers kun je sturen voor een boodschap. Jij zorgt er straks voor dat de strategie waaraan jij je bijdrage hebt geleverd wordt uitgevoerd in de organisatie. Jij stuurt geheel zelfstandig mensen en processen aan, evalueert en koppelt je bevindingen terug via verbeterplannen.

Tijdens de studie vinden twee stages plaats. De eerste stage, de managementstage, vindt plaats in het derde studiejaar. Afhankelijk van de werkervaring is er een mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor dit stage-onderdeel. De studie wordt afgesloten met onderzoek uit het eigen werkveld, de afstudeerstage. Voor deze stage bestaat geen mogelijkheid tot vrijstelling.

Startmomenten zijn september en februari. Qua toelatingseisen heb je nodig diploma mbo-4, havo of vwo of een gelijkwaardig buitenlands diploma met getuigschrift NT 2.2. Bij het ontbreken van de juiste diploma's kan een toelatingsassessment worden gedaan. Je kunt je rechtstreeks aanmelden via www.studielink.nl.

Startdatum;

  • 2 september 2019
  • 10 februari 2020

Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld.

De kosten voor deze studie bestaan uit collegegeld en aanvullende kosten voor lesmateriaal en boeken. Het collegegeld is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en opleiding. Check ook wat de fiscale aftrekbaarheid van scholingskosten voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen. Inschrijven kan direct via Studielink.

Studenten die voor het eerst gaan studeren in het studiejaar 2018-2019 (of later) aan een bachelor-of associatie degree opleiding komen in aanmerking voor het verlaagd wettelijk collegegeld (mits zij voldoen aan de vereisten van het wettelijk collegegeld). Het verlaagd wettelijk collegegeld is alleen voor de eerste ononderbroken twaalf maanden van de inschrijving als student. Het verlaagd wettelijk collegegeld bedraagt 50% van het normale wettelijke collegegeld.

Dit is van toepassing voor alle nieuwe hbo studenten die een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen en het wettelijk collegegeld betalen. Meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer weten over onze facility management deeltijdopleiding? Kom gerust langs! Maak met ons kennis op onze open dagen of maak een afspraak met Jacqueline Creuwels, deeltijdcoördinator via jacqueline.creuwels@zuyd.nl of 06-22935335.

Deel deze pagina op