De Master of Science Verloskunde is een unieke master om je vakinhoudelijke kennis te verdiepen, je blik te verbreden en je te voorzien van de vaardigheden en tools die nodig zijn om het voortouw te kunnen nemen in het werkveld. De master is een samenwerking tussen de academies verloskunde van Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. In deze master spelen we optimaal in op de veranderingen in de zorg en in de samenleving. We zetten daarom in op competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking en op het verstevigen van de positie van alle verloskundigen in Nederland. Daarmee dragen we bij aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse verloskundige systeem en aan het borgen van de integrale geboortezorg in Nederland voor de toekomst.

Doelgroep

De master is toegankelijk voor verloskundigen met een bachelor Verloskunde: voor studenten-verloskunde die na hun beëdiging direct willen doorstuderen én voor verloskundigen in de eerste-, tweede- of derde lijn die zich verder willen ontwikkelen.

Te verbeteren competenties

Tijdens de master ontwikkel je de kennis, de vaardigheden en de stevigheid om verantwoordelijkheid te nemen in trajecten om bijvoorbeeld preventiestrategieën of zorginnovaties te implementeren. Je wordt toegerust om bestuurlijke taken op je te nemen, deel te nemen aan bredere werkgroepen binnen het sociale domein, onderhandelingen te voeren met verzekeraars en/of te starten met promotieonderzoek.

Details

Niveau Master
Duur langer dan 12 maanden
Locatie Maastricht
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Deze master is een samenwerking tussen de academies verloskunde van Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. Op de gezamenlijke website vind je meer informatie.
Naar de website

Opbouw

De master bestaat uit vier onderdelen:

1) Advanced Midwifery, 2) Leiderschap, kwaliteit en beleid, 3) een keuzemodule, 4) het masterproduct

Programma

De masteropleiding omvat 60 European Credits (EC), wordt in deeltijd aangeboden en duurt twee jaar. De studiebelasting is 20 uur per week, met 42 weken in een studiejaar. De modules worden deels online gegeven, met per jaar 4 x 2 fysieke bijeenkomsten. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in Nederland.

Accreditatie

Per module zijn er accreditatiepunten voor het KNOV kwaliteitsregister.
De master Verloskunde is een hbo-masteropleiding wat inhoudt dat de master aansluit bij de praktijk. Met het succesvol afronden van de master ben je Master of Science.

Praktische informatie

Wat zijn de kosten?
De masteropleiding valt onder de reguliere bekostigingsregeling van het ministerie van OCW. Het wettelijk collegegeld voor 2024-2025 is inmiddels vastgesteld op €2.327,- voor een deeltijdopleiding.
Er gelden een aantal wettelijke regels rondom wie in aanmerking komt voor dit collegegeld. Meer informatie is te vinden op: https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld.

Aanmelden
Aanmelden gebeurt via Studielink. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intake-gesprek.
Met alle personen die zich aanmelden wordt contact opgenomen. Zij horen later of zij definitief geplaatst worden.

Taal
Dit betreft een Nederlandstalige master. Hiervoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal nodig. Daarnaast moet je de Engelse taal voldoende beheersen om vakliteratuur te kunnen lezen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de master Verloskunde worden twee kwalitatieve eisen gesteld, te weten:

  1. De aanmelder is BIG-geregistreerd verloskundige of heeft een vergelijkbare registratie indien werkzaam als verloskundige in het buitenland;
    • En toont dit aan d.m.v. het uploaden van een uittreksel uit het BIG-register of een vergelijkbaar ‘bewijsstuk’;
  2. De aanmelder voldoet aan de eindcompetenties van de bachelor VK zoals vastgelegd in het landelijke opleidingsprofiel (LOPV 2016, SOV); en toont dit aan door:
    • het uploaden van een kopie diploma bachelor Verloskunde;
    • of van een gelijkwaardige (buitenlandse) opleiding
    • of vastgesteld op basis van een intakegesprek, aan de hand van de eindcompetenties van de bachelor.

Wanneer je niet aan één of beide toelatingseisen voldoet, wordt je toelaatbaarheid beoordeeld door een commissie. Je wordt hiervoor door ons uitgenodigd voor een gesprek. Je hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen nadat je je hebt aangemeld.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.