Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
01 september 2022
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
Diploma
Keurmerk
V&VN, NVMW, accreditatie voor eerstelijns psychologen
Tijdsinvestering
21 bijeenkomsten
Lesdag
donderdag
Kostenspecificatie
€ 5.200,-

Werk je in de zorg en ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière? Heb je de ambitie om bij een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan als praktijkondersteuner (POH)? En wil je je graag verder verdiepen in psychische klachten bij patiënten? Dan past de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) helemaal bij jou! Na deze opleiding kun je patiënten met lichte tot licht-complexe psychische klachten zelfstandig screenen en kortdurend begeleiden.

algemeen
opbouw
programma
lesdata
Toelatingseisen
FAQ

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Doelgroep
Voldoe jij aan de toelatingseisen die onderstaand vermeld staan en wil je aan de slag als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk? Dan kom je zeker in aanmerking voor de opleiding Verpleegkundig POH-GGZ op hbo-niveau.

Na dit traject kun je...

 • als (verpleegkundig) praktijkondersteuner GGZ aan de slag in de huisartsenpraktijk;
 • zelfstandig spreekuren verzorgen voor patiënten met geestelijke aandoening;
 • de aard en ernst van de aandoening inschatten;
 • kortdurende begeleiding verzorgen;
 • doorverwijzen waar dat nodig is;
 • samenwerken met welzijnsinstellingen of het sociale netwerk van patiënten;
 • zelfmanagement van de patiënt versterken middels de denkwijze van positieve gezondheid (aangezien positieve gezondheid ook in het nieuwe functie en competentieprofiel een steeds belangrijker rol krijgt).

Je werkt aan de volgende competenties:

 • vakinhoudelijk handelen: de POH als zorgverlener
 • communicatie: de POH als communicator
 • samenwerking: de POH als samenwerkingspartner
 • wetenschap en onderwijs: de POH als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap
 • maatschappelijk handelen: de POH als gezondheidsbevorderaar
 • organiseren: de POH als organisator
 • professionaliteit: de POH als professional en kwaliteitsbevorderaar

Opbouw opleiding POH GGZ

De opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ van Zuyd Professional bestaat uit 23 bijeenkomsten van één dag inclusief 18 supervisie uren. Daarin leer je hoe je als POH’er de huisarts kunt ontlasten door patiënten met psychische klachten te zien. Je leert hoe je consulten verzorgt in de vorm van spreekuren, de aard en ernst van de aandoening inschat, kortdurende begeleiding geeft en doorverwijst waar dat nodig is.

Theorie integreren in praktijk
In de leergang gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs in allerlei verschillende werkvormen en werk/stage. We verwachten van jou dan ook een actieve leerhouding, waarbij je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de huisartsenzorg. In totaal bestaat de opleiding uit vijf modules en een stage. Elke module wordt afgesloten met een opdracht die aansluit op de competenties van de (verpleegkundig) praktijkondersteuner en de competenties die in desbetreffende module centraal staan.

Leren doe je vanuit het werkveld
Hiervoor is het van belang dat je een stageplaats nodig hebt bij een huisartsenpraktijk. Dit mag de huisartsenpraktijk zijn waar je al werkt, maar ook een andere praktijk. De stage duurt 40 weken (minimaal 8 uren per week), tijdens deze stage voer je werkzaamheden uit op basis van een plan van aanpak. Dit is een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je opstelt in overleg met je stagebegeleider (de begeleider vanuit je werkplek) en coach (de begeleider vanuit Zuyd).

Opleiding POH GGZ

In de opleiding POH GGZ komen de volgende modules aan bod:
Module 1:
Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
Module 2:
Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan inclusief het geven van psycho-educatie
Module 3:
Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement
Module 4:
Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten
Module 5:
Preventie (geïndiceerde, zorg gerelateerde en terugval) Geïndiceerde preventie

Deze opbouw is gebaseerd op het functie en competentieprofiel.

Lesdata POH GGZ opleiding

Data 2022 
Op dit moment nog niet bekend, volgen z.s.m.

Lesdagen zijn steeds op donderdag van 13.30-20.00 uur.

Toelatingseisen opleiding POH-GGZ

POH-GGZ is geen beroep maar een functie. Deze vereist een dermate specifieke expertise dat deze vooralsnog niet te verenigen is met één bestaand beroepsprofiel op HBO-niveau.  

Daarom is voor de functie POH-GGZ een op de functie gerichte aanvullende scholing noodzakelijk.
Conform het geactualiseerde functie- & competentieprofiel 2020 zijn de instroomeisen voor de opleiding POH-GGZ in ieder geval tweeledig:

• Relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau; én
• Relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ.


Vooropleiding
De volgende vooropleidingen worden in ieder geval als relevant beoordeeld:


Bestaande opleidingen:
• Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV)
• Bachelor verpleegkunde (HBO-V)
• Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen
• Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ)
• Master Psychologie
• Bachelor Toegepaste psychologie (HBO)


Oude opleidingen

• Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD)
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
• Opleiding tot GGZ-agoog
• Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau


Werkervaring
Met ingang van 1 juli 2021 zijn de volgende instroomeisen van kracht vanuit het landelijk opgestelde kwaliteitsregister.
Zuyd Hogeschool heeft ervoor gekozen om onderstaande eisen vanaf start van de opleiding (februari 2021) te laten gelden, dit om problemen met registratie binnen het kwaliteitsregister te voorkomen. 

Degene die de opleiding tot POH-GGZ wil volgen, beschikt bij aanmelding over minimaal 2 jaar voor de functie relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten.
Te denken valt aan:
• Ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
• Maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
• Sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).


De professional moet in die 2 jaar tenminste 832 uur hebben gewerkt (= 2 jaar x 52 weken x 8 uur = 832 uur.
Voor deze opleiding heb je een stageplaats nodig bij een huisartsenpraktijk, deze moet je zelf regelen!
Wij sturen je graag de contactgegevens van de regiokoepels door, mocht je dit wensen, stuur dan een mail naar judith.persoon@zuyd.nl

Voor eventuele vragen, neem contact op met de coördinator van deze opleiding: marijke.vanhommerich@zuyd.nl

De sluiting inschrijftermijn voor deze opleiding is 1 juli 2021

Meest gestelde vragen opleiding POH GGZ

Onderstaand de meestgestelde vragen rondom onze opleiding Praktijkondersteuner GGZ:

 

Deel deze pagina op