Vernieuwde opleiding, start september 2024

Informatieavond op donderdag 16 mei

Neem van 19.00-20.00 uur deel aan een infoavond over het curriculum van de POH GGZ opleiding van Zuyd. Hierin is er ook ruimte om vragen te stellen aan de coördinatoren. Om je aan te melden stuur je een mail naar noortje.rozema@zuyd.nl o.v.v. Informatiebijeenkomst POH GGZ 16 mei.

Werk je in de geestelijke gezondheidszorg en ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière? Heb je de ambitie om bij een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan als praktijkondersteuner (POH) GGZ? Dan past de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) helemaal bij jou! Na deze opleiding kun je op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten zorgvragers met lichte tot licht-complexe psychische klachten zelfstandig screenen en kortdurend begeleiden.

Bij Zuyd leer je ook hoe je methodisch en met onderbouwing innovaties door kunt voeren in de huisartsenpraktijk. 

Doelgroep

Opleiding POH-GGZ toelatingseisen:

Vooropleiding bestaande opleidingen:
• Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
• Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
• Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
• Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
• Master Psychologie;
• Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

Vooropleiding oude opleidingen:
• Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
• Opleiding tot GGZ-agoog;
• Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Werkervaring
Degene die de opleiding tot POH-GGZ wil volgen, beschikt bij aanmelding over minimaal 2 jaar voor de functie relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. De professional moet in die 2 jaar tenminste 832 uur hebben gewerkt (= 2 jaar x 52 weken x 8 uur = 832 uur).

Hierna kun je

  • als praktijkondersteuner GGZ aan de slag in de huisartsenpraktijk;
  • zelfstandig spreekuren verzorgen voor patiënten met geestelijke aandoening;
  • de aard en ernst van de aandoening inschatten;
  • kortdurende begeleiding verzorgen;
  • doorverwijzen waar dat nodig is;
  • samenwerken met welzijnsinstellingen of het sociale netwerk van patiënten;
  • zelfmanagement van de patiënt versterken middels de denkwijze van positieve gezondheid (aangezien positieve gezondheid ook in het nieuwe functie en competentieprofiel een steeds belangrijker rol krijgt).

Details

Niveau post HBO
Duur 12 maanden
Eerstvolgende startdatum 05-09-2024
Locatie Heerlen
Erkenning Diploma
Kosten 5.200,00
Alle details weergeven

Opbouw

Opbouw opleiding POH GGZ

De opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ van Zuyd Professional bestaat uit 23 bijeenkomsten van één dag inclusief 12 supervisie uren. Daarin leer je hoe je als POH’er de huisarts kunt ontlasten door patiënten met psychische klachten te zien. Je leert hoe je consulten verzorgt in de vorm van spreekuren, de aard en ernst van de aandoening inschat, kortdurende begeleiding geeft en doorverwijst waar dat nodig is.

Theorie integreren in praktijk

In de leergang gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs in allerlei verschillende werkvormen en werk/stage. We verwachten van jou dan ook een actieve leerhouding, waarbij je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de huisartsenzorg. In totaal bestaat de opleiding uit vijf modules en een stage. Elke module wordt afgesloten met een opdracht die aansluit op de competenties van de praktijkondersteuner en de competenties die in desbetreffende module centraal staan.

Leren doe je vanuit het werkveld

Goed om te weten: voor deze opleiding heb je een stageplaats nodig bij een huisartsenpraktijk, deze dien je zelf te regelen. Dit mag de huisartsenpraktijk zijn waar je al werkt, maar ook een andere praktijk. Zuyd werkt samen met zorggroepen Meditta, Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), MET ggz, Lionarons GGZ, de Wijkpraktijk en Zorg In Ontwikkeling (ZIO). Je kunt met een van deze organisaties contact opnemen voor het regelen van een stageplaats, of je kunt rechtstreeks contact opnemen met individuele huisartsenpraktijken.

De coördinatoren van de opleiding POH GGZ van Zuyd kunnen je verder ook van tips voorzien bij het zoeken naar een stageplaats. De stage duurt 40 weken (minimaal 8 uren per week), tijdens deze stage voer je werkzaamheden uit op basis van een plan van aanpak. Dit is een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je opstelt in overleg met je stagebegeleider (de begeleider vanuit je werkplek) en coach (de begeleider vanuit Zuyd).

Programma

In overleg met alumni en het werkveld hebben wij ons programma méér toepasbaar gemaakt voor de praktijk.

Module 1: Inleiding in de rol van de POH GGZ
Module 2: Gespreksvoering
Module 3: Meest voorkomende klachten
Module 4: Methoden en interventies
Module 5: Samenwerken binnen en buiten de huisartsenpraktijk

De leeruitkomsten van de opleiding komen voort uit het functie- en competentieprofiel POH GGZ 2020.

Planning

Dataplanning Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ
Studiejaar
2024-2025

 

Module 1: Inleiding in de rol van de POH GGZ

5  september 2024

12 september 2024

26  september 2024

10 oktober 2024

31 oktober 2024

14 november 2024
 

Module 2: Gespreksvoering

28 november 2024

12 december 2024

9  januari 2025


Module 3:
Begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement

23 januari 2025

6 februari  2025

20 februari 2025

13 maart 2025

27 maart 2025
 

Module 4: Methoden en interventies

3 april 2025

17 april 2025

8 mei 2025

22 mei 2025
 

Module 5: Samenwerking binnen en buiten de huisartsen praktijk

5 juni 2025

19 juni 2025

26 juni 2025
 

3 juli - Eindgesprekken

28 augustus - Herkansing eindgesprekken

4 september   Diploma uitreiking
 

Lesdagen zijn alle op donderdag van 13.30-20.00 uur

Startdatum
05-09-2024
Prijs
5.200,00
Bijeenkomsten
24 bijeenkomsten
Locatie
Heerlen
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

FAQ

Ik vind geen stageplek, wat nu?

Neem contact op met de opleidingscoördinatoren via judith.persoon@zuyd.nl

Ik voldoe niet aan de toelatingseisen, gezien mijn competenties denk ik toch deel te kunnen nemen aan deze opleiding, kan ik mij toch inschrijven?

Helaas is dit niet mogelijk, wij dienen ons te houden aan de Landelijke gestelde voorwaarden 

Kan ik in termijnen betalen?

Het is mogelijk om in 4 termijnen te betalen. U kunt dit via mail aangeven.

Toelatingseisen

Vooropleiding: bestaande opleidingen:
• Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
• Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
• Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
• Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
• Master Psychologie;
• Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

Vooropleiding: oude opleidingen:
• Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
• Opleiding tot GGZ-agoog;
• Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Werkervaring
Degene die de opleiding tot POH-GGZ wil volgen, beschikt bij aanmelding over minimaal 2 jaar voor de functie relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. De professional moet in die 2 jaar tenminste 832 uur hebben gewerkt (= 2 jaar x 52 weken x 8 uur = 832 uur).

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.