Social Work deeltijd

Social Work deeltijd

Type
deeltijd
Duur
4 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
10 februari 2021
Vooropleiding
havo, vwo, mbo niveau 4 of een gelijkwaardig buitenlands diploma met getuigschrift NT 2.2
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Erkenning
diploma
Keurmerk
NVAO
Tijdsinvestering
gemiddeld 20 uur per week, een wekelijkse bijeenkomst (niet tijdens schoolvakanties) en gemiddeld 20 uur leren op de werkplek
Kostenspecificatie
collegegeld en kosten voor lesmateriaal en boeken

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Sociaal Werker en een stap verder zetten in je carrière? Ben je toe aan een volgende stap op HBO niveau? Dan is de deeltijd opleiding Social Work iets voor jou. De opleiding is flexibel, dat betekent dat je, afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring, je eigen leerpad kunt samenstellen. Als je meer behoefte hebt aan structuur is er ook een aanbevolen leerroute. De ervaring leert dat de meeste studenten zeker in het begin van de opleiding behoefte hebben aan structuur en dus voor de aanbevolen leerroute kiezen. De opleiding werkt zeer nauw samen met instellingen uit het sociale domein in Limburg. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs.

De opleiding bestaat uit verschillende modules en een afstudeerscriptie. Er wordt gebruikgemaakt van diverse werkvormen. 

Interesse en heb je vragen, dan graag een mailtje voor naar frieda.conen@zuyd.nl.
algemeen
opbouw
programma
Praktische informatie

Social Work deeltijd

Doelgroep
Volwassen professionals werkzaam in een dienst- en hulpverleningsomgeving of sociaal domein.

Na dit traject kun je...

De sociaal werker bevordert de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven en de ruimte en mogelijkheid die het maatschappelijk leven mensen biedt om deel te nemen. De sociaal werker biedt langdurige of tijdelijke begeleiding en ondersteuning aan mensen om hun leefsituatie te verbeteren. De sociaal werker opereert in de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.

 De focus van de eerste twee jaar van de opleiding ligt op het verwerven van een aantal generieke beroepskwalificaties. Deze kwalificaties gelden voor alle sociaal werkers, onafhankelijk van de beroepscontext waar de sociaal werker in werkt. Gedurende de laatste 2 jaar van de opleiding zal de student deze generieke beroepskwalificaties verder gaan verdiepen in één van de drie beroepscontexten: welzijn en samenleving, jeugd en zorg.

Je moet beschikken over een passende werk- of stageplek op hbo-niveau. Met passend bedoelen we in het sociale domein. 50% van het leren vindt plaats op de werkplek in de vorm van het maken van beroepsproducten. Als je geen passende werkplek hebt kunnen we beperkt suggesties aanreiken, echter je bent zelf verantwoordelijk en zal binnen een maximale tijd na aanvang je werkplek moeten hebben. 

Gedurende de opleiding word je begeleid door een coach vanuit de opleiding en door de begeleider op de werkplek;

Met de coach maak je ieder half jaar een studieplan; met de studiecoach kan de student ook bespreken wat hij/zij aan kennis/ervaring meebrengt en wat dit betekent voor de (duur van) de te volgen studieroute. Naarmate de opleiding vordert voer je steeds meer zelf de regie over het eigen leerproces. De opleiding werkt met 9 à 10 leeruitkomsten: per leeruitkomst staat beschreven wat de student moet kennen en kunnen. Per leeruitkomst wordt twee keer getoetst (na ongeveer 2 jaar en na ongeveer 4 jaar).
Een toetsing noemen wij assessment. Je maakt een portfolio van beroepsproducten, doet een self- een peer- en een expert assessment en bepaalt dan of hij/zij klaar is voor het assessment. In het assessment wordt de bevraagd. Verder zijn er geen toetsen, je krijgt wel veel feedback en feedforward.

Op woensdag is er klassikaal onderwijs. Cursusmateriaal wordt ook digitaal aangeboden en is daarmee ook online te volgen. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van kennis en deze toepassen in je werkomgeving. Verworven kennis pas je toe in opdrachten die je individueel of in groepsverband uitvoert. Aan de hand van cases, maar vooral met praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Aan het eind van elke module toon je zo je verworven vaardigheden aan en krijg je een beoordeling via een portfolio assessment, eventueel aangevuld met kennistoetsen. Als je bepaalde kennis en vaardigheden al hebt verworven in een eerder stadium en je kunt dit aantonen, kun je direct een assessment aanvragen waarbij een beoordeling wordt opgemaakt. Gemiddelde studieduur is 4 jaar; studietijd 15-20 uur per week, vaste lesdag op woensdag. We werken niet met vrijstellingen. Als jij meer kennis en ervaring meebrengt, dan kan dat betekenen dat je eerder op assessment kunt en dus sneller door de opleiding kan gaan.

Tijdens de opleiding krijg je les van ervaren vakdocenten. Ook krijgt iedere student een studiecoach. In het begin van de studie heb je een intakegesprek met je studiecoach. Dit gesprek vindt normaliter in je eigen werkomgeving plaats. Samen bespreken jullie het studiepad en waarin jij je extra wilt bekwamen. Wij coachen je hierbij. Je werkgever mag aansluiten bij dit gesprek, maar dat hoeft niet. 

Wat verwachten wij van jou? We realiseren ons dat deze opleiding veel van onze studenten vraagt. Je moet goed zelfstandig kunnen werken en gedurende de opleiding zul je meer en meer aan het roer staan van je eigen leerproces. Uiteraard wordt je hierin door ons begeleid.

Kosten

Collegegeld: Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld. Voor 2020-2021 is dat € 1.643,- Studeer je voor het eerst aan een bacheloropleiding, dan kom je in aanmerking voor halvering van het collegegeld voor het eerste studiejaar. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Extra studiekosten
De kosten aan boeken en leermiddelen voor de hele studie zijn ongeveer € 400,-. Verder raden we je dringend aan om een laptop aan te schaffen als je die nog niet hebt.

Vragen
Interesse en heb je vragen, dan graag een mailtje naar frieda.conen@zuyd.nl. 

Deel deze pagina op