Social Work deeltijd

Social Work deeltijd

Type
deeltijd
Duur
4 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
01 september 2021
Vooropleiding
havo, vwo, mbo niveau 4 of een gelijkwaardig buitenlands diploma met getuigschrift NT 2.2
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Erkenning
diploma
Keurmerk
NVAO
Tijdsinvestering
gemiddeld 20 uur per week, een wekelijkse bijeenkomst (niet tijdens schoolvakanties) en gemiddeld 20 uur leren op de werkplek
Kostenspecificatie
collegegeld en kosten voor lesmateriaal en boeken

Wil je jezelf verder ontwikkelen als Sociaal Werker? Een stap zetten in je carrière? Aantonen dat jij op hbo-niveau functioneert? En wil je wel studeren, maar ook gebruik maken van jouw praktijkkennis en werkervaring niet de hele week in de collegebanken zitten? Dan is de flexibele deeltijd opleiding Social Work iets voor jou!

De opleiding kent een flexibele opzet. Dat betekent dat je, na het volgen van twee verplichte startmodules, je eigen leerpad kunt samenstellen als je dat wenst. Of dit bij je past is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Als je meer behoefte hebt aan structuur is er ook een vaste, aanbevolen leerroute. Uit ervaring weten we inmiddels dat de meeste studenten zeker in het begin van de opleiding behoefte hebben aan structuur en dus voor deze vaste leerroute kiezen.

Jouw beroepspraktijk staat centraal in deze opleiding. We verwachten dat je een werk/stageplek hebt in het sociale domein waar je op hbo-niveau kunt leren (minimaal 16 uur per week). Daardoor kun je in de opleiding al snel aan de slag met het maken van beroepsproducten!

Interesse? Meld je nu aan voor de online open avond op 30 juni 2021 van 13.00 - 14.00 uur door een mail te sturen naar frieda.conen@zuyd.nl. Zie tabblad; praktische informatie voor meer informatie.
algemeen
opbouw
programma
Praktische informatie

Social Work deeltijd

Doelgroep
Volwassen professionals werkzaam in een dienst- en hulpverleningsomgeving of sociaal domein.

Na dit traject kun je...

De sociaal werker bevordert de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven en de ruimte en mogelijkheid die het maatschappelijk leven mensen biedt om deel te nemen. De sociaal werker biedt langdurige of tijdelijke begeleiding en ondersteuning aan mensen om hun leefsituatie te verbeteren. De sociaal werker opereert in de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.

De focus van de eerste twee jaar van de opleiding ligt op het verwerven van een aantal generieke beroepskwalificaties. Deze kwalificaties gelden voor alle sociaal werkers, onafhankelijk van de beroepscontext waar de sociaal werker in werkt. Gedurende de laatste 2 jaar van de opleiding zal de student deze generieke beroepskwalificaties verder gaan verdiepen in één van de drie beroepscontexten: welzijn en samenleving, jeugd en zorg.

Je moet beschikken over een passende werk- of stageplek op hbo-niveau. Met passend bedoelen we in het sociale domein. 50% van het leren vindt plaats op de werkplek in de vorm van het maken van beroepsproducten. Als je geen passende werkplek hebt kunnen we beperkt suggesties aanreiken, echter je bent zelf verantwoordelijk en zal binnen een maximale tijd na aanvang je werkplek moeten hebben. 

Gedurende de opleiding word je begeleid door een coach vanuit de opleiding en door de begeleider op de werkplek;

Met de coach maak je ieder half jaar een studieplan; met de studiecoach kan de student ook bespreken wat hij/zij aan kennis/ervaring meebrengt en wat dit betekent voor de (duur van) de te volgen studieroute. Naarmate de opleiding vordert voer je steeds meer zelf de regie over het eigen leerproces. De opleiding werkt met 9 à 10 leeruitkomsten: per leeruitkomst staat beschreven wat de student moet kennen en kunnen. Per leeruitkomst wordt twee keer getoetst (na ongeveer 2 jaar en na ongeveer 4 jaar).
Een toetsing noemen wij assessment. Je maakt een portfolio van beroepsproducten, doet een self- een peer- en een expert assessment en bepaalt dan of hij/zij klaar is voor het assessment. In het assessment wordt de bevraagd. Verder zijn er geen toetsen, je krijgt wel veel feedback en feedforward.

Op woensdag is er klassikaal onderwijs. Cursusmateriaal wordt ook digitaal aangeboden en is daarmee ook online te volgen. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van kennis en deze toepassen in je werkomgeving. Verworven kennis pas je toe in opdrachten die je individueel of in groepsverband uitvoert. Aan de hand van cases, maar vooral met praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Aan het eind van elke module toon je zo je verworven vaardigheden aan en krijg je een beoordeling via een portfolio assessment, eventueel aangevuld met kennistoetsen. Als je bepaalde kennis en vaardigheden al hebt verworven in een eerder stadium en je kunt dit aantonen, kun je direct een assessment aanvragen waarbij een beoordeling wordt opgemaakt. Gemiddelde studieduur is 4 jaar; studietijd 15-20 uur per week, vaste lesdag op woensdag. We werken niet met vrijstellingen. Als jij meer kennis en ervaring meebrengt, dan kan dat betekenen dat je eerder op assessment kunt en dus sneller door de opleiding kan gaan.

Je krijgt in deze opleiding les van onze beste vakdocenten en we zijn bovendien trots om te kunnen vermelden dat de opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met organisaties het sociale domein in Limburg. Op regelmatige basis vindt overleg en uitwisseling plaats. Op die manier kunnen we garanderen dat je een opleiding volgt die écht van toegevoegde waarde is voor de praktijk.

De opleiding bestaat uit 11 modules en een afstudeerscriptie. In het begin van de opleiding ligt de nadruk op de brede basis van het Sociaal Werk, maar ook op het leren leren en het leren omgaan met online leermiddelen. In het begin is dat even wennen, maar je wordt in onze opleiding door ons zo begeleid dat je je dit snel eigen kunt maken en ook steeds meer de regie kunt nemen op je eigen leerproces. Na deze brede basis in de eerste twee jaar ga je in jaar 3 en 4 de diepte in, waarbij je kunt kiezen uit drie contexten: Jeugd, Welzijn & Samenleving of Zorg.

De opleiding is blended van opzet. Dat betekent dat we een mix van werkvormen inzetten (face2face/klassikaal en online werkvormen).

Informatie online open middag

Voor de opleiding Social Work deeltijd worden speciale online open middagen georganiseerd, waardoor je eenvoudig vanuit thuis kunt deelnemen aan de sessie. 

Wat kun je verwachten? Via Microsoft Teams wordt een presentatie over de opleiding gepresenteerd. Hier komen alle belangrijke onderdelen aan bod. Daarnaast kun je zowel live als via de chat al jouw vragen stellen aan het team van deze opleiding.

De eerstvolgende online open middagen zijn op:

  • 30 juni van 13.00 -14.00 uur
  • 14 juli van 13.00 -14.00 uur

Interesse? Meld je dan aan door een mail te sturen naar Frieda Conen frieda.conen@zuyd.nl met vermelding van jouw voor- en achternaam en werkgever. Indien er nog vragen zijn, neem dan contact op met Frieda Conen frieda.conen@zuyd.nl.

Kosten

Collegegeld: Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld. Voor 2020-2021 is dat € 1.643,- Studeer je voor het eerst aan een bacheloropleiding, dan kom je in aanmerking voor halvering van het collegegeld voor het eerste studiejaar. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Extra studiekosten
De kosten aan boeken en leermiddelen voor de hele studie zijn ongeveer € 400,-. Verder raden we je dringend aan om een laptop aan te schaffen als je die nog niet hebt.

Vragen
Interesse en heb je vragen, dan graag een mailtje naar frieda.conen@zuyd.nl. 

Deel deze pagina op