Wil je jezelf verder ontwikkelen als Sociaal Werker? Een stap zetten in je carrière? Aantonen dat jij op hbo-niveau functioneert? En wil je wel studeren, maar ook gebruik maken van jouw praktijkkennis en werkervaring niet de hele week in de collegebanken zitten? Dan is de flexibele deeltijd opleiding Social Work iets voor jou!

De opleiding kent een flexibele opzet. Dat betekent dat je, na het volgen van twee verplichte startmodules, je eigen leerpad kunt samenstellen als je dat wenst. Of dit bij je past is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Als je meer behoefte hebt aan structuur is er ook een vaste, aanbevolen leerroute. Uit ervaring weten we inmiddels dat de meeste studenten zeker in het begin van de opleiding behoefte hebben aan structuur en dus voor deze vaste leerroute kiezen.

Jouw beroepspraktijk staat centraal in deze opleiding. We verwachten dat je een werk/stageplek hebt in het sociale domein waar je op hbo-niveau kunt leren (minimaal 16 uur per week). Daardoor kun je in de opleiding al snel aan de slag met het maken van beroepsproducten!

Doelgroep

Volwassen professionals werkzaam in een dienst- en hulpverleningsomgeving of sociaal domein.

Hierna kun je

De sociaal werker bevordert de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven en de ruimte en mogelijkheid die het maatschappelijk leven mensen biedt om deel te nemen. De sociaal werker biedt langdurige of tijdelijke begeleiding en ondersteuning aan mensen om hun leefsituatie te verbeteren. De sociaal werker opereert in de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.

De focus van de eerste twee jaar van de opleiding ligt op het verwerven van een aantal generieke beroepskwalificaties. Deze kwalificaties gelden voor alle sociaal werkers, onafhankelijk van de beroepscontext waar de sociaal werker in werkt. Gedurende de laatste 2 jaar van de opleiding zal de student deze generieke beroepskwalificaties verder gaan verdiepen in één van de drie beroepscontexten: welzijn en samenleving, jeugd en zorg.

Details

Niveau HBO
Duur langer dan 12 maanden
Eerstvolgende startdatum 02-09-2024 Zie alle startdatums
Locatie Sittard
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Voor deze opleiding geldt het wettelijke collegegeld zoals vastgesteld voor studiejaar 2023-2024

Opbouw

Je moet beschikken over een passende werk- of stageplek op hbo-niveau. Met passend bedoelen we in het sociale domein. 50% van het leren vindt plaats op de werkplek in de vorm van het maken van beroepsproducten. Als je geen passende werkplek hebt kunnen we beperkt suggesties aanreiken, echter je bent zelf verantwoordelijk en zal binnen een maximale tijd na aanvang je werkplek moeten hebben. 

Gedurende de opleiding word je begeleid door een coach vanuit de opleiding en door de begeleider op de werkplek;

Met de coach maak je ieder half jaar een studieplan; met de studiecoach kan de student ook bespreken wat hij/zij aan kennis/ervaring meebrengt en wat dit betekent voor de (duur van) de te volgen studieroute. Naarmate de opleiding vordert voer je steeds meer zelf de regie over het eigen leerproces. De opleiding werkt met 9 à 10 leeruitkomsten: per leeruitkomst staat beschreven wat de student moet kennen en kunnen. Per leeruitkomst wordt twee keer getoetst (na ongeveer 2 jaar en na ongeveer 4 jaar).
Een toetsing noemen wij assessment. Je maakt een portfolio van beroepsproducten, doet een self- een peer- en een expert assessment en bepaalt dan of hij/zij klaar is voor het assessment. In het assessment wordt de bevraagd. Verder zijn er geen toetsen, je krijgt wel veel feedback en feedforward.

Op woensdag is er klassikaal onderwijs. Cursusmateriaal wordt ook digitaal aangeboden en is daarmee ook online te volgen. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van kennis en deze toepassen in je werkomgeving. Verworven kennis pas je toe in opdrachten die je individueel of in groepsverband uitvoert. Aan de hand van cases, maar vooral met praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Aan het eind van elke module toon je zo je verworven vaardigheden aan en krijg je een beoordeling via een portfolio assessment, eventueel aangevuld met kennistoetsen. Als je bepaalde kennis en vaardigheden al hebt verworven in een eerder stadium en je kunt dit aantonen, kun je direct een assessment aanvragen waarbij een beoordeling wordt opgemaakt. Gemiddelde studieduur is 4 jaar; studietijd 15-20 uur per week, vaste lesdag op woensdag. We werken niet met vrijstellingen. Als jij meer kennis en ervaring meebrengt, dan kan dat betekenen dat je eerder op assessment kunt en dus sneller door de opleiding kan gaan.

Programma

Je krijgt in deze opleiding les van onze beste vakdocenten en we zijn bovendien trots om te kunnen vermelden dat de opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met organisaties het sociale domein in Limburg. Op regelmatige basis vindt overleg en uitwisseling plaats. Op die manier kunnen we garanderen dat je een opleiding volgt die écht van toegevoegde waarde is voor de praktijk.

De opleiding bestaat uit 11 modules en een afstudeerscriptie. In het begin van de opleiding ligt de nadruk op de brede basis van het Sociaal Werk, maar ook op het leren leren en het leren omgaan met online leermiddelen. In het begin is dat even wennen, maar je wordt in onze opleiding door ons zo begeleid dat je je dit snel eigen kunt maken en ook steeds meer de regie kunt nemen op je eigen leerproces. Na deze brede basis in de eerste twee jaar ga je in jaar 3 en 4 de diepte in, waarbij je kunt kiezen uit drie contexten: Jeugd, Welzijn & Samenleving of Zorg.

De opleiding is blended van opzet. Dat betekent dat we een mix van werkvormen inzetten (face2face/klassikaal en online werkvormen).

Planning

Deze opleiding start 2 keer per jaar, namelijk in september en februari.
Heb je vragen stuur dan een e-mail naar emmy.slabbers@zuyd.nl

Startdatum
02-09-2024
Prijs
TBD
Bijeenkomsten
Geen bijeenkomsten
Locatie
Sittard Ligne
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar
Startdatum
12-02-2025
Prijs
TBD
Bijeenkomsten
Geen bijeenkomsten
Locatie
Sittard Ligne
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

FAQ

Ik kom van het MBO en de combi van werken en leren bevalt mij goed, kan ik me inschrijven voor deze opleiding?

Deze opleiding richt zich op de werkende professional. De leeftijd van studenten varieert tussen de 25 en de 50 jaar. De ervaring leert dat voor studenten die rechtstreeks van het MBO komen, de overstap naar de HBO voltijdopleiding al een grote is. De flexibele deeltijdopleiding is vooral geschikt voor studenten die over zelfsturend/zelforganiserend vermogen beschikken en al een portie werkervaring hebben. Als je net van het MBO komt, is de voltijdopleiding waarschijnlijk een betere keus voor je. Deze opleiding is gericht op studenten die net van de HAVO of het MBO komen en biedt studenten de nodige structuur.

Hoe weet ik of ik geschikt ben voor deze opleiding?

We voeren met iedere ingeschreven student een (online) intakegesprek. Je krijgt van te voren een opdracht die je in het gesprek mag presenteren en daarna bevragen wij je op onderwerpen die wij van belang achten. Denk daarbij aan motivatie, studiehouding ambities, de combinatie werk en privé en je verwachtingen. Aan het einde van het gesprek krijg je van ons een advies waarin we aangeven of we denken dat je succesvol zult zijn in deze opleiding of dat je beter op je plek bent bij onze voltijdopleiding of een van de andere opleidingen van Zuyd Hogeschool.

Praktische informatie

Tijdsinvestering
gemiddeld 20 uur per week, een wekelijkse bijeenkomst (uitgezonderd schoolvakanties) en gemideld 20 uur leren op de werkplek.

Kosten
Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld.
Studenten die voor het eerst gaan studeren aan een bachelor-of associatie degree opleiding komen in aanmerking voor het verlaagd wettelijk collegegeld (mits zij voldoen aan de vereisten van het wettelijk collegegeld). Het verlaagd wettelijk collegegeld geldt alleen voor de eerste ononderbroken twaalf maanden van de inschrijving als student en bedraagt 50% van het normale wettelijke collegegeld. Dit is van toepassing voor alle nieuwe hbo studenten die een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen en het wettelijk collegegeld betalen. Meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Extra studiekosten
De kosten aan boeken en leermiddelen voor de hele studie zijn ongeveer € 400,-. Verder raden we je dringend aan om een laptop aan te schaffen als je die nog niet hebt.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Bel dan tijdens kantooruren naar +31 (0)88 989 30 00 of stuur een e-mail naar socialwork@zuydprofessional.nl

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je vooropleiding is havo, VWO of mbo niveau 4. Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet een van de genoemde diploma’s, dan kun je een toelatingstest doen.

 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.