Studiebijeenkomst Fiscale Actualiteiten

Studiebijeenkomst Fiscale Actualiteiten

Type
cursus
Duur
1 dagdeel
Niveau
post hbo
Startdatum
23 februari 2021
Vooropleiding
hbo
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Erkenning
3 PE-uren
Keurmerk
Cedeo, NBA
Tijdsinvestering
van 18.30 - 21.45 uur
Lesdag
Dinsdag
Kostenspecificatie
€ 230,- inclusief syllabus

Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden?

In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de minster van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde komen.

Met ingang van 2020 e.v. staat ons weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op Prinsjesdag is een en ander aangekondigd op fiscaal terrein en verder zal het kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

 • Ingrijpende wijzigingen tarieven en heffingskortingen (2-schijven systeem);
 • In stapjes naar aftrek van aftrekposten tegen het laagste tarief (zowel particulieren als ondernemersaftrekken);
 • Versobering van ondernemersaftrekposten en temporisering Vpb verlaging;
 • Afschaffen betalingskorting in de Vpb;
 • Versobering liquidatieverlies;
 • Hypotheekrenteaftrek ook versneld naar aftrek laagste tarief;
 • Bijtelling privégebruik auto elektrische auto's omhoog;
 • Belasting op spaargeld omlaag en op andere beleggingen omhoog (2022);
 • Medepleegboetes belastingadviseurs openbaar;
 • Boetevrije inkeer nu ook in box 2 onmogelijk;
 • Spontane aangifte = aangifte na uitnodiging;
 • Belastingrente Vpb aangepast;
 • Keuzeregeling voor digitale post van Belastingdienst;
 • E-books etc. laag tarief BTW;
 • Nieuwe wet bronbelasting;
 • Afschaffing aftrek scholingsuitgaven (nieuwe subsidieregeling);
 • Stand van zaken wetsvoorstel Excessief lenen van eigen BV;
 • Aanpassing overgangsrecht oude saldolijfrenten;
 • Verruiming werkkostenregeling in de loonbelasting;
 • vrijgestelde vergoedingen vrijwilligers verhoogd;
 • Aftrekuitsluiting dwangsommen.

 

De studiebijeenkomst wordt verzorgd door Zuyd Hogeschool, Academie voor Financieel Management, in samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum in Den Haag.

De cursusleider is drs. H.M. Guiljam, cassatiemedewerker aan het Ministerie van Financiën, tevens docent aan de Opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA).

3_PE_punten.jpg

"Het grote voordeel van deze opleiding is dat deze zeer up-to-date is”
W. Bos-Dreijer, Administrateur, Cothem
algemeen
opbouw
programma
Overige info

Studiebijeenkomst Fiscale Actualiteiten

Doelgroep
Voor wie is deze studiebijeenkomst bedoeld? Personen die zich beroepshalve met belastingen bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO‑niveau.

Na dit traject kun je...

Na de bijeenkomst bent u weer helemaal up tot date over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein voor het komende jaar.

In onze studiebijeenkomsten willen we u inzicht verschaffen in de nieuwe geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak.

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2019 en begin 2020 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen:

 • Proefprocedures (2016/2017) over houdbaarheid box 3;
 • Bewijs eigenwoninglening (schriftelijke stukken);
 • Aftrekbaarheid zelfgekweekte cannabis als zorgkosten;
 • Privé-gebruik auto, begrip privé-ritten;
 • Algemene heffingskorting voor gedeelte jaar buitenlands belastingplichtig;
 • Strenge inschrijvingseis ouder kind voor heffingskortingen;
 • Goed koopmansgebruik en ijzeren voorraad;
 • KIA bij samenwerkingsverband;
 • Aftrek WAZ-premies ruimer dan gedacht;
 • Afwaardering schuldvordering geëmigreerde ab-houder;
 • Bedrijfsopvolgingsregeling AB;
 • Liquidatieverlies AB en Vpb;
 • Onzakelijke lening/aansprakelijkheid/paraplukrediet;
 • Splitsingsvrijstelling;
 • Infokap en uitdeling;
 • Renteaftrekbeperking art. 10a/Parallelliteit
 • Diversen buitendlands vermogen/tipgever/herziening etc;
 • Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling loonbelasting;
 • Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding;
 • Vereiste aangifte;
 • Invoering nieuwe KOR in 2020;
 • Zonnepanelen en de BTW;
 • Staatsteun: bij beroep op vrijheden en in gevallen van rulings/transferpricing.

 

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer de uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruken.

Scholingspunten RB en NOAB worden aangevraagd. Op sommige lokaties (*) is dit ook voor NBA het geval.

Syllabus
Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid, krijgt u als deelnemer aan deze studiebijeenkomst weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

PE-uren
Voor de leden van NBA worden drie PE-uren toegekend.
Voor de leden van NOAB (3 PE) en RB (2,5 PE) zijn scholingspunten aangevraagd. Na afloop van de studiebijeenkomst krijgt u een deelnamecertificaat thuis gestuurd.

Verhindering/annulering
Bij verhindering is vervanging door iemand anders toegestaan. Voor annulering gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden van Zuyd Hogeschool.

 

Deel deze pagina op