Cursus fiscale actualiteiten 2024

(nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten)

 

Onder andere alles over de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregelingen.

Aan de situatie rond box 3 wordt ook aandacht besteed. Hierover wordt echter binnenkort door ons ook een apart webinar georganiseerd.

 

Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden? In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Staatssecretaris van Financiën.

 

Doelgroep

De studiebijeenkomst is geschikt voor personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomst wordt gegeven op HBO‑niveau.

Hierna kun je

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

Details

Niveau post HBO
Duur korter dan 3 maanden
Locatie Sittard
Alle details weergeven

Opbouw

We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen bij de studiebijeenkomsten in januari en februari 2024.

Dit jaar zijn er ondanks een demissionaire status van het kabinet op Prinsjesdag maar liefst 15 fiscale wetsvoorstellen naar de Tweede kamer gestuurd. Daarbij zitten een aantal zeer belangrijke wetsvoorstellen die iedere fiscaal adviseur zich eigen moet maken.

Highlights

 • Ontwikkelingen rond box 3 (versoepelingen, houdbaarheid, toekomstplannen), waarvan de hoofdlijnen in deze studiebijeenkomst aan bod komen (voor een diepgaande behandeling van alles rond box 3 kunt zich ook opgeven voor het over dit onderwerp georganiseerde webinar)
 • Versobering bedrijfsopvolgingsregelingen (verhuurd vastgoed, omvang vrijstelling)
 • De door de Tweede Kamer aangenomen amendementen

Programma

Met ingang van 2024 e.v. staat ons ook op basis van het Belastingplan 2024 en aanverwante wetsvoorstellen weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

 

Inkomstenbelasting

 • Versoepelingen box 3 (aandeel VVE, geld bij de notaris, onderlinge vorderingen/schulden) en tariefsverhoging box 3;
 • Reparatie toerekeningslek partners box 3;
 • Aanpassing eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop;
 • Aanpassing IACK co-ouders nav arrest HR;
 • Beperking afschrijving gebouwen;
 • Verlaging MKB-vrijstelling;
 • Verruiming HIR bij overheidsingrijpen;
 • Wetgeving rond transparante lichamen (vof, maatschap, cv);
 • Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag;
 • Reparatie lucratief belangregeling;
 • AB gevolgen aftrekbare giften vanuit de eigen BV;
 • Aanpassingen excessief lenen regeling;
 • Verhuurd vastgoed niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling;
 • Afschaffen doelmatigheidsmarge 5% beleggingsvermogen bedrijfsopvolging;
 • Beperking keuzevermogen bij bedrijfsopvolging;
 • Afschaffen werknemerseis en invoeren minimum leeftijd bij bedrijfsopvolging.

 

Loonbelasting

 • Verruiming openbaar vervoer regelingen
 • Vrije ruimte werkkostenregeling

 

Vennootschapsbelasting

 • Belastingplicht open CV
 • Definitie fonds voor gemene rekening
 • Aanpassingen vbi-regime
 • Aanpassing fiscale beleggingsinstelling m.b.t. NL vastgoed

 

Omzetbelasting

 • Samenloopvrijstelling bij aandelentransacties
 • Tariefsaanpassing agrarische goederen en diensten

 

Erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting

 • Verhuurd vastgoed niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling;
 • Afschaffen doelmatigheidsmarge 5% beleggingsvermogen bedrijfsopvolging;
 • Beperking keuzevermogen bij bedrijfsopvolging;
 • Invoeren minimum leeftijd bij bedrijfsopvolging;
 • Versoepelen bezitseis en voortzettingseis;
 • Aanpak constructies bedrijfsopvolging;
 • Aanpassing hoogte vrijstelling bedrijfsopvolging.

 

Formeel

 • Wijzigingen belasting- en invorderingsrente;
 • Hardheidsclausule in de invordering.

 

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2023 en begin 2024 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

 

Inkomstenbelasting

 • Procedures over box 3;
 • Besluit giftenaftrek;
 • Etikettering auto bij > 500 km zakelijk gebruik;
 • Invloed boekwinsten/verliezen op hoogte privé gebruik auto;
 • Arbeidskorting over arbeidsongeschiktheidsuitkering/samenvoegbepaling in de LB;
 • Algemene heffingskorting in jaar van immigratie;
 • Wijzigen verdeling gemeenschappelijke inkomensbestanddelen bij navordering;
 • Besluit geruisloze terugkeer;
 • Besluit jaarwinst;
 • Besluit totaalwinst.

 

 

 

Vennootschapsbelasting

 • Renteaftrekbeperkingen art. 10a Vpb, wanneer werkt het wel/niet (splitfunctie, EU-recht);
 • Valutaverlies op schuldig gebleven koopsom vliegtuig;
 • Waardering pensioen en lijfrenten in eigen beheer.

 

Erf- en schenkbelasting

 • Etikettering vastgoed als ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolging;
 • Bezitseis, Bedrijfsopvolgingsregeling;
 • APV, toerekening vermogen aan (groot)ouders/(klein)kinderen;
 • Lijfrente en verdragstoepassing;
 • Onbeperkte navorderingstermijn en voortvarendheid.

 

Loonbelasting

 • Deliveroo-arrest en de aangekondigde nieuwe wetgeving;
 • Besluit terugbetaling looninkomsten.

 

Omzetbelasting

 • Geen verlaagd tarief niet geregistreerde medicijnen;
 • Belastingrente bij samenloop met BTW compensatiefonds;
 • Geen boete bij suppletie inzake balansschuld BTW

 

Formeel

 • Zijn de NL regels m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid te streng?
 • Informatie opvragen over criminal tax-matters;
 • Rente over te laat verminderde kosten dwangbevel;
 • Regels bekendmaken aanslagen;
 • Boetebewijs;
 • Correctiegrens/correctiebeleid

Accreditatie

Door RB en NOAB  zijn 3 PE-punten toegekend.

Praktische informatie

Algemene informatie

De informatie krijg je in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de bijeenkomst wordt op de belangrijkste aspecten dieper ingegaan en vaak wordt een aantal casussen behandeld.

PE-punten
Voor RB en NOAB worden veelal 3 PE- punten toegekend. NBA-leden kunnen de bijeenkomsten in hun persoonlijk dossier opnemen.

Locatie & tijd
Deze bijeenkomst vindt ‘s avonds plaats van 18.30 tot 21.45 uur.

Locatie: Ligne 1, Sittard

U kunt gebruik maken van de parkeergarage Ligne Parking, onder het gebouw. 

 

 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.