Studiebijeenkomst Fiscale Actualiteiten 2023

Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden? In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Staatssecretaris van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

 

Doelgroep

Voor wie is een studiebijeenkomst?
De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO‑niveau.

Hierna kun je

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

Details

Niveau post HBO
Duur korter dan 3 maanden
Locatie Sittard
Alle details weergeven

Programma

Dit jaar zijn er naast de normale plannen op prinsjesdag een aantal zeer belangrijke wetsvoorstellen ingediend die iedere fiscaal adviseur zich eigen moet maken.

Het meest ingrijpend zijn de plannen voor box 3. Daarbij dienen de volgende onderdelen te worden onderscheiden:

Jaren 2017-2022

 • Het rechtsherstel voor de bezwaarmakers na het kerstarrest van de Hoge Raad. Wordt er voldoende gecompenseerd en welke bezwaar mogelijkheden zijn er;
 • Komt er ook rechtsherstel voor de niet bezwaarmakers via de massaal bezwaarprocedure met betrekking tot de verzoeken ambtshalve vermindering;
 • Rechtsherstel per fiscaal partner?
 • Voldoet het rechtsherstel aan de uitgangspunten van het kerstarrest?

Jaren 2023-2025

 • De overgangswetgeving en de verschillen van deze wetgeving met de methode van het rechtsherstel

Jaren vanaf 2026

 • De plannen voor de heffing op basis van werkelijk rendement;
 • Hoe zit het met vermogenswinsten en vermogensaanwas.

Een ander ingrijpend wetsvoorstel dat naar alle waarschijnlijkheid in zal gaan in 2023 is
de Wet excessief lenen van de eigen BV. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoeveel mag je zelf en/of je kinderen nog lenen van de eigen BV?
 • Hoe werkt de regeling in grensoverschrijdende situaties?

Met ingang van 2023 e.v. staat ons ook op basis van het Belastingplan 2023 en aanverwante wetsvoorstellen weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

Inkomstenbelasting

 • Verhoging budgetten EIA/MIA;
 • Verdere beperking aftrektarief en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek;
 • Het afbouwen van de fiscale oudedagsreserve;
 • Het afschaffen van de middelingsregeling;
 • De invoering van twee tariefschijven in box 2 voor de DGA (24,5% en 31%);
 • Einde van de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon (dus niet meer 70% van wat gebruikelijk is, maar 100%);
 • Einde van verhuurd vastgoed in de bedrijfsopvolgingsregelingen?
 • Afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, met ruime overgangsregeling voor kinderen geboren voor 2025;
 • Aftopping periodieke giften;
 • Versobering leegwaarderatio verhuurde woningen in box 3;
 • 96% rechtstreekse betaling kinderopvang i.p.v. kinderopvangtoeslag;

Loonbelasting

 • Vrijgestelde kilometervergoeding in stapjes omhoog;
 • Verruiming werkkostenregeling;
 • 30% regeling en declaratie van kosten mag niet samen;

Vennootschapsbelasting

 • Kleiner tariefafstapje en hoger tarief;
 • Vanaf 2024 geen vastgoed meer in Fiscale beleggingsinstelling;

Omzetbelasting

 • Einde laag tarief voor energie;
 • Nultarief op zonnepanelen;
 • Lachgas gedeeltelijk onder hoge tarief.

Erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting

 • Verhuurd vastgoed aanmerken als belegging?
 • Verlaging jubelton;
 • Versoberen leegwaarderatio verhuurde woningen;
 • Tarief overdrachtsbelasting niet woningen verder omhoog.

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2022 en begin 2023 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

Inkomstenbelasting

 • Procedures over box 3;
 • Wat doet het EHRM met box 3?
 • Hoge Raad oordeelt dat rechtsherstel niet bezwaarmakers niet verplicht is;
 • Eigen woning in een APV;
 • Eigen woning. Grotendeelseis;
 • Arresten over de Fraude Signalerings Voorziening;
 • Ruimere toepassing IACK;
 • No risk regeling premie Werkhervattingskas;
 • Aftrek partnervergoeding niet discriminatoir;
 • Prive gebruik auto bij terbeschikkingstelling aan twee partners;
 • Kortstondige vof met eigen BV om afwaarderingsverlies te halen;
 • Afschrijving op erfpachtrecht;
 • Buitensporige last gevallen.

Vennootschapsbelasting

 • Renteaftrekbeperkingen art. 10a Vpb, wanneer werkt het wel/niet
 • Liquidatieverlies na aanvang belastingplicht;
 • Afschrijving bij sloop/herbouw;
 • In samenhang waarderen lening en interest rate swap;
 • Eisen herinvesteringsvoornemen;

Erf- en schenkbelasting

 • Later vaststellen vaderschap;
 • BOR bij Vastgoed vennootschap;

Loonbelasting

 • Wanneer is vergoeding letselschade belast?

Omzetbelasting

 • Wanneer is sprake van in wezen nieuwbouw;
 • Herzieningsregeling bij te laat verzoek;
 • Toepassing verdedigingsbeginsel;
 • Prive gebruik vakantiewoning;

Overdrachtsbelasting

 • Vraag en antwoordbesluit startersvrijstelling;

Formeel Recht

 • Strenger boetebewijs;
 • Medepleegboeten voor de adviseur;
 • Geen aanmaning-geen boete;
 • EHRM-arrest over gebruik afgedwongen informatie (dwangsom) voor boetebewijs.

Planning

Dinsdag 14 februari 18.30 tot 21.45 uur.

Collegezaal H.1.35

Accreditatie

Door RB en NOAB  zijn 3 PE-punten toegekend.

Praktische informatie

Algemene informatie

De informatie krijgt u in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de cursus zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld.

PE-punten
Voor RB en NOAB worden veelal 3 PE- punten toegekend. NBA-leden kunnen de bijeenkomsten in hun persoonlijk dossier opnemen.

Locatie & tijd
Afhankelijk van het onderwerp zijn de studiebijeenkomsten centraal in het land, of op diverse locaties. Dit wordt aangegeven bij de informatie van de respectievelijke bijeenkomst. Over het algemeen vinden onze cursussen ‘s avonds plaats van 1830 tot 2145 uur.

Erkenning: 3 PE-uren

Webinar € 240,- inclusief syllabus

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen of vraag vrijblijvend studieadvies aan.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.