Welverdiende felicitaties en certificaten uitdelen, dat doen we graag bij Zuyd Professional! Maar als dit dan ook nog eens mag bij de opleiding Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dan is dat ook een cadeautje voor ons! Op de laatste lesdag nam een groep van 11 enthousiaste zorgverleners ons mee in de verbeteringen die zij hebben doorgevoerd op hun eigen werkvloer. Ook Desiree Meertens, netwerkcoördinator palliatieve zorg schoof aan om de verbindingen aan te jagen en de deelnemers te inspireren. Wij zijn onder de indruk van alle ontwikkelingen, kijk maar waarom. We geven een inkijkje in de verbeterplannen van de deelnemers.

Bewustwording over palliatieve zorg

Rosemarie en Brigitte beten het spits af; Zij hebben zich gericht op een boost voor de bewustwording en kennis over palliatieve zorg bij collega’s op de werkvloer van Radar, echt van markering tot de PalliArts app tot zelfs een diepgaand moreel beraad via de CURA methode. “PZ is steeds relevanter voor onze doelgroep, dat ze steeds ouder worden, dat is wel het toekomstbeeld! Daar moeten we ons van bewust zijn, en onze collega’s ook. Door te werken met de surprise question werden collega’s zeker wakker geschud en kwam er meer bewustwording. Binnen de reflecties die we binnen het team hebben gedaan, kwamen ook echt veel persoonlijke dingen los. We zijn gewoon een hechter team geworden!”

Out of the box

Anouk van PSW liet haar verbeterplan letterlijk en figuurlijk uit de doos springen, waarin ze haar collega’s bewust heeft gemaakt over het belang van palliatieve zorg, waarbij ze zelfs voorbij haar eigen locatie presentaties heeft gegeven als opstap naar aandacht voor palliatieve zorg in deze zorgsector. Als ze daar haar verhaal even enthousiast weet te brengen als in de bijeenkomst, dan komt dat ook op de werkvloer helemaal goed!

“Ja, het is echt gaan leven op de afdeling! Ik heb echt heel veel enthousiaste collega’s leren kennen, en kan mijn eigen enthousiasme ook overbrengen en mijn kennis nog meer uit te breiden. Ik heb er echt veel zin in!”

Van toolbox tot QR code

Susan en Linda willen binnen PSW een toolbox maken voor proactieve zorgplanning, om breed in te zetten. Want, stellen ze; “de proactieve zorg van vandaag, is de palliatieve zorg van morgen”. Hiervoor willen ze een toolbox ontwerpen. “We willen in de toekomst de woongroepen ook echt opzoeken om dit aan de man te brengen, maar vooral het thema opnieuw onder de aandacht te brengen. We merken ook in alle samenwerkingen die we nu al hebben, dat die bewustwording bij die mensen langzaam maar zeker uitrolt naar het gehele team. En we zijn natuurlijk met ons vieren binnen PSW, dus we blijven elkaar opzoeken en goed samenwerken.”

Carin werkt ook binnen PSW en nam ons mee naar voor haar het begin van het urgentiebesef van palliatieve zorg; de corona periode! Toen kwamen er vooral veel vragen omhoog waardoor de relevantie voor palliatieve zorg ineens in sneltreinvaart naar voren kwam. Zij maakte een prikkelende en aansprekende poster, die deelnemers uitdaagt om een QR code te scannen die medewerkers doorlinkt naar de interne informatiepagina over palliatieve zorg. Deze pagina gaat in de toekomst tal van belangrijke informatie bevatten, van proactieve zorgplanning tot beleidsplannen! En dit is belangrijk want “palliatieve zorg is alles wat jij nog kan doen, als je denkt dat er niets meer gedaan kan worden.” Vervolgens wist ze als heuse quizmaster iedereen nog eens mee te nemen in de lesstof.

Meetinstrumenten inzetten

Daisy en Kim werken bij  Radar en hadden een serieuze blik op palliatieve zorg gekregen die ze graag willen overbrengen binnen hun team. Ze geven aan dat het belangrijk is om met elkaar te blijven communiceren in de samenwerking en daarin kunnen meetinstrumenten heel helpend in zijn. Daarom kiezen zij voor de Palli-lijst en het levensboek/wensenboek om echt de zorgbehoefte in te schatten, maar ook de meer klinische meetinstrumenten om symptomen zoals delier en pijn te observeren. “We hebben keuzes moeten maken in de meetinstrumenten, maar in de toekomst willen we uitbreiden. Er komt heel veel bij kijken, maar je moet wel overal naar kijken en het op papier zien te krijgen. Zo weet je of je alles in orde hebt voor de cliënt en het vermijdt dat je dingen vergeet. Dat gaan we nog oppakken!”

Aangepaste intake

Bianca bij hospice Bronnerhof vond het belangrijk dat de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking ook toegang en passende zorg konden krijgen in de hospice setting en is dit gaan verkennen in haar verbeterplan. Zij heeft hierin echt een koppeling proberen te zoeken in de huidige procedures van het hospice, en kwam er toen achter dat de intake juist voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking andere informatie vroeg. Hiervoor heeft ze een aangepaste vragenlijst gemaakt, om de zorgbehoefte te inventariseren aan de kant van de cliënt, maar ook om de verwachtingen helder te stellen over de zorg die geboden kan worden. En zo kan er gekeken worden naar mogelijkheden, in plaats van naar onmogelijkheden. “Bij het inzetten van de nieuwe vragenlijst gaven de collega’s ook aan dat ze er zo nog nooit naar gekeken hadden.” Bianca’s deelname aan deze opleiding heeft niet alleen de deuren van het hospice een stukje opengezet voor de doelgroep zelf, maar ook zeker de uitwisseling met medecursisten bleek ontzettend waardevol om deze diverse zorgsettings dichter bij elkaar te laten komen. Een kracht die we altijd zien bij deze openlijn opleidingen waar de diversiteit van deelnemers echt bijdraagt aan het leerrendement!

Verbeteren samenwerking

Nog zo’n deelnemer uit een andere zorgsetting is Susanne, zij werkt bij Levanto GGZ. Zij is actief aan de slag gegaan met palliatieve zorg  voor haar specifieke patiëntengroep. Daarin is ze vooral gaan kijken naar de samenwerking met elkaar en andere disciplines. Hierin kwam bewustwording dat er een kennistekort lag bij directe collega’s en bij andere disciplines. Daar wil Susanne op inspringen. “Als we hier met het team mee verder kunnen, dan gaan we dit uitbreiden door heel levanto. Want iedereen moet ervan bewust zijn dat onze doelgroep ook palliatief kan worden en dat dit soms sneller kan gebeuren dan je denkt.” Ze willen daarmee een kartrekkersrol oppakken en vindbaar zijn voor collega’s. Zij kunnen altijd hulp inroepen via een algemeen e-mailadres voor alle palliatieve vragen; weer een voorbeeldje van hoe lijntjes korter geworden zijn.

Netflix

Kelly vanuit Daelzicht nam ons via haar Netflix account (en dat is slechts één van de vele creatieve vormen die gebruikt werden in de presentaties!) mee in haar verbeterplan over cliëntgerichte proactieve zorgplanning. Daar wilde ze een kwaliteitsverbetering in aanbrengen; ook mensen bij wie dat PZP proces uitdagender is vanwege beperkte communicatie en/of minder proactieve mensen moeten daarin beter ondersteund worden, maar hoe doe je dat concreet? Dat antwoord zocht ze in bestaande zorgplannen, wat liet zien dat een aantal aspecten niet belicht werden. Om hier toch op in te kunnen gaan, ontwikkelde ze samen met andere (interdisciplinaire) collega’s een invulboekje voor zorgverleners, op basis van zintuigen. “Met de gedachte dat de antwoorden je aanzetten tot actie en dat je er rekening mee kunt houden in je zorg, heb ik de vragen bewust breed gehouden. De zorgverleners kunnen het zelf vertalen naar de cliënt en diens zorgbehoefte. Juist in het maken van die koppelingen zit de vrijheid en expertise van de zorgverlener.”

Wat een mooie verbeteropdrachten hé? Het moge duidelijk zijn; deze deelnemers dragen allemaal op hun eigen werkplek (en zelfs daarbuiten!) bij aan een verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg. Hun persoonlijke professionele ontwikkeling heeft een geweldige sprong gemaakt, die niet alleen hen, maar zeker ook hun werkplekken nog veel gaat brengen.
We kijken terug op een mooie laatste lesdag en zijn trots op jullie, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  • niveau MBO
  • duur 3 tot 6 maanden
  • locatie Heerlen