Palliatieve zorg zou een essentieel deel uit moeten maken van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar is dit wel altijd zo? Wat is gepaste zorg in de palliatieve fase? Hoe kan je deze zorg afstemmen op deze bijzondere doelgroep? Welke kwaliteitsverbeteringen zijn er mogelijk in de praktijk? Als jij hier praktisch mee aan de slag wil op de eigen werkvloer, dan is deze opleiding een mooie stap in die ambitie!

Doelgroep

Deze scholing is specifiek op maat gemaakt voor mensen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ten minste MBO werk-denkniveau, vanuit verschillende disciplines. Denk hierbij aan agogisch geschoolden, persoonlijk of ambulant begeleiders, activiteiten begeleiders, verpleegkundigen, paramedische beroepen, etc. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. Daarom houden we de groepen klein: ongeveer 10 tot 15 personen. De deelnemers komen uit verschillende zorgorganisaties en verschillende disciplines. Door die veelzijdigheid kan je veel van elkaar leren.

Hierna kun je

 • Je eigen kennis en inzicht op het gebied van de zorgverlening voor mensen met een verstandelijke beperking inzetten in de palliatieve fase.
 • Je bent in staat (basis)zorg te verlenen aan deze mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase, maar ook aan hun naasten, dus inclusief het verlenen van ondersteuning aan de mantelzorg.
 • Door interdisciplinair te leren, heb je inzicht in het verlenen van interprofessionele palliatieve zorg, waarbij je gericht samenwerkt met meerdere disciplines.
 • Je eigen visie op palliatieve zorg ontwikkelen en deze inpassen binnen de eigen organisatie.

Te verbeteren competenties

Je ontwikkelt kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van

 • Palliatieve zorgverlening
 • Palliatief redeneren
 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Professionaliteit

Details

Niveau MBO
Duur 3 tot 6 maanden
Locatie Heerlen
Erkenning Certificaat
Alle details weergeven

Opbouw

De mens als geheel zien, dat is het uitgangspunt in de palliatieve zorg. Daarom vertrekt deze scholing vanuit het kwaliteitskader palliatieve zorg.  Het onderwijs is ontwikkeld op de kapstok van de vier dimensies in de palliatieve zorg: somatiek, psychisch, sociaal, en spiritueel functioneren van de palliatieve cliënt en zijn omgeving. Daarnaast vertrekken we vanuit de onderwijsraamwerken van O2PZ (optimaliseren onderwijs palliatieve zorg) om de competenties te verhelderen. Ook is er aandacht voor algemene kennis over palliatieve zorg, het (regionale)zorglandschap en uiteraard de mogelijke samenwerking hierin. Uiteraard ligt de focus in de gehele opleiding op de specifieke doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking.

De scholing richt zich allereerst op de basis(principes) van palliatieve zorg, specifiek gericht op de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. Je krijgt de mogelijkheid om verdere verdieping aan te brengen in het programma door middel van extra verdiepende opdrachten en/of achtergrond studiemateriaal. Ook kan je in de eindopdrachten je eigen focus aanbrengen op thema’s die jij belangrijk of interessant vindt. Daarnaast wordt iedereen aangemoedigd om eigen vraagstukken/casussen in te brengen tijdens de (gast)lessen, zodat je er direct mee aan de slag kunt in je eigen praktijk!

Wat kan ik hierna doen?

In de scholing kom je tot een startniveau van palliatieve zorgverlener specifiek gericht op de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. Gedurende de scholing staat steeds het doel voorop om jouw kennis en vaardigheden te vergroten op het gebied van palliatieve zorg zodat de kwaliteit van deze palliatieve zorg geoptimaliseerd wordt op de eigen werkvloer. We stimuleren daarbij het betrekken van je eigen werkveld in deze professionele ontwikkeling, zodat jij een kartrekkersrol kunt opnemen in de palliatieve zorgverlening.

Programma

Datum en tijd

Onderwerp

Inhoud

Datum 10-01-2024

13.00-17.00

1. Introductie

Welkom, kennismaking, uitleg scholingsprogramma en digitale leeromgeving, zorglandschap, introductie in palliatieve zorg, kwaliteitskader en essentiële begrippen.

Datum 24-01-2024

13.00-17.00

2. Zorgvisie en doelgroep

Visie (palliatieve)zorg bij doelgroep en eigen organisatie, uitleg verbeterplannen, markeren en faseren in de palliatieve zorg, inbreng gedragsdeskundige.

Datum 21-02-2024

13.00-17.00

3. Fysieke dimensie

Palliatief redeneren en symptoom bestrijding (meest voorkomende symptomen o.a. pijn, verslikken, delier, etc.).

Datum 13-03-2024

13.00-17.00

4. Psychische dimensie

Omgaan met psychische symptomen, moreel beraad  via casusbespreking adhv CURA model, gebruik van rituelen.

Datum 27-03-2024

13.00-17.00

5. Spirituele dimensie

Spiritualiteit en levensvragen, rouw en verlies en rituelen rondom overlijden.

Datum 10-04-2024

13.00-17.00

6. Sociale dimensie

Mantelzorgers, intervisie, communicatieve vaardigheden.

Datum 24-04-2024

13.00-17.00

7. Palliatieve zorg, de praktijk

Casusbespreking, intervisie, verbeterplannen, communicatieve vaardigheden

5 mei vóór 23.59 u

Deadline inleveren eindopdrachten.

Datum15-05-2024 

13.00-17.00

8. Afsluiting

Professionele ontwikkeling (out-of-the-box denken), presentatie verbeterplannen, uitreiking certificaten

Accreditatie

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat en minimaal 32 accreditatie punten bij V&VN. Hiervoor moet de aanwezigheidsplicht (>80%) en eindopdrachten voldaan zijn.

Praktische informatie

Wist je dat mensen met een verstandelijke beperking:

 • een hoger risico hebben op levensbedreigende ziekten zoals cardiovasculaire aandoeningen, dementie, depressie, diabetes, psychiatrische stoornissen, slechthorendheid, visuele beperkingen, slikproblemen, etc.?
 • veel vroeger verouderen met de bijbehorende ouderdomsziekten, en zij vaak al vanaf hun 50e levensjaar (bij LVB) en zelfs vanaf hun 40e levensjaar  (bij EVB) tot oudere worden gerekend?
 • een groter risico lopen op ‘een slechte oude dag’ vanwege hun verhoogde kwetsbaarheid en de cognitieve, lichamelijke en sociaal-emotionele beperkingen?

Bovenstaande feiten maken duidelijk hoe belangrijk palliatieve zorg voor deze doelgroep is. Echter, die bewustwording van de nood aan palliatieve zorg is nog niet in alle zorginstellingen bekend. Wel is hier de afgelopen tijd meer aandacht voor gekomen en is komt de behoefte aan scholing steeds duidelijker naar voren. De kennis en vaardigheden verschillen niet alleen per instelling, maar ook per zorgverlener. Zo heeft een medisch/verpleegkundige zorgverlener een andere focus dan agogisch zorgverleners. Toch ligt de kracht juist in het uitwisselen met elkaar en de samenwerking tussen zorgverleners. Samen zorg je voor de beste palliatieve zorg. Dat willen we ook bereiken in deze scholing. We hebben gezien dat gezamenlijke scholing en de uitwisseling met elkaar juist een positieve uitwerking heeft op het leereffect. Leren van én met elkaar, dat is onze kracht.

Iedereen dient te beschikken over een laptop i.v.m. elektronische leeromgeving. Er is elke lesdag een voorbereiding verwacht waarmee we in de lessen actief aan de slag gaan. Met de eindopdracht krijg je de kans om een eigen thema te kiezen voor de kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg met een uitwerking in de gehele organisatie. Een mooie kans om je te profileren als palliatief zorgverlener!

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.