Het was een primeur op 23 januari 2024; het symposium voor alle mensen uit deze regio die betrokken zijn bij het onderwijs over en binnen de palliatieve zorg. Het thema was ‘Via het (laagdrempelig) inzetten van praktische onderwijsmaterialen verbeteren we samen de palliatieve zorg!’. Niet alleen wij, maar ook de ruim 60 deelnemers kijken terug op een mooie dag! De quotes uit de evaluatieformulieren (schuingedrukt en onderstreept) illustreren dit perfect.  

Het symposium werd georganiseerd door het onderwijsknooppunt, waarbij de inbreng van verschillende partners uit het knooppunt zorgde voor het inspirerende programma. De avond startte met een vlammend betoog door gedreven zorgverleners uit diverse setting over het belang van palliatieve zorg en de rol die zij als opleiders of aandachtsfunctionarissen hadden. In het ziekenhuis, in de GGZ, bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook in de wijkverpleging, overal werd het belang van samenwerken en het optimaliseren van bewustwording van collega’s benadrukt.

“Dat palliatieve zorg steeds meer op de kaart wordt gezet is mooi om te zien!”

De lezing van hoogleraar ouderengeneeskunde Daisy Janssen gaf diverse handvatten en hulpmiddelen om aan de slag te gaan met proactieve zorgplanning (PZP). De belangrijkste eye-opener volgens het publiek: ‘een PZP gesprek neemt geen hoop weg, maar brengt hoop op andere dingen’. Door de theorie te illustreren met indrukwekkende voorbeelden vanuit haar eigen praktijk als arts, motiveerde Daisy met een overduidelijke ‘practice what you preach’ insteek.

Tijdens de soep en de broodjes zag je duidelijk het belang van netwerken. Er werden letterlijk en figuurlijk lijntjes gelegd en korter gemaakt; niet alleen door de uitwisseling van telefoonnummers maar des te meer door het uitwisselen van ideeën en beginnetjes van mooie samenwerkingen!

“De hele avond was waardevol, ook in ontmoetingen.”

De deelnemers konden vervolgens rondstruinen op de diverse markten. Op de onderwijsmaterialenmarkt werden ze geïnspireerd door experts met diverse werkvormen en hulpmiddelen, direct toepasbaar in het onderwijs. Kennismaken met alle beschikbare opleidingen rondom palliatieve zorg in de regio kon op de opleidingsmarkt, waar docenten en (oud)studenten hun ervaringen graag met de deelnemers deelden. Hier stonden ook de palliatieve zorg netwerken en het centrum voor levensvragen; onmisbare partners in het palliatieve zorgonderwijs. Ook was er een workshop met VR-brillen; een realistische onderwijsvorm rondom proactieve zorgplanning bij dementie.

“Het was een bevestiging van ambities waarmee ik verder wil.”

De plenaire sessies gingen door met drie pitches over het belang van palliatieve zorg onderwijs in het mbo, in de praktijk bij collega’s, en bij mbo en hbo zorgdocenten. De strekking was dat écht iedereen palliatieve zorg kan (aan)leren. Dat illustreerde ook de lezing van Bert Buizert over gesprekken rondom het levenseinde. Naast de goede raad om het klein te maken, gaf hij ook zijn eigen inzicht hierover mee: ‘Ik vroeg eerder altijd naar wat mensen belangrijk vonden, maar ik ben steeds meer gaan zien dat wat mensen onbelangrijk vinden, ook heel belangrijk is in het contact.’

“Begin, en hou het klein en waardevol.”

Na een foto-moment was de avond ten einde. Een mooie avond met inspiratie op alle vlakken om (meer) aan de slag te gaan met onderwijs over palliatieve zorg! De organisatoren (ambassadeurs Jolanda Friesen en Sabine Pieters, netwerkcoördinator Desiree Meertens en coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ Annemie Courtens) hebben genoten van het schouwspel waarin gedreven palliatieve zorg (onderwijs)professionals elkaar wisten te vinden, te inspireren en te motiveren. In de evaluatie werd de toepasbaarheid van de inhoud gewaardeerd met een 4,5/5 en de gemiddelde waardering van de verschillende inhoudscomponenten was 4,3/5. Ook werden er mooie onderwerpen aangedragen voor toekomstige kennisuitwisseling. Op naar de volgende, en nog eens een hartelijk dankwoord voor iedereen die erbij was!

“Het belang van onderwijs, training en scholing blijft essentieel.”