Leidinggeven aan Dynamieken In ons unieke 8-daagse leiderschapsprogramma leer je om te gaan met diverse dynamieken in organisaties.  Je leert de uitdagende dynamieken in je organisatie, team en in jezelf te ontrafelen, en te begrijpen wat er echt speelt. Deze opleiding biedt een unieke combinatie van inzichten op verschillende niveaus  en perspectieven op gedrag in organisaties.  Juist dit geeft je diepgaande inzichten in de onderlinge samenhang en ook praktische handvatten. De focus ligt op hoe jij als leidinggevende hiermee wil en/of kunt omgaan. 

Doelgroep

Leidinggevenden, teamleiders, coordinatoren, managers en iedereen die zicht wil krijgen op wat er nu echt speelt tussen mensen en wil leren hoe hiermee om te gaan.

Wat ga je doen?

 • Je kijkt allereerst naar jouw individuele beleving van gedrag en dynamieken en leert van dieren en de natuur 
 • Hiernaast onderzoek je wat er leeft in de onderstroom in jouw organisatie en/of jouw team en leer je hoe je aan de hand van deze inzichten hoe je beweging kunt creeeren. 
 • Vervolgens ligt de focus op groepsgedrag en krijg je mogelijkheden aangereikt waarmee jij verandering, beweging weet te bewerkstelligen.

Doel

Het doel is om het voor jou lastige gedrag te analyseren en te begrijpen om vervolgens te leren hoe jij je tussen en binnen deze dynamieken op een voor jou passende manier kunt bewegen

Hierna kun je

 • Gedrag in (inter)persoonlijke en organisatiedynamiek herkennen, begrijpen en veranderen met kennis vanuit verschillende disciplines
 • Een voor jou lastige situatie positief beinvloeden met handvatten gebaseerd op bovenstaande kennis
 • Je vergroot het inzicht in je eigen gedrag en het het effect hiervan op de omgeving en vice versa.

Te verbeteren competenties

Analyserend vermogen en conceptueel denken
Je bekijkt gedrag en organisatiedynamieken vanuit verschillende disciplines en leert waarom mensen doen zoals ze doen en dingen gaan zoals ze gaan.

Sensitiviteit in samenwerking
Vanuit begrip wat er onder gedrag kan liggen kijk en begrijp je het gedrag van jezelf, de ander en de groep beter en houd je hier rekening mee.

Zelfbewustzijn
Je kijkt goed naar jezelf en hoe jij je kunt en wil verhouden tot de diverse dynamieken in en buiten jezelf. 

Details

Niveau post HBO
Duur 3 tot 6 maanden
Eerstvolgende startdatum 27-01-2025
Locatie Sittard
Erkenning Bewijs van deelname
Kosten 3.995,00
Alle details weergeven

Opbouw

Biomimicry, Systeemtheorie en Organisatiesociologie

Module 1: Biomimicry

Focus op Individu, focus op Jou
Vanuit kennis en inzichten uit de natuur zoom je in op voor jou lastig gedrag in de organisatie en hoe hiermee om te gaan. Leermeesters in deze module zijn dieren zoals paarden (hier ga je in levende lijve mee aan de slag ) en wolven waar een expert je inzichten aanreikt over wat je van deze dieren maar ook andere sociale groepsdieren kunt leren. We zijn in deze module veel buiten en leren van de natuur. Ook zijn in deze module 2 individuele begeleidingsgesprekken opgenomen.  Je sluit deze module af met een dag ‘SamenLoop’ in een wandeling met een coach en medecursisten door het mergellandschap.

 

Module 2: Systeemtheorie

Focus op de Organisatie
Hiernaast onderzoek je m.b.v. de systeemtheorie wat er leeft in de onderstroom. Je kijkt in deze module (wederom) op een geheel eigen manier naar hetzelfde voor lastige gedrag en dynamieken in jouw organisatie. 

In deze module kijk je naar de huidige situatie in jouw organisatie, de opvattingen en patronen die daarin een rol spelen, maar ook naar je eigen afkomst en invloed op de situatie. We bespreken de theorie achter het organisatiesysteem en werken met opstellingen naar beweging.

Na afloop van deze training kijk je vernieuwd naar de (systemische) kenmerken van organisaties en naar je eigen uitdaging in de organisatie. Je begrijpt beter met welke echte oorzaken van weerstand je te maken hebt en kan beter sturen. 

 

Module 3: Organisatiesociologie

Focus op de Groep
Vanuit gedragswetenschappen ligt de focus op groepsgedrag en de dynamieken hierbinnen. Welke gedragspatronen zie je? Wat ligt onder dit gedrag? Inzichten vanuit de organisatiesociologie en crossculturele sociologie zijn hierin helpend.

In deze afrondende module komt alles samen. Wat wil jij? Wat past bij jou? Hoe wil jij met deze dynamieken omgaan? Je maakt vervolgens een transfer naar de toekomst gebaseerd op alle modules zodat jij, na afronding van deze opleiding weet hoe jij (lastig) gedrag en dynamieken wil en/of kunt doorbreken om weer, op een bij jou passende manier, beweging te krijgen!

Programma

 

Dag 1: Gedragswetenschappen: Focus op gedrag en dynamieken in jezelf, de groep en organisatie 
Dag 2: Biomimicry: leren van paarden 
Dag 3: Biomimicry: leren van wolven en andere sociale groepsdieren 
Dag 4: Systemisch begrip van organisatie, dynamieken en onderstroom 
Dag 5: Systemisch begrip van organisatie, dynamieken en onderstroom 
Dag 6: Biomimicry: leren van elkaar en/in mergellandschap 
Dag 7: Organisatiesociologie: gedrag, groepsgedrag, cross culturele sociologie, leren van andere culturen
Dag 8: Organisatiesociologie: analyse en transfer

Hiernaast 3 individuele gesprekken: het intakegesprek en 2 gesprekken waarin verdiepingen in je eigen vraagstuk centraal staan.

Planning

(Inschrijving sluit maandag 2 december 2024)

 

Individuele gesprekken, dag en tijdstip in overleg

-Intakegesprek via teams in december 2024 of januari 2025

-Gesprekken gericht op je eigen vraagstukken tussen februari en juni 2025

 

Opleidingsdagen

27 januari 2025: Kasteel Limbricht 

11 februari 2025: Bemelen 

31 maart 2025: Kasteel Limbricht 

15 april 2025: Kasteel Limbricht 

16 april 2025: Kasteel Limbricht 

22 mei 2025: Bemelen: de wandeling duurt niet de gehele dag, aanvangstijdstip volgt t.z.t.

16 juni 2025: Kasteel Limbricht 

23 juni 2025: Kasteel Limbricht 

 

 

Startdatum
27-01-2025
Prijs
3.995,00
Bijeenkomsten
8 bijeenkomsten
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

Incompany

De opleiding wordt enkel in de open inschrijving aangeboden.

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit:

-7 hele opleidingsdagen van 9.15 tot 16.30/17.00. Koffie, thee, lunch en versnaperingen zijn inbegrepen

-1 halve dag wandelcoaching met een coach en aantal medecursisten door het mergellandschap: tijdstip in overleg. Koffie, thee, lunch en versnaperingen zijn inbegrepen

-3 Individuele gesprekken gericht op jouw vraagstuk, waaronder 1 intakegesprek en 2 verdiepingsgesprekken gericht op je eigen vraagstukken

Locaties
De opleiding vindt afwisselend plaats op Kasteel Limbricht, Allee 1, 6141 AV Limbricht (of op een nader te bepalen vergelijkbare locatie) en op locatie Gasthuis 81, 6268 NN in Bemelen. 

Lesmaterialen

Schrijfmaterialen en ondersteunende literatuur in de vorm van een aantal naslagwerken zijn inbegrepen

Studiebelasting
Omdat wij ook weten dat werken en leren een pittige combinatie kan zijn, zullen behalve eventuele kleine praktische opdrachten geen voorbereidingsopdrachten verstrekt worden.
Literatuur wordt verstrekt maar dan in de vorm van een naslagwerk. Je hoeft dus niet vooraf en tussen de bijeenkomsten te studeren.

Sponsoring Mensen en Dieren in nood

We sponsoren vanuit deze opleiding het natuurhulpcentrum te Oudsbergen (Belgie) en/of de vluchtelingstudenten (via UAF en studentsponsorship samenhier.nl). 

Aantal deelnemers 
Om zo veel mogelijk maatwerk, aandacht te kunnen geven en te kunnen leren van elkaar werken we in een groep van 10 tot maximaal 14 personen.

Mocht je op een van de geplande data verhinderd zijn, dan is het helaas niet mogelijk om deze bijeenkomst in te halen

Voor vragen en meer informatie: nathalie.willems@zuyd.nl

 

Toelatingseisen

Hbo werk/denk niveau

Intake
Tussen het moment van inschrijven en de eerste lesdag vindt er via teams een persoonlijke intake met Nathalie plaats. Hiervoor ontvang je een uitnodiging.

 

Post hbo reeks

De Post hbo reeks “Human Behaviour” biedt een diepgaande verkenning van het menselijk functioneren, gedrag, drijfveren en methoden om verandering en beïnvloeding te bewerkstelligen. De reeks bestaat uit drie afzonderlijke opleidingen die afzonderlijk te volgen zijn maar zeker ook in samenhang.

 1. Human Behaviour & Gedragsverandering (7 dagen): Verdieping in menselijk gedrag en de onderliggende motivaties. Leer effectieve manieren om gedrag te beïnvloeden, inclusief het ontwikkelen van concrete interventies.
 2. Gedrag en Dynamieken in Organisaties (8 dagen):
  Focus op uitdagend gedrag op individueel, groeps- en organisatieniveau. Verken dit gedrag vanuit drie invalshoeken: Biomimicry, Systeemtheorie en Organisatie- en Crossculturele sociologie. Het doel is begrip te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren om effectief te navigeren binnen deze dynamieken.
 3. Gedrag in Interactie (7 dagen): Deze opleiding richt zich op interactie en interpersoonlijke dynamiek. Het begint met het begrijpen van gedrag, gevolgd door het leren verbinden met anderen door middel van bewezen methoden zoals motiverende gespreksvoering en verbindende communicatie. Eigen casuïstiek uit je eigen praktijk wordt gebruikt voor oefening en feedback, om je gedragsrepertoire uit te breiden.

Als afgestudeerde aan een van de opleidingen uit deze reeks heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan BreinBruis bij Zuyd Hogeschool locatie Ligne, waar je met andere alumni diepgaander kunt werken aan gedragsinterventies. Deze bijeenkomsten worden 3 keer per jaar georganiseerd zonder extra kosten.

Over de trainers

Portretfoto van Carin Breukers

Van bewustwording naar verandering

Carin heeft een achtergrond in onderwijs, coaching en training rond Persoonlijk Leiderschap. Ze werkt als decaan en trainer/coach Persoonlijk Leiderschap bij Zuyd Hogeschool.  In haar eigen praktijk ‘les2chevaux’ in Bemelen begeleidt ze individuele klanten en groepen of teams. Centraal hierin staat altijd de bewustwording van (lastige) patronen of gedrag om vervolgens samen te zoeken naar de gewenste verandering.

Ze zet meestal haar paarden in bij de coaching, omdat de interactie met paarden meteen feedback geeft op eigen gedrag, patronen en drijfveren. Het zijn meesters in het blootleggen van teamdynamieken en dus zeer behulpzaam als een team wil groeien.

Carin Breukers trainer Gedrag en Dynamieken in organisaties
Portretfoto van Peter Ladeur

Al wandelend aan de slag

Peter is geregistreerd supervisor met bijna twee decennia aan coachervaring in het hbo-onderwijs. Zijn achtergrond en betrokkenheid binnen het hoger onderwijs maken hem een coach die studenten en professionals uitnodigt tot kritische zelfreflectie. Naast zijn rol als coach/supervisor leidt Peter ook intervisiegroepen binnen diverse organisaties.
Zijn expertise komt vooral tot uiting in situaties waarin verandering moet plaatsvinden. Peter heeft een bijzondere aanpak in zijn coachpraktijk ‘De SamenLoop’, waarbij hij niet alleen focust op het individu, maar ook op het samen leren en samen werken aan betekenisvolle vraagstukken. In zijn visie is het essentieel om zowel de groep als het individu te laten bloeien in een snel veranderende samenleving.

Peter Ladeur trainer Gedrag en Dynamieken in organisaties
Portretfoto van Marie Thérèse Corbeij

Herken en begrijp systemische dynamieken

Marie Thérèse Corbeij (1964) is een expert op het gebied van systemisch werken in organisaties. Ze heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en trainen van teams en leidinggevenden in het omgaan met systemische dynamieken binnen bedrijven. Ze combineert haar kennis van systemisch werk met het werken met paarden. Van nature zijn paarden meesters in het gezond houden van hun systeem, de kudde. Ze doen alles om te overleven en dat doen ze al 65 miljoen jaar.  Systemisch ‘gedoe’  in bedrijven verwijst naar problemen en conflicten die voortkomen uit de onderliggende (systemische) dynamieken binnen een organisatie.

Marie Thérèse Corbeij trainer Gedrag en Dynamieken in organisaties
Portretfoto van Hugh Jansman

Van ecologie naar inspiratie

Vanuit een brede verwondering voor het leven heeft Hugh (1972) een studie aan de medische faculteit afgerond en zich vervolgens verder ontwikkeld in de ecologie. De processen die spelen in een cel, orgaan en lichaam zijn op hoofdlijnen dezelfde als die spelen in populaties en ecosystemen. En juist de onderlinge interacties tussen de levensvormen is wat de ecologie bestudeerd. Sinds 1999 is Hugh als dierecoloog werkzaam bij Wageningen Environmental Research. Ons onderzoek richt zich op vitale populaties en ecosystemen en hoe we in onze mens- en veedichte maatschappij conflictarm samen kunnen leven.

Hugh Jansman trainer Gedrag en Dynamieken in organisaties
Portretfoto van Nathalie Willems

‘Om gedrag te kunnen veranderen moet je allereerst gedrag begrijpen”

Onze trainer Nathalie Willems is een gepassioneerde expert op het gebied van gedragsverandering. Met een achtergrond in organisatiesociologie en gedragsverandering heeft Nathalie uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen. Nathalie heeft een unieke benadering ontwikkeld die gebaseerd is op begrip, empathie en betrokkenheid in combinatie met gedragswetenschappelijke inzichten. Gedragsverandering staat centraal in alles wat onze trainer doet. Door gedrag te begrijpen en effectieve strategieën voor verandering te ontwikkelen, helpt Nathalie individuen en groepen om hun doelen te bereiken en te groeien.

Nathalie Willems senior docent, coördinator post hbo opleidingen Human Behaviour

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.