Werk jij als hbo-verpleegkundige en wil je een stap maken in je carrière? Deze duale masteropleiding leidt op tot verpleegkundig specialist. Je ontwikkelt je tot een zelfstandig behandelaar en biedt hoogwaardige medisch-verpleegkundige zorg en behandeling.

Hierna kun je

Waar ga je werken?
Met je diploma op zak kun je als verpleegkundig specialist aan de slag:

 • in een ziekenhuis
 • in de huisartsenzorg
 • in de thuiszorg
 • in verpleeghuizen
 • bij de GGD
 • in de verstandelijk gehandicaptenzorg
 • als zelfstandig verpleegkundig specialist

Details

Niveau Master
Duur langer dan 12 maanden
Locatie Heerlen
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Opbouw

Het studieprogramma duurt twee jaar en bestaat uit de volgende leerlijnen:

 • Klinisch Handelen
  Bij Klinisch Handelen staan anamnese, diagnose/prognose, het instellen van de behandeling, verwijzing, evaluatie en follow up centraal. Hierbij is communicatie met de patiënt en zijn naasten van essentieel belang. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klinisch redeneren om gemotiveerd en op basis van evidence based practice besluiten te nemen. 
 • Farmacologie en Farmacotherapie
  In deze modules staat de behandeling van de patiënt (medicamenteus en niet-medicamenteur) centraal. Deze behandeling is onderdeel van de totale zorg voor de cliënt (de geïntegreerde anamnese, diagnostiek, de behandeling en eventuele follow up maatregelen) en wordt daarom als leerlijn gekoppeld aan de modules Klinisch Handelen. 
 • Kennis en Wetenschap
  Vanaf de start van de opleiding werk je aan de ontwikkeling, uitvoering en rapportage van een wetenschappelijk onderzoek. Dit sluit je in leerjaar 2 af met je masterthesis.
 • Praktijkleren 
  Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats binnen je eigen werkomgeving. In de praktijkopleiding staan je beroepsmatige ontwikkeling en leerbekwaamheid centraal. Je wordt vanuit de opleiding begeleid door een docent in de rol van coach. Je bespreekt het praktijkleren in je coachgroep van ongeveer 5-6 studenten.
   

Masterscriptie 
Je sluit je studie af met je masterthesis. Deze is gericht op een (aspect van) zorginnovatie, waarbij een praktijkprobleem centraal staat. Na de analyse van het probleem draag je oplossingen aan. In overleg met de praktijk kies je de beste oplossing, die je vervolgens toetst aan de praktijk. Je kiest het onderwerp zelf. Het moet altijd gericht zijn op een innovatie in de directe patiëntenzorg. 

Afstudeertitel
Na je afstuderen mag je de titel Master of Science gebruiken.

Programma

Wat doet een verpleegkundig specialist?
Als verpleegkundig specialist ben je zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. Je biedt een integrale behandeling op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties. Je zorgt voor continuïteit en kwaliteit van de behandeling en ondersteunt de autonomie en het zelfmanagement van de zorgvragers. Je bent verantwoordelijke voor zowel geneeskundige als verpleegkundige behandeling en zorg. Je werkt vanuit een holistisch perspectief. Dat betekent dat je je richt op de ziekte en op het ziek zijn, de mens staat daarbij centraal. Ook richt je je op de gevolgen van ziekte en op preventie.
 

Studierichtingen
Er zijn twee studierichtingen:

 • Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Binnen het gekozen specialisme ontwikkel je je eigen expertisegebied.
 

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je hebt een leer-werk overeenkomst van minimaal 32 uur per week. Daarnaast volg je onderwijs, maak je opdrachten en doe je zelfstudie thuis en op je werkplek. Dat ziet er ongeveer als volgt uit.

 • onderwijs op locatie (vrijdag): 8 uur 
 • zelfstudie/opdrachten in de praktijk: 8 uur
 • patiëntenzorg: minimaal 16 uur
 • zelfstudie thuis: 8-12
 • totaal: 40-44 uur per week
   

Werkvormen
In de opleiding maken we gebruik van verschillende activerende werk- en onderwijsvormen. Je leert vooral door interactie en samenwerking met anderen. Daarnaast is er wekelijks contactonderwijs en e-learning.

Praktijkleren
Leren in de praktijk neemt een belangrijke plaats in. We werken met Entrusted Professional Activities (EPA's), professionele activiteiten die het dagelijks werk van zorgprofessionals vormen. Het werken met EPA's maakt opleidingsdoelen concreet voor student en begeleiders en biedt een raamwerk om competenties te beoordelen. Daarnaast zorgt het ervoor dat het leerproces aansluit bij nieuwe zorginhoudelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Docenten en begeleiding 
Je krijgt les van (gast)docenten van Zuyd Hogeschool en experts uit de AGZ en GGZ. Dit zorgt voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Je krijgt begeleiding vanuit de opleiding en op je werkplek: een docent-coach, een praktijkopleider (meestal een verpleegkundig specialist) en een leermeester (meestal een arts) zorgen voor begeleiding en opleiding. De praktijkopleiders worden bij Zuyd geschoold.

Opleidingsplaats
Voor de opleiding heb je een opleidingsplaats nodig. Je werkgever stelt je in staat om te werken en studeren en zorgt voor de juiste beleiding. Deze randvoorwaarden worden vastgelegd in een leer-werk overeenkomst. Daarnaast stel je samen met de begeleiders van de instelling een praktijkopleidingsplan op. Het beschrijft de invulling van het specialisme, het aandachtsgebied, expertisegebied en behandelspectrum. Met behulp van EPA's (Entrusted Professional Activities) wordt vastgelegd welke competenties je dient te beheersen.

Onderwijs- en examenregeling
In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. Bekijk de actuele OER.

Accreditatie

Na je studie ontvang je je masterdiploma en mag je de titel Master of Science voeren. Om de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist te mogen voeren, moet je je inschrijven in het   Verpleegkundig Specialisten Register.

Praktische informatie

Collegegeld
Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Via onze website kan je de hoogte van het collegegeld berekenen. Meer informatie over collegegeld

Extra kosten
Naast het wettelijke collegegeld zijn er extra kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken, reprokosten en het bezoek van congressen. 

Subsidie
De overheid komt je werkgever tegemoet met een subsidie van € 22.500,00 per jaar voor de tijdelijke vervanging van jou voor de uren die jij nodig hebt voor je studie (twee dagen per week). Voor de praktijkbegeleider is een bedrag van € 2.800,00 beschikbaar om tijd te investeren in de begeleiding.

Aanvullende subsidieregeling
Om huisartsen en organisaties een extra impuls te geven om op te leiden, is er een extra stimuleringssubsidieregeling. Zij dienen daarvoor een aanvraag in te dienen. Meer informatie vind je op de website van de KOH.

Toelatingseisen

 • Je hebt een bachelor graad in de verpleegkunde.
 • Je bent een BIG-geregistreerd verpleegkundige (art. 3).
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als verpleegkundige in de directe patiëntenzorg passend bij het gekozen verpleegkundig specialisme (AGZ of GGZ variant).
 • Je hebt een door de RSV erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week.
 • Je bent ingeschreven in het opleidingsregister VS bij aanvang van de opleiding.
   

Je kunt ook worden toegelaten: 

 • met een getuigschrift mbo-Verpleegkunde óf een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een bachelor getuigschrift*
 • met een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een onafhankelijk assessment dat het hbo-denk- en werkniveau aantoont

* Kader-, Lerarenopleiding of MGZ-opleiding met de richtingen AGZ en/of GGZ. Dit betreft alleen voor AGZ- en GGZ-diploma’s die tot en met december 2007 zijn uitgereikt


Opleidingsplaats

Het is noodzakelijk dat je opleidingsplaats toegekend is vóór je aanmelding. Controleer dus of je praktijkinstelling dit geregeld heeft voordat je je aanmeldt. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met master.anp@zuyd.nl  
 

Je bent helaas niet toelaatbaar met:

 • een CZO- en post hbo-opleiding op NLQF 6 
 • met alleen een mbo-opleiding verpleegkunde
   

Neem contact op

Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze masteropleiding, neem dan contact op met de hoofdopleider AGZ Anne Delahaije (anne.delahaije@zuyd.nl) of de hoofdopleider GGZ Carla Jutte (carla.jutte@zuyd.nl) of stel je vraag telefonisch: +31 (0)45 400 64 61. 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.