Veel ouderen zijn lang gezond en vitaal. Voor hen is geen speciale zorg nodig. Er is echter ook een groep die intensieve aandacht behoeft door een combinatie van multi-morbiditeit, beperkingen en toenemende kwetsbaarheid. De zorg voor die groep stelt extra eisen aan de huisartsenzorg / wijkzorg en vraagt een proactieve aanpak en integrale zorg met de huisarts in de regierol. Als zorgprofessional speel je daarin een cruciale rol. Je leert hoe je als praktijkondersteuner in de eerste lijn op een professionele wijze de oudere patiënt begeleidt en ondersteunt.

Heb je vragen rondom de toelating, neem dan gerust contact met ons op.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor praktijkondersteuners binnen de huisartsenzorg die affiniteit hebben met het thema ouderenzorg.

Hierna kun je

... op een professionele wijze de oudere patiënt in de werksetting begeleiden en ondersteunen.

Te verbeteren competenties

 • medisch handelen
 • organisatie
 • samenwerken
 • communicatie
 • professionaliteit

Details

Niveau post HBO
Duur 9 tot 12 maanden
Locatie Heerlen
Erkenning Certificaat
Alle details weergeven

Opbouw

Alle lesdagen zijn gepland op donderdag van 14.00-17.00 uur en zullen fysiek plaatsvinden.

Dagdeel 1: Ouderen basisinformatie en start in de eigen praktijk
Welkom en Introductie

 1. Ouderen, beeldvorming, trends
 2. Normale  (en gezonde) veroudering
 3. Communicatie met Ouderen
 4. Praktijk: visie op zorg voor ouderen
 5. Praktijk:  leeftijdsopbouw HA praktijk
 6. Praktijk:  in kaart brengen ouderen

Voorbereidingsopdracht
 

Dagdeel 2: Het in kaart brengen van (kwetsbare) ouderen met een complexe zorgvraag
Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Kwetsbaarheid en Veerkracht
 2. Workshop Systematische Methodiek in kaart brengen kwetsbare ouderen
 3. Praktijk: rapportage methodiek

Voorbereidingsopdracht


Dagdeel 3: Cognitieve problematiek in de huisartsenpraktijk
Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Delier en Dementie: kernaspecten
 2. Specifiek: Het in kaart brengen van cognitieve problematiek: OLD, MMSE, kloktekentest, MOCA
 3. Samenwerken rondom cognitieve problematiek: caroussel professionals
 4. Gedragsproblematiek
 5. Sociale Kaart Cognitieve Problematiek in mijn huisartsenpraktijk
 6. Praktijk: concept Zorgplan en bespreken plan in MDO

Voorbereidingsopdracht


Dagdeel 4: Mobiliteitsproblemen en Valpreventie in de huisartsenpraktijk
Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Belang van Bewegen, Mobiliteitsproblemen en Valpreventie
 2. Specifiek: Het in kaart brengen van mobiliteitsproblemen en Valanalyse
 3. Samenwerken: de rol van de (geriatrie) fysiotherapeut
 4. Sociale Kaart Bewegen/Valpreventie in mijn huisartsenpraktijk

Voorbereidingsopdracht

Dagdeel 5: Sociale contacten en Eenzaamheid
Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Belang van sociale contacten, concept eenzaamheid, werkzame interventies
 2. Specifiek: Het in kaart brengen van het sociale netwerk en (mogelijke) eenzaamheid
 3. Samenwerken: de rol van social work, wijkgerichte aanpak
 4. Sociale Kaart Sociale contacten en Ontmoetingsmogelijkheden in mijn huisartsenpraktijk

Voorbereidingsopdracht
 

Dagdeel 6: Medicijngebruik en Ouderen en Nazorg na Ziekenhuisontslag
Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Medicatie en Ouderen: overview van belangrijkste aspecten, polyfarmacie
 2. Specifiek: de rol van de POH/PV mbt medicatiegebruik bij ouderen, het in kaart brengen van het medicatiegebruik bij ouderen
 3. Specifiek;: de rol van de POH/PV bij ontslag van een kwetsbare oudere uit het ziekenhuis
 4. Samenwerken: de rol van Huisarts en Apotheker rondom medicatiegebruik bij ouderen

Voorbereidingsopdracht

Dagdeel 7: Risicovolle transities / Advanced Care Planning
Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Opname en ontslag als risicovolle transitiemomenten
 2. De rol van de POH/PV rondom opname en ontslag van kwetsbare ouderen
 3. Samenwerken: innovatieve functies in transitiezorg, ontslagmodellen en voorzieningen.
 4. Sociale Kaart: in kaart brengen van relevante sleutelfiguren t.b.v. mijn huisartsenpraktijk

Advanced Health Care Planning: kernpunten en vertaalslag naar huisartsenpraktijk

 

Planning

Datum startmoment november 2023: (telkens van 14.00-17.00 uur)
21 november
09 januari
05 maart
09 april
07 mei
04 juni
03 september

Data startmoment mei 2024

16 mei 
27 juni 
12 september
31 oktober 
28 november 
23 januari 2025 
20 februari 2025 

De datum voor de eindpresentaties en diplomering worden later bekend gemaakt

Alle lesdagen op dinsdag van 14:00 tot 17:00 uur.

Toelatingseisen

Wil je deze cursus volgen? Dan voldoe je aan de volgende eis:

 • Je werkt als praktijkondersteuner binnen de huisartsenzorg 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.