Werk jij als zorgprofessional met mensen in de palliatieve fase? Werk je met patiënten, en hun naasten, met levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid? Werk je daarin samen met andere disciplines om de kwaliteit van leven te verbeteren? Wil jij de palliatieve zorg verbeteren en dit samen met andere disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers doen? De basisscholing Palliatieve Zorg met het aanvullende Plus Programma Palliatieve Zorg Interprofessioneel helpt je verder. Zet de volgende stap in jouw loopbaan in de palliatieve zorg!

Let op! De scholing bestaat uit een combinatie van de basisscholing ‘Palliatieve Zorg bij ongeneeslijke kanker’ en het Zuyd Plus Programma. Het Zuyd Plus Programma kun je alleen in combinatie met de basisscholing volgen. Meer informatie over en aanmelden voor de basisscholing zie deze website.   

Doelgroep

Deze scholing is voor alle zorgprofessionals niveau 4-6, die werken in een interdisciplinair team met patiënten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben en hun naasten. Denk aan verpleegkundige (niveau 4-6), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, praktijkondersteuner huisartsenzorg, maatschappelijk werker, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, casemanager dementie, of groepsbegeleider in de zorg voor mensen met een beperking.

Wil jij vanuit jouw discipline een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg van patiënten in de laatste fase van hun leven? Dan is deze opleiding echt iets voor jou! Zorgverleners uit diverse zorgsettings zijn welkom; van verpleeghuis tot hospice, van ziekenhuis tot thuiszorg, en van GGZ instelling tot zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De scholing wordt verzorgd op hbo-niveau.

Hierna kun je

 • Je eigen visie op palliatieve zorg ontwikkelen, uitdragen en vertolken op je eigen werkplek
 • (Optimaliseren van) samenwerken in de palliatieve zorg binnen een interdisciplinair/interprofessioneel team
 • Monitoren van je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en deze bevorderen door hierop (methodisch) reflecteren
 • Vanuit jouw eigen discipline een bijdrage leveren aan de (kwaliteitsverbetering van) palliatieve zorg aan patiënten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben en hun naasten

Te verbeteren competenties

 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Professionaliteit
 • Reflectie
 • Bevorderen van kwaliteit

Details

Niveau HBO
Duur 3 tot 6 maanden
Eerstvolgende startdatum 13-09-2024 Zie alle startdatums
Locatie Heerlen, Eindhoven
Erkenning Certificaat
Kosten 950,00
Alle details weergeven

Dit Zuyd Plus Programma kun je alleen volgen in combinatie met de basisscholing.
Meer informatie en aanmelden basisscholing zie website.

Opbouw

Zo zien de scholingen eruit

Kies je voor enkel de basisscholing palliatieve zorg? Dan ga je via een e-learning van 10 uur (in delen te volgen) en drie fysieke bijeenkomsten (van 3,5 uur) jezelf de grondbeginselen van palliatieve zorg eigen maken. De totale studiebelasting is 22,5 uur.

Kies je voor een verdieping met Zuyd Plus Programma? Dan wordt bovenstaand programma uitgebreid met een verlenging van de geplande lesdagen (á 7 uur). Daarnaast zijn er nog 4 extra bijeenkomsten gepland die zich richten op een uitgebreidere kadering van alle relevante doelgroepen, symptomen en ziektebeelden in de palliatieve zorg, gerelateerd aan de vier dimensies. Ook is er meer aandacht voor praktijkgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor de verdieping is een studiebelasting van 50 uur verwacht. De totale studiebelasting van beide scholingen (basis en plus) gecombineerd bedraagt 72.5 uur.

In beide scholingen is er aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. Daarmee sluit deze leergang aan bij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de landelijke richtlijnen.

Werken aan kwaliteitsverbetering op de eigen werkvloer

In het Plus Programma verdiepen we ons in alle onderwerpen die van belang zijn voor goede palliatieve zorg. Daarbij werken we steeds met diverse werkvormen om het onderwijs zo relevant en interactief mogelijk te houden. Zo kan de ene les vertrekken vanuit casussen uit de eigen groep, terwijl je bij een andere les via groepswerk zicht krijgt op de betrokkenheid van andere disciplines. Ook krijg je gedurende de opleiding hulpmiddelen en methoden aangereikt die je ook in de toekomst zelf kunt gebruiken. Wat dacht je van handige bespreekmethoden voor moreel-ethische dilemma’s of hulpmiddelen voor het palliatief redeneren?

In de plenaire terugkoppeling zal de focus altijd liggen op de samenwerking en hoe de kwaliteit van zorg interprofessioneel versterkt kan worden. Ook leer je hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Daarvoor werk je aan een verbetervoorstel voor je eigen beroepspraktijk. Dit plan presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst aan de andere deelnemers met ruimte voor feedback en vragen. Hierdoor inspireer je niet alleen elkaar, maar kun je ook gemakkelijker de samenwerking onderling opzoeken. Zo realiseer je een gedegen verbetervoorstel dat je direct kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk tijdens deze leergang. Daarom houden we de groepen klein: ongeveer 12 tot 18 personen. Bij een open inschrijving komen de deelnemers uit verschillende zorgorganisaties en verschillende disciplines. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat je veel van elkaar kunt leren. Onze docenten zijn mensen uit de praktijk. Dat maakt het lesprogramma zeer divers en praktijkgericht. Bovendien vergroot dit je professionele netwerk, ook in de toekomst!

Interactieve werkvormen

In de scholingen maken de (gast)docenten, vaak afkomstig uit de regio, gebruik van allerlei interactieve werkvormen. We vertrekken veelal vanuit ervaringsleren, juist omdat de scholing praktijkgericht is. Van casusbespreking tot communicatietraining, van workshop tot interactief hoorcollege, maar ook verschillende spelvormen en opdrachten komen aan bod. Een diversiteit aan werkvormen om zoveel mogelijk deelnemers aan te spreken, om de scholingen zo aantrekkelijk mogelijk te houden, maar de belangrijkste reden is om het leereffect voor jou te optimaliseren!

Programma

Voor de basisscholing via het nationaal programma schrijf je je in via deze website. Het Zuyd Plus Programma is alleen in combinatie te volgen als verdieping. In onderstaande tabel lees je welke onderwerpen aan de orden komen in het basis versus verdiepende scholingsprogramma. 

Je leert de basis van palliatieve zorg tijdens de basisscholing, waarbij alle kernbegrippen worden behandeld, zoals markering, symptoombestrijding in alle fasen en dimensies van palliatieve zorg. In het verdiepende Zuyd Plus Programma ga je dieper in op de begrippen, en kijk je naar meer doelgroepen, symptomen en ziektebeelden. Je leert hoe je vanuit je eigen discipline op de juiste manier kunt samenwerken. Ook ontwikkel je een eigen visie op palliatieve zorg en je ontdekt hoe je – positief kritisch – samen met alle betrokkenen een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van palliatieve zorg. Je vergroot niet alleen je kennis en inzichten, maar past dit ook direct toe in de praktijk. Je leert van en met elkaar hoe samenwerking kan leiden tot kwaliteitsverbetering.

Planning

In september gaan we van start op locatie Zuyd Hogeschool in Heerlen. In december starten we bij voldoende aanmeldingen in Eindhoven. 

Startdatum
13-09-2024
Prijs
950,00
Bijeenkomsten
7 bijeenkomsten
Beschikbare plaatsen
Nog 5 plaatsen
Startdatum
14-12-2024
Prijs
950,00
Bijeenkomsten
7 bijeenkomsten
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

Accreditatie

De accreditatie voor de basisscholing wordt via het nationale scholingsprogramma verwerkt. Voor het Plus Programma gelden de volgende bepalingen:

 • De accreditatie geldt voor verpleegkundigen die bij de V&VN zijn ingeschreven. 
 • Accreditatie ID 460544
 • Minstens 40 punten worden na afronding van de opleiding toegekend (het definitieve aantal punten volgt nog).
 • KNGF accreditatie geldt voor fysiotherapeuten die in het register zijn ingeschreven
 • Accreditatie ID 29813
 • 50 punten (vrije deel) worden na afronding van de opleiding toegekend (het definitieve aantal punten volgt nog).
 • De opleiding voert de presentie op na afronding.

Incompany

Een incompany opleiding is mogelijk is voor groepen (14-17 deelnemers) van eenzelfde organisatie op de eigen locatie. Lesdagen worden in overleg gepland, afhankelijk van de beschikbaarheid van (gast)docenten. Bij interesse neem contact op met palliatievezorgopleidingen@zuyd.nl voor een verkennend gesprek. 

Praktische informatie

Het verdiepende Zuyd Plus Programma is alleen te volgen in combinatie met de basisscholing. De basisscholing wordt aangeboden vanuit het nationale programma. 

Kosten

De kosten voor basis- en verdiepende scholingen gecombineerd bedragen € 1050,-.
Voor de basisscholing dien je je apart in te schrijven. Dit kan via deze website. Hier dien je ook de kosten voor dit stuk van de scholing te voldoen á €100,-.
Gereduceerde tarieven zijn tijdelijk beschikbaar gedurende de looptijd van het nationale project (dec 2025).

Regio

Vanuit dit scholingsprogramma bedient Zuyd Professional de gehele consortium regio Limburg Zuidoost-Brabant. Dat wil zeggen dat we scholingslocaties hebben van het Zuidelijkste puntje van Limburg tot en met de Oostelijke puntjes in Brabant! 

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze scholing is hbo werk- en denkniveau een vereiste. Het maakt niet uit of je één of twintig jaren werkervaring hebt. Wel wordt er sterke verbinding gemaakt met de praktijkplek, dus binnen die setting moet je actief werkzaam zijn als zorgverlener. Dit kan vanuit verschillende disciplines, zoals;

 • verpleegkundigen (niveau 4 en 5),
 • fysiotherapeuten,
 • ergotherapeuten,
 • logopedisten,
 • creatief therapeuten,
 • praktijkondersteuners huisartsenzorg (AGZ of GGZ),
 • maatschappelijk werkers of social work,
 • sociaal pedagogisch werkers,
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
 • groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking,
 • casemanagers dementie,
 • diëtisten,
 • zit jouw discipline hier niet tussen? Neem dan contact met ons op om te zien of deze scholing bij jou zou passen.

Er is geen voorkennis vereist voordat je start met de scholing; de basisscholing is immers voor alle verpleegkundigen die werken met patiënten met ongeneeslijke kanker, geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg en nog geen scholing hebben gevolgd. De verdieping in het Plus Programma borduurt voort op de inhoud van de basisscholing, en kan daarom enkel gecombineerd gevolgd worden.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.