Verpleegkunde-deeltijd

Verpleegkunde-deeltijd

Type
deeltijd
Duur
3 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
01 februari 2022
Vooropleiding
diploma havo / mbo 4 (of 21+ toets)
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
diploma Bachelor of Science
Keurmerk
NVAO & CEDEO
Tijdsinvestering
wekelijks 4 uur les en 8 uur zelfstudie
Lesdag
dinsdag of donderdag
Kostenspecificatie
collegegeld en kosten voor lesmateriaal en boeken

Of je nu al als verpleegkundige werkzaam bent en verder wilt leren of nu het roer omgooit vanuit een ander beroep, met de Verpleegkunde deeltijd opleiding van Zuyd maak jij je ambities waar!

Het mooie aan een deeltijd opleiding bij Zuyd is dat jij zelf de regie hebt over hoe je de opleiding volgt. Jouw kennis en ervaring zijn het uitgangspunt. Zo kun je er voor kiezen deze intensieve opleiding (deels) leerwegafhankelijk of leerwegonafhankelijk te doorlopen. Met lessen of zonder lessen. Zodra je de stof als professional denkt te beheersen, mag je toetsen gaan maken. Samen met je coach bekijken we wat het beste bij jou past. Zo doorloop je de opleiding, passend bij jouw ervaring, privé-situatie en werkplek.

Natuurlijk is het volgen van een deeltijd opleiding niet niks. Het combineren van werk, privé en opleiding stelt hoge eisen aan jouw organisatievermogen. Zuyd verwacht van alle professionals die een opleiding volgen dat ze daar zelf verantwoording in dragen. Dat moet geen probleem zijn, want als professional weet je tenslotte al hoe je zelfstandig kunt werken. Hou er rekening mee dat de opleiding continu in ontwikkeling is. Dit vraagt ook een stukje flexibiliteit van jou als deeltijd student.

Interesse? Meld je nu aan voor de online open avond door een mail te sturen naar hbov-deeltijd@zuyd.nl. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 25 november 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Zie tabblad; praktische informatie.
algemeen
opbouw
Praktische informatie
Info voor werkgever

Verpleegkunde-deeltijd

Doelgroep
De deeltijdopleiding Verpleegkunde is geschikt voor mbo-verpleegkundigen met werkervaring en voor zij-instromers. Zij-instromers zijn mensen die al een hbo-diploma hebben maar zich graag willen laten omscholen. Ook kunnen dit mensen zijn die een mbo-diploma hebben, met bij voorkeur werkervaring in de zorg en welzijn sector, en zich willen laten omscholen. Voor de zij-instromers is er een module ontwikkeld die de student en het werkveld klaarstoomt voor de opleiding. Dit wordt de basismodule genoemd. Hier leert de zij-instromer de basis van het verpleegkundig vak. Op deze manier kan de zij-instromer goed ingewerkt worden op de werkplek en is goed voorbereid voor het verdere verloop van de opleiding. Een mbo-verpleegkundige is BIG geregistreerd. Een zij-instromer is niet BIG geregistreerd.

Na dit traject kun je...

Aan het eind van de opleiding ben je hbo-verpleegkundige niveau 6. Je bent allround opgeleid wat betekent dat je in verschillende contexten aan de slag kunt. Denk hierbij aan het ziekenhuis, de psychiatrie, in de wijk of gehandicaptenzorg. Jij bent in staat om je handelen te onderbouwen en kritisch te kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Je kunt theorie koppelen aan de praktijk en bent in staat in een multidisciplinair team zelfstandig de verpleegkundige zorg te plannen, coördineren en organiseren.

Extra voordelen

 • De deeltijdopleiding brengt verschillende disciplines uit verschillendewerkvelden – dus ziekenhuis, wijk, dokter, kliniek – bij elkaar. Je leert daardoor niet alleen van je docent, maar ook van de andere professionals die zich samen met jou laten (om)scholen tot hbo-verpleegkundige niveau 6. Erg leerzaam.
 • Je leert Evidence Based Practice (EBP), waarbij wetenschappelijke onderbouwing wordt toegepast in de praktijk. Bij Zuyd is het een standaard onderdeel van de opleiding, dat je wetenschappelijk onderzoek leert en kunt combineren met de mening van een cliënt en de ervaring binnen de zorgverlening. Door dit af te wegen, leer jij een onderbouwde beslissing te nemen voor je cliënten. In de praktijk betekent dit dat je tijdens de opleiding een onderwerp zal bestuderen, waarvan je bijbehorende stof in literatuur zult zoeken en presenteren.
 • Je krijgt een aantal uren begeleiding van een opleidingscoach. 

Toelatingseisen
Naast de geadviseerde twee jaar werkervaring in de zorg, zijn de vereisten:

 • Je beschikt over een havo- of mbo4-diploma of hebt een 21+-toets (zie hieronder) succesvol afgelegd.
 • Je hebt een baan in de zorgsector waarin je jouw verpleegkundige competenties kunt ontwikkelen. Eventueel regel je zelf een werkplek, bijvoorbeeld via de website www.zorgnetlimburg.nl/organisaties.
 • Je hebt op je werkplek een hbo verpleegkundige werkbegeleider geregeld.

21+ toets: In het geval dat je op basis van je vooropleiding niet toelaatbaar bent tot de opleiding bestaat de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding na het behalen van een 21+ toets.Hiervoor kun je je wenden tot de decaan van Zuyd: Marjo Dullens, studentendecaan Academie voor Verpleegkunde: marjo.dullens@zuyd.nl.

Je werkt aan de volgende competenties:

Het combineren van werk, privé en opleiding is niet niks. De meeste studenten werken circa 24 tot 28 uur per week op hun werkplek. Daar komen een keer per week vier contacturen op school bij. Daarnaast ben je ongeveer acht uur zoet met zelfstudie. Het onderwijs is een combinatie van projectopdrachten, colleges en trainingen en wordt gegeven door ervaren docenten of externe experts.

Leren op de werkplek
Het leren op de werkplek en concrete vraagstukken uit de praktijk staan centraal. De theoretische kennis pas je direct toe in de praktijk. Doordat je deel uitmaakt van een groep studenten, leer je ook van de ervaringen en werkwijzen van de andere deelnemers. Dat ervaren de meeste studenten als bijzonder nuttig en leerzaam. Eén keer per week - op dinsdag of donderdag - is er onder leiding van een ervaren docent onderwijs op school. Binnen Verpleegkunde wordt gewerkt met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Samen met je medestudenten ga je aan de slag met casuïstiek, dit doe je onder begeleiding van de docent.

Zuyd biedt je een online leeromgeving, waarvan je gebruik kunt maken ter voorbereiding op het onderwijs en voor het contact met medestudenten en docenten. 

Toetsing
Als verpleegkundige, moet je in staat zijn om jouw verpleegkundige competenties op hbo-niveau aan te tonen. De toetsing voor het onderwijs op niveau 1 en niveau 2 heet het portfolio assessment. Tijdens het portfolio assessment toon jij met de gemaakte beroepsproducten aan, dat je de competenties en rollen van de hbo-verpleegkundige beheerst. Het portfolio assessment bestaat uit een schriftelijk deel (de bewijslast waarin de beroepsproducten en feedback van het werkveld, je mede-student en de docent zijn verwerkt) en een mondeling deel, het portfolio gesprek.

Ben je al BIG?
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Ben je al BIG-geregistreerd? In principe hoef je dan niet opnieuw de voorbehouden handelingen te toetsen. Indien je nog niet over een BIG-registratie beschikt, is een minimum van 2300 praktijkuren voorgeschreven om aan de vereiste praktijkervaring te voldoen. Daarnaast volg je in dat geval ook nog vaardighedenonderwijs en leg je protocoltoetsen en de rekentoets af. Ook zul je je kennis met betrekking tot anatomie, fysiologie en pathologie zelfstandig (online) eigen moeten maken. Hiervoor zijn extra modules ontwikkeld.

Zie ook: https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2019/december/9/verbeteringen-aanvraag-big-registratie

Stage/werkplek
Wanneer je start met de deeltijdopleiding verpleegkunde  (of hbo-v) is een werkplek vereist. Je kunt niet werken aan je beroepsproducten wanneer je geen werkplek hebt. Bij voorkeur werk je tijdens je opleiding op verschillende plekken/afdelingen. Als je nog niet BIG geregistreerd bent, zul je 2300 uur aan praktijkervaring op moeten doen. Dit doe je op je werkplek, en bij voorkeur op verschillende afdelingen. 

Wij adviseren:

 • Een werkplek (of stageplaats) in de zorg, waar je de competenties en rollen van een hbo-verpleegkundige kunt ontwikkelen.
 • Het aantal praktijkuren is afhankelijk van ervaring, persoonlijke wensen en van de eisen van de werk- of stageplaats.  Let wel: om je big registratie te behouden dien je ook zoveel uur op jaarbasis te werken..
 • Begeleiding en feedback door een hbo-verpleegkundige (indien niet op de werkplek, dan binnen de organisatie).
 • Om duidelijke afspraken met de werkgever of stageplaats te maken over het volgen van de opleiding en de randvoorwaarden.

Opbouw onderwijs:
Het onderwijs is opgebouwd uit onderwijsperioden van 10 weken. Tijdens iedere onderwijsperiode wordt er een leereenheid behandeld waar de student gaat werken aan haar/zijn beroepsproducten. De beroepsproduceten waar de student aan werkt, vormen de bewijslast voor de toetsing.

Het onderwijs dat aangeboden wordt, bestaat uit:
Niveau 1 onderwijs
Niveau 2 onderwijs
Afstuderen
Vaardigheidsonderwijs voor studenten die niet BIG geregistreerd zijn (zij-instromers)

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van het ABCD model en de CanMEDS rollen. Samen vormen zij de basis voor de overkoepelende leeruitkomsten. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding 

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Wijkgerichte zorg
 • Preventie
 • Technologie in de zorg
 • Meetinstrumenten
 • Klinisch redeneren
 • Evidence Based Practice*
 • Kwaliteitszorg
 • Onderzoek

Duur van de opleiding

De opleiding duurt +/- drie jaar. Als je niet uit de zorg komt, zal de studieduur langer zijn. Binnen de deeltijd bacheloropleiding Verpleegkunde werken we niet met vrijstellingen

Canmeds.jpg

Informatie online open avond

Voor de verpleegkunde deeltijd opleiding worden speciale online open avonden georganiseerd, waardoor je eenvoudig vanuit thuis kunt deelnemen aan de sessie. 

Wat kun je verwachten? Via Microsoft Teams wordt een presentatie over de opleiding gepresenteerd. Hier komen alle belangrijke onderdelen aan bod. Daarnaast kun je zowel live als via de chat al jouw vragen stellen aan het team van deze opleiding.

De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op donderdag 25 november 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Interesse? Meld je dan aan door een mail te sturen naar hbov-deeltijd@zuyd.nl met vermelding van jouw voor- en achternaam en werkgever. Indien er nog vragen zijn, neem dan contact op met Genevieve Robroek via 06-38315451.

Kosten 

Collegegeld: Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Via de collegegeldapplicatie kun je de hoogte bepalen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Extra studiekosten
De kosten aan boeken en leermiddelen voor de hele studie zijn ongeveer € 900,-.

Lesdagen en -tijden
Afhankelijk van de module vinden de lessen plaats op een van onderstaande tijdstippen:

 • Dinsdagochtend 09.00-13.00 uur
 • Dinsdagmiddag 13.30-17.30 uur
 • Dinsdagavond 17.30-21.30 uur
 • Donderdagochtend 09.00-13.00 uur
 • Donderdagmiddag 13.30-17.30 uur
 • Donderdagavond 17.30-21.30 uur

Aanmelding 
Als je een werkplek hebt in de zorg, kun je je via studielink inschrijven voor de studie.

Instroommomenten
Ben je mbo-verpleegkundige (met een big registratie nummer)? Dan kun je dit studiejaar starten in februari 2022. Ben je een zij-instromer? Dan kun je starten in november 2021 en april 2022.

Zij-istromer / carrière switcher
Zuyd biedt zij-instromers binnen de opleiding de mogelijkheid om een basismodule te volgen. Met deze module wordt de student in 10 weken ingeleid op het verpleegkundig vak en kan hij/zij de basishandelingen uitvoeren en ingezet worden op de werkplek als verpleegkundige i.o.

Gaat jouw hart sneller kloppen van een baan binnen de zorg en welzijn en sta je op het punt een carrièreswitch te maken? Dan kan dat natuurlijk best spannend zijn en voor allerlei vragen zorgen. Wij zijn er om deze voor je te beantwoorden! Bij Zorgnet Limburg vind je informatie over leerwerktrajecten, de werkvelden binnen zorg en welzijn, ondersteuning bij het maken van een carrièreswitch. Daarnaast staat ons Loopbaanloket iedere dag voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Maak die switch! De zorg heeft meer mensen zoals jou nodig. Jouw nieuwe carrièrestap begint op Zorgnet Limburg!

Ontdek meer over:


Werkgroep werkveld
Intensieve samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de beroepspraktijk is essentieel om de ontwikkelingen in de zorg te kunnen volgen en hier met het curriculum op in te spelen. Om het samenwerken te intensiveren hebben we een werkgroep werkveld met daarin docenten van Zuyd deeltijd onderwijs en vertegenwoordigers van de beroepspraktijk van onze deeltijd studenten. Binnen de werkgroep werken wij aan gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke ambities die leiden tot co-creatie van het onderwijs. Leren en werken zijn met elkaar verankerd waardoor er sprake is van continue uitwisseling van kennis en expertise. Leden van de werkgroep vullen vaak in hun dagelijkse praktijk de rol van praktijkopleider en nemen vragen en opmerkingen vanuit de werkbegeleiders mee naar het overleg. Er zijn ongeveer vijf bijeenkomsten per jaar en vanuit de werkgroep worden workshops georganiseerd voor werkbegeleiders op locatie.
Mocht je vragen hebben met betrekkig tot de werkgroep werkveld, stuur dan een mail naar hbov-deeltijd@zuyd.nl

Informatie voor de werkgever

 • De student besteedt 4 uur per week op school (dinsdag en/of donderdag)
 • De student is 8 uur per week kwijt aan zelfstudie
 • De student moet opdrachten van school uitvoeren op de werkplek (denk hier bij aan een voorlichtingsgesprek voeren, intervisie begeleiden, verpleegplan maken, onderzoek, etc..)
 • De student zal voor zijn eigen leerproces gesprekken moeten voeren met andere disciplines en organisaties (eventueel een dagje meelopen elders)
 • De student moet aan een werkbegeleider gekoppeld worden (workshop voor werkbegeleiders is beschikbaar)
 • De werkbegeleider moet een hbo verpleegkundige zijn.
 • De student zal voor zijn eigen leerproces moeten oriënteren op diverse contexten. (bijvoorbeeld door een dag elders mee te lopen of tijdens de opleiding op verschillende plekken/afdelingen werkzaam te zijn).

Advies
Het advies aan de werkgever is om een kritische dialoog aan te gaan met de student om hiermee samen te kunnen bepalen:

 • of de student potentieel hbo-niveau heeft (kan de student het niveau aan, denkniveau en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid?)
 • hoe ondernemend en zelfstandig de student is (Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht van de student)
 • of de student zich bewust is van de tijdsdruk en tijdsinvestering; het is een pittige opleiding naast werk en privéleven
Deel deze pagina op