Verpleegkunde-deeltijd

Verpleegkunde-deeltijd

Type
deeltijd
Duur
3 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
01 februari 2021
Vooropleiding
diploma havo / mbo 4 (of 21+ toets)
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
diploma Bachelor of Science
Keurmerk
NVAO & CEDEO
Tijdsinvestering
wekelijks 4 uur les en 8 uur zelfstudie
Lesdag
dinsdag of donderdag
Kostenspecificatie
collegegeld en kosten voor lesmateriaal en boeken

Wil jij graag weten wat de mogelijkheden zijn om de verpleegkunde deeltijd opleiding te volgen?

Donderdag 26 november 2020 van 19.00 tot 21.00 uur is er een ONLINE informatieavond over de verpleegkunde deeltijd opleiding via Microsoft Teams.

Voor wie:

 • mbo-verpleegkundige met werkervaring die naast hun werk de verpleegkunde deeltijd opleiding willen volgen
 • Zij-instromers: van doktersassistent tot social worker en van informaticus tot advocaat; heb je minimaal een mbo/havo diploma EN wil je een carrière switch maken?
 • Werkbegeleiders
 • Opleidingscoördinatoren (werkveld)
 • Andere geïnteresseerden

Wil je hier graag bij aanwezig zijn? Meld je dan aan via hbov-deeltijd@zuyd.nl en geef aan dat je graag ONLINE aanwezig wil zijn.

Wat komt er zoal aan bod:

 • De inhoud van de opleiding
 • De structuur van de opleiding
 • Wat betekent de opleiding voor je werkplek
 • Wat voor werkplek heb je nodig
 • Wat wordt er gevraagd van de werkbegeleider
 • Wat zijn ervaringen van studenten de nu in de deeltijdopleiding zitten
 • Hoe kom ik als zij-instromer aan een werkplek
 • Hoeveel dagen moet je naar school
 • Hoeveel tijd besteed je thuis aan je studie
 • Wat moet je als zij-instromer extra doen?
 • Hoe lang duurt de studie en kan ik versnellen?

Op de dag van de informatieavond ontvang je een Microsoft Teams link waarmee je die avond kunt inloggen.

algemeen
opbouw
Praktische informatie
Info voor werkgever

Verpleegkunde-deeltijd

Doelgroep
In studiejaar 2021-2022 zijn de volgende instroommomenten: September 2021 (periode 1): start voor big-geregistreerde November 2021 (periode 2): start voor NIET big geregistreerde (zij-instromers) Februari 2022 (periode 3): start voor big geregistreerde April 2022 (periode 4): start voor NIET big geregistreerde (ziji-instromers) De meeste studenten zijn mbo-verpleegkundigen met al enkele jaren werkervaring, maar ook hbo-studenten met een hulp- en zorgverlenersachtergrond (Sociaal Pedagogisch en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) die zich willen omscholen volgen de deeltijdopleiding. Kom je niet uit de zorg? Dan ben je zeker welkom maar houd wel rekening met een langere duur van de opleiding. Omdat je je ook de basis van het verpleegkundige vak en de zorgverlening eigen moet maken; is een studieduur van +/- drie jaar of minder niet realistisch.

Na dit traject kun je...

Aan het eind van de opleiding ben je hbo-verpleegkundige niveau 6. Je bent allround opgeleid wat betekent dat je in verschillende contexten aan de slag kunt. Denk hierbij aan het ziekenhuis, de psychiatrie, in de wijk of gehandicaptenzorg. Jij bent in staat om je handelen te onderbouwen en kritisch te kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Je kunt theorie koppelen aan de praktijk en bent in staat in een multidisciplinair team zelfstandig de verpleegkundige zorg te plannen, coördineren en organiseren.

Extra voordelen

 • De deeltijdopleiding brengt verschillende disciplines uit verschillendewerkvelden – dus ziekenhuis, wijk, dokter, kliniek – bij elkaar. Je leert daardoor niet alleen van je docent, maar ook van de andere professionals die zich samen met jou laten (om)scholen tot hbo-verpleegkundige niveau 6. Erg leerzaam.
 • Je leert Evidence Based Practice (EBP), waarbij wetenschappelijke onderbouwing wordt toegepast in de praktijk. Bij Zuyd is het een standaard onderdeel van de opleiding, dat je wetenschappelijk onderzoek leert en kunt combineren met de mening van een cliënt en de ervaring binnen de zorgverlening. Door dit af te wegen, leer jij een onderbouwde beslissing te nemen voor je cliënten. In de praktijk betekent dit dat je tijdens de opleiding een onderwerp zal bestuderen, waarvan je bijbehorende stof in literatuur zult zoeken en presenteren.
 • Je krijgt een aantal uren begeleiding van een opleidingscoach. 

Toelatingseisen

Naast de geadviseerde twee jaar werkervaring in de zorg, zijn de vereisten:

 • Je beschikt over een havo- of mbo4-diploma of hebt een 21+-toets (zie hieronder) succesvol afgelegd.
 • Je hebt een baan in de zorgsector waarin je jouw verpleegkundige competenties kunt ontwikkelen. Eventueel regel je zelf een werkplek, bijvoorbeeld via de website www.zorgnetlimburg.nl/organisaties.
 • Je hebt op je werkplek een hbo verpleegkundige werkbegeleider geregeld.

21+ toets: In het geval dat je op basis van je vooropleiding niet toelaatbaar bent tot de opleiding bestaat de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding na het behalen van een 21+ toets.Hiervoor kun je je wenden tot de decaan van Zuyd: Marjo Dullens, studentendecaan Academie voor Verpleegkunde: marjo.dullens@zuyd.nl.

Je werkt aan de volgende competenties:

Het combineren van werk, privé en opleiding is niet niks. De meeste studenten werken circa 24 tot 28 uur per week op hun werkplek. Daar komen een keer per week vier contacturen op school bij. Daarnaast ben je ongeveer acht uur zoet met zelfstudie. Het onderwijs is een combinatie van projectopdrachten, colleges en trainingen en wordt gegeven door ervaren docenten of externe experts.

Leren op de werkplek

Het leren op de werkplek en concrete vraagstukken uit de praktijk staan centraal. De theoretische kennis pas je direct toe in de praktijk. Doordat je deel uitmaakt van een groep studenten, leer je ook van de ervaringen en werkwijzen van de andere deelnemers. Dat ervaren de meeste studenten als bijzonder nuttig en leerzaam. Eén keer per week - op dinsdag of donderdag - is er onder leiding van een ervaren docent onderwijs op school. Binnen Verpleegkunde wordt gewerkt met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Samen met je medestudenten ga je aan de slag met casuïstiek, dit doe je onder begeleiding van de docent.

Zuyd biedt je een online leeromgeving, waarvan je gebruik kunt maken ter voorbereiding op het onderwijs en voor het contact met medestudenten en docenten. 

Toetsing

Als verpleegkundige, moet je in staat zijn om jouw verpleegkundige competenties op hbo-niveau aan te tonen. De toetsing voor het onderwijs op niveau 1 en niveau 2 heet het portfolio assessment. Tijdens het portfolio assessment toon jij met de gemaakte beroepsproducten aan, dat je de competenties en rollen van de hbo-verpleegkundige beheerst. Het portfolio assessment bestaat uit een schriftelijk deel (de bewijslast waarin de beroepsproducten en feedback van het werkveld, je mede-student en de docent zijn verwerkt) en een mondeling deel, het portfolio gesprek.

Ben je al BIG?

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Ben je al BIG-geregistreerd? In principe hoef je dan niet opnieuw de voorbehouden handelingen te toetsen. Indien je nog niet over een BIG-registratie beschikt, is een minimum van 2300 praktijkuren voorgeschreven om aan de vereiste praktijkervaring te voldoen. Daarnaast volg je in dat geval ook nog vaardighedenonderwijs en leg je protocoltoetsen en de rekentoets af. Ook zul je je kennis met betrekking tot anatomie, fysiologie en pathologie zelfstandig (online) eigen moeten maken. Hiervoor zijn extra modules ontwikkeld.

De afgelopen periode hebben we bij het BIG-register verbeteringen geïntroduceerd waarmee het doen van aanvragen voor de BIG-registratie vereenvoudigd is. Zo is het online aanvraagformulier voor BIG-registratie aangepakt. Er was echter nog steeds ruimte voor verbetering. Sinds vorige week is dan ook een koppeling tussen het BIG-register en het diplomaregister van DUO gerealiseerd. Als het diploma van de afgeronde beroepsopleiding in diplomaregister staat, hoeft de aanvrager geen (gewaarmerkte kopie van het) diploma meer aan te leveren bij de aanvraag voor registratie in het BIG-register. De tijd van het mailen van digitale uittreksels of het per post opsturen van papieren diploma’s is dan voor de meeste situaties voorbij.

Zie ook: https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2019/december/9/verbeteringen-aanvraag-big-registratie

Stage

Ben je nog niet BIG-geregistreerd, dan is het verplicht om stage te lopen tijdens je studie. Ofwel om ervaring op te doen als verpleegkundige op een werkplek. Daarmee doe je de vereiste 2300 uur praktijkervaring op en bekwaam je jezelf als verpleegkundige in opleiding (voor de BIG-registratie). Deze werkplek regel je zelf voor je aanmelding. Bijvoorbeeld via de website www.zorgnetlimburg.nl/organisaties.

Wij adviseren:

 • Een werkplek (of stageplaats) in de zorg, waar je de competenties en rollen van een hbo-verpleegkundige kunt ontwikkelen.
 • Het aantal praktijkuren is afhankelijk van ervaring, persoonlijke wensen en van de eisen van de werk- of stageplaats.  Let wel: om je big registratie te behouden dien je ook zoveel uur op jaarbasis te werken..
 • Begeleiding en feedback door een hbo-verpleegkundige (indien niet op de werkplek, dan binnen de organisatie).
 • Om duidelijke afspraken met de werkgever of stageplaats te maken over het volgen van de opleiding en de randvoorwaarden.

Opbouw onderwijs:
Het onderwijs is opgebouwd uit onderwijsperioden van 10 weken. Tijdens iedere onderwijsperiode wordt er een leereenheid behandeld waar de student gaat werken aan haar/zijn beroepsproducten. De beroepsproduceten waar de student aan werkt, vormen de bewijslast voor de toetsing.

Het onderwijs dat aangeboden wordt, bestaat uit:
Niveau 1 onderwijs
Niveau 2 onderwijs
Afstuderen
Vaardigheidsonderwijs voor studenten die niet BIG geregistreerd zijn (zij-instromers)

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van het ABCD model en de CanMEDS rollen. Samen vormen zij de basis voor de overkoepelende leeruitkomsten. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding 

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Wijkgerichte zorg
 • Preventie
 • Technologie in de zorg
 • Meetinstrumenten
 • Klinisch redeneren
 • Evidence Based Practice*
 • Kwaliteitszorg
 • Onderzoek

Duur van de opleiding

De opleiding duurt +/- drie jaar. Als je niet uit de zorg komt, zal de studieduur langer zijn. Binnen de deeltijd bacheloropleiding Verpleegkunde werken we niet met vrijstellingen

Canmeds.jpg

Kosten 

Collegegeld: Voor elk studiejaar dat je studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Via de collegegeldapplicatie kun je de hoogte bepalen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Extra studiekosten
De kosten aan boeken en leermiddelen voor de hele studie zijn ongeveer € 900,-.

Lesdagen en -tijden
Afhankelijk van de module vinden de lessen plaats op een van onderstaande tijdstippen:

 • Dinsdagochtend 09.00-13.00 uur
 • Dinsdagmiddag 13.30-17.30 uur
 • Dinsdagavond 17.30-21.30 uur
 • Donderdagochtend 09.00-13.00 uur
 • Donderdagmiddag 13.30-17.30 uur
 • Donderdagavond 17.30-21.30 uur

Aanmelding 
Als je een werkplek hebt in de zorg, kun je je via studielink inschrijven voor de studie.

Werkgroep werkveld
Intensieve samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de beroepspraktijk is essentieel om de ontwikkelingen in de zorg te kunnen volgen en hier met het curriculum op in te spelen. Om het samenwerken te intensiveren hebben we een werkgroep werkveld met daarin docenten van Zuyd deeltijd onderwijs en vertegenwoordigers van de beroepspraktijk van onze deeltijd studenten. Binnen de werkgroep werken wij aan gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke ambities die leiden tot co-creatie van het onderwijs. Leren en werken zijn met elkaar verankerd waardoor er sprake is van continue uitwisseling van kennis en expertise. Leden van de werkgroep vullen vaak in hun dagelijkse praktijk de rol van praktijkopleider en nemen vragen en opmerkingen vanuit de werkbegeleiders mee naar het overleg. Er zijn ongeveer vijf bijeenkomsten per jaar en vanuit de werkgroep worden workshops georganiseerd voor werkbegeleiders op locatie.
Mocht je vragen hebben met betrekkig tot de werkgroep werkveld, stuur dan een mail naar hbov-deeltijd@zuyd.nl


Informatie voor de werkgever

 • De student besteedt 4 uur per week op school (dinsdag en/of donderdag)
 • De student is 8 uur per week kwijt aan zelfstudie
 • De student moet opdrachten van school uitvoeren op de werkplek (denk hier bij aan een voorlichtingsgesprek voeren, intervisie begeleiden, verpleegplan maken, onderzoek, etc..)
 • De student zal voor zijn eigen leerproces gesprekken moeten voeren met andere disciplines en organisaties (eventueel een dagje meelopen elders)
 • De student moet aan een werkbegeleider gekoppeld worden (workshop voor werkbegeleiders is beschikbaar)
 • De werkbegeleider moet een hbo verpleegkundige zijn.


Advies
Het advies aan de werkgever is om een kritische dialoog aan te gaan met de student om hiermee samen te kunnen bepalen:

 • of de student potentieel hbo-niveau heeft (kan de student het niveau aan, denkniveau en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid?)
 • hoe ondernemend en zelfstandig de student is (Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht van de student)
 • of de student zich bewust is van de tijdsdruk en tijdsinvestering; het is een pittige opleiding naast werk en privéleven
Deel deze pagina op