Het beroep van bedrijfsarts staat momenteel onder druk gezien de krapte in de arbeidsmarkt. Een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) kan hier een oplossing in bieden. Samen zorgen ze ervoor dat medewerkers re-integreren op de werkvloer. Zuyd Professional biedt als één van de enige opleiders in Nederland de opleiding tot POB aan. Tienke de Vries, POB bij Arbo Anders, doorliep deze opleiding succesvol via een incompany traject.

Voordat Tienke bij Arbo Anders werkte, was ze als doktersassistente werkzaam in een huisartsenpraktijk. “Ik had voorheen geen officiële erkenning voor de functie die ik nu uitvoer. Daarom vond ik het heel interessant om via mijn werkgever deze opleiding te volgen”, vertelt Tienke. “Ik was erg nieuwsgierig naar dat waar ik nog niet veel over wist, zoals de NVAB-richtlijnen. Ik was namelijk alleen bekend met de richtlijnen die in de casuïstiek tijdens het werk voorbijkwamen.” Maar Tienke wilde ook meer over zichzelf leren. Het stukje persoonlijk leiderschap dat Zuyd Professional in de opleiding opgenomen heeft, trok de Tienke daarom over de streep om voor de groepslessen heen en weer te rijden van Friesland naar Heerlen. Tienke: “Dat onderdeel werd bij de andere opleider namelijk niet aangeboden. Bovendien vond ik het erg leuk om samen met anderen uit het vak samen te werken én te leren.”

Jezelf een spiegel voorhouden

De ervaring uit de huisartsenpraktijk kan Tienke in haar werk als praktijkondersteuner bedrijfsarts ook toepassen. “Als POB’er moet je oprechte interesse tonen en dichtbij de ander staan, maar je moet ook onderscheid kunnen maken tussen situaties waarbij de werkplek of werkomstandigheden geen rol spelen in de klachten. Deze vaardigheden zijn kenmerkend voor een goede POB’er”, stelt Tienke. “Je moet stevig in je schoenen staan en jezelf écht kennen om anderen te kunnen helpen.” Daarom was Tienke erg te spreken over de module persoonlijk leiderschap dat in de opleiding voorkwam. “Uit mijn profiel blijkt dat ik een heel inlevend persoon ben, maar dat ik in praktijk toch wel hard kan zijn”, vertelt ze. “In mijn eindverslag moest ik ook verantwoorden wat ik met die reflectiepunten heb gedaan. Ik pak regelmatig mijn verslag erbij om nog eens te reflecteren, om weer bewust te worden van de persoonlijke groei die ik gemaakt heb.”

Nieuwe kennis toegepast in de praktijk

Ook op de werkvloer profiteert Tienke van haar nieuw opgedane kennis en ervaring. Zo heeft ze samen met haar bedrijfsarts een presentatie gegeven aan haar collega’s over de NVAB-richtlijnen en heeft ze haar eigen werkproces aangepast. “Een van de richtlijnen gaat over het korter contact hebben met patiënten. Vooral bij mensen met mentale klachten”, vertelt Tienke. “Hiermee bedoel ik dat er een korter interval tussen de contactmomenten is, veel korter dan zes de weken die ik normaliter hanteerde. Hierdoor spreek ik patiënten vaker, kunnen we sneller kleine stappen zetten en zijn ze eerder geneigd om opdrachten uit te voeren. Er is namelijk minder tijd voor, er is een stok achter de deur.” Het resultaat: een snellere terugkeer op de werkvloer.

Ook kan Tienke door haar nieuwe kennis makkelijker én beter adviezen geven. “Denk aan zwangere vrouwen, die gaan vaak door tot het echt niet meer kan. Ik geef ze tijdig advies over zaken zoals de kinderopvang Mijn adviezen zijn preventief bedoeld en ik wil er bewustzijn mee creëren”, vertelt ze. “Maar, het blijven adviezen! Iedereen is er vrij in om ze op te volgen.” Terugkijkend op het hele proces is Tienke meer dan tevreden over haar opleiding bij Zuyd Professional. “Dankzij de grote aandacht voor zelfreflectie tijdens de opleiding heb ik mezelf nog beter leren kennen op werkvlak”, vertelt ze. “Bovendien kan ik mijn nieuwe kennis ook overdragen op mijn collega’s.”

Interesse in de opleiding Praktijkondersteuner Bedrijfsarts?

Ben je na het ervaringsverhaal van Tienke nieuwsgierig geworden naar de opleiding van Praktijkondersteuner Bedrijfsarts? Ben je benieuwd of dit veelzijdige beroep bij jou past? Bekijk dan de opleidingspagina of meld je aan voor onze (online) infoavond.
De opleiding tot Praktijkondersteuner Bedrijfsarts kan zowel gevolgd worden in de open lijn of geheel op maat gemaakt als incompany traject binnen een organisatie.