De essentie van professionele vaardigheden

Meegroeien in een veranderende maatschappij. Daar zet Zuyd Professional met overtuiging op in. Met Leer-/Werktrajecten voor de generatie die nog niet, net of juist al een poos werkt. Door een veilig leerklimaat te bieden met enthousiaste docenten blijft leren en jezelf ontwikkelen – ook na lange tijd –leuk en interessant. Zo blijf je inzetbaar voor de arbeidsmarkt, ongeacht je leeftijd. ‘Employability’ noemen we dat en daarvoor zijn professionele vaardigheden essentieel.

De transitie die we in allerlei sectoren meemaken, denk aan de circulaire transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie of de robotisering in de zorg, vraagt veerkracht van mensen. En nieuwe vaardigheden op alle niveaus. Nieuwsgierigheid en de wil om ‘een leven lang te blijven leren’ zijn belangrijk. Daarbij staan bedrijven en organisaties voor de uitdaging om hun medewerkers gemotiveerd en de functies uitdagend te houden. En tegelijkertijd nieuwe medewerkers aan te trekken.

Zuyd Professional vervult in dit krachtenveld een spilfunctie. Met een krachtig doel voor ogen, namelijk de regio toekomstbestendig maken en houden.

Heb jij interesse in een opleiding of cursus
binnen Professionele vaardigheden?

sorteren op
Filter opleidingen

Incompany-trajecten

Zuyd Professional biedt voor alle organisaties flexibele maatwerktrajecten. We stellen samen de beoogde organisatie- en leerdoelen vast en bouwen op basis daarvan een passend programma. Met Zuyd Professional blijft je organisatie relevant voor de uitdagingen nu en in de toekomst. De doelen, de organisatiecontext alsook de aanwezige competenties en ervaringen van medewerkers vormen de basis van ieder traject, zodat we nog gerichter kunnen trainen.

Ook binnen het vakgebied Professionele vaardigheden zijn er verschillende maatwerktrajecten mogelijk. Neem bij interesse of vragen gerust contact met ons op.

“Wil je beter worden in adviseren? Dan is onze training Adviesvaardigheden wat voor jou!”

Geef jij in je werk wel eens een advies? Weet je inhoudelijk precies wat je wil bereiken, maar vind je het lastig dit om te zetten in een gefundeerd en krachtig advies? Onze training Adviesvaardigheden is bedoeld voor alle professionals die zich verder willen ontwikkelen in het geven van gefundeerde adviezen.

Adviesvaardigheden heb je eigenlijk in elke organisatie nodig. Niet alleen als je manager of leidinggevende bent, maar ook vaak als beleidsmedewerker, coördinator of als inhoudelijke deskundigheid wordt gevraagd.

Meer over Professionele vaardigheden