“Kennis die toepasbaar is in elke situatie, zowel in je werk als privé. Intensieve discussies met medestudenten met verschillende achtergronden die nieuwe inzichten opleveren. Interessante real-life casussen waar iedereen vanuit zijn eigen context invulling aan geeft. Erg interessant en verrijkend.” Dat zeggen Astrid Peeters en Nona Hendrix over de nieuwe opleiding Human Behaviour en gedragsverandering van Zuyd Professional.

Astrid is zorgcoördinator en teamleider bij Stichting SPOLT, een onderwijsinstelling voor primair onderwijs in Heythuysen. Nona Hendrix werkt bij BLM Wegenbouw als omgevingsmanager en is verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Nona: “Ik was op zoek naar een opleiding op het gebied van effectieve communicatie. De opleiding Human Behaviour en gedragsverandering kwam tijdens mijn zoektocht voorbij en deed mij realiseren dat inzicht in het gedrag van mensen aan de basis ligt van goede communicatie. Als je snapt waarom mensen iets zeggen of doen, kun je je communicatiestijl daarop aanpassen.” Astrid: “Ik zag de opleiding op Facebook en de inhoud sprak me aan. Ik vind het prettig om meer inzicht te hebben in achtergronden van menselijk gedrag, zodat ik daar beter op kan inspelen. Ik beschouw dit als een verbreding van mijn horizon. “

Human Behaviour & Gedragsverandering

 • niveau post HBO
 • duur 3 tot 6 maanden
 • startdatum 11-11-2024
 • locatie Sittard

Van gevoel naar begrip

Nona: “De opleiding start met de fundamenten en basisprocessen die onder menselijk gedrag liggen. Daarvoor is het zogenaamde FRAMESS-model aangereikt. FRAMESS, staat voor Fairness, Relatedness, Autonomy, Mastership, Energy, Status & Safety. Nathalie Willems, docente, ontwikkelde dit model en gebruikt dit als kapstok voor de cursus.

Elke frame is als het ware een bouwsteen waarmee je gedrag leert begrijpen en ook kunt inzetten om gedrag te beïnvloeden. Het model helpt je om afstand te nemen van ‘het gevoel’. Het biedt een kapstok om gedragsinterventies vorm te geven zodat die beter is afgestemd op de ontvanger en dus beter werkt. Ook andere interventies, die bijvoorbeeld gericht zijn op gedragsbepalende factoren komen in de cursus aan bod. Je ontdekt hoe je bepaalde fricties op voorhand kunt wegnemen. ”Met behulp van het FRAMESS model leer je weerstanden herkennen en ontdek je patronen en gewoonten en de invloed van sociale omgeving op het gedrag”, legt Astrid uit. “Ook zijn we ingegaan op dynamieken in groepen en organisaties.  Een interessante insteek was de koppeling tussen menselijk gedrag en de natuur. Als mensen kunnen we veel leren van de natuur. Neem hoe leiderschap werkt in een kudde olifanten. De kudde steekt rivier over, met de leider voorop. Als een jonge en zwakkere olifant achterblijft, gaat de leider terug de rivier in om te helpen, zodat de hele kudde verder kan.” Er worden parallellen getrokken naar de wereld van dieren om hierdoor het menselijk gedrag beter te begrijpen. In dit voorbeeld door leiderschap aan te laten aansluiten op de situatie zodat het groepsproces goed verloopt.

” Nona: “Met de theorie in de rugzak zijn we aan de slag gegaan met onze eigen casuïstiek. Wat kom je zelf in de praktijk tegen en hoe kun je hiervoor concrete gedragsinterventies bedenken en toepassen? De zevende en laatste dag heeft iedereen zijn of haar gedragsinterventies gepresenteerd en opgedane kennis gedeeld.”

“De sfeer was informeel en veilig waardoor iedereen zich kwetsbaar durfde op te stellen”

Andere invalshoeken

Nona vult aan: “Bij de bespreking van je casus merk je dat je heel erg vanuit je eigen perspectief kijkt. Door er samen met anderen over te sparren hoor je invalshoeken waar je zelf soms totaal niet aan hebt gedacht. Zo krijg je een objectievere blik.” Astrid: “Je leert als het ware boven je eigen casus te hangen, krijgt inzicht in je eigen rol en andere rollen in de organisatie en leert waar jij als leidinggevende wel of geen invloed op hebt.” Gevraagd naar een voorbeeld blijft het stil. “What happens in the classroom stays in the classroom”, lacht Astrid. “Oftewel, om te kunnen discussiëren in een veilige omgeving waarbinnen iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen, moet je erop kunnen vertrouwen dat alles wat we met elkaar hebben gedeeld binnen vier muren blijft.”

Vaste gewoonte doorbreken

De opleiding beslaat zeven volle dagen die eens in de veertien dagen plaatsvinden in kasteel Limbricht. “Dat waren best intensieve dagen”, vindt Nona. “Omdat iedereen werkt, is de voorbereiding op de dagen gelukkig beperkt. Wel hebben we tussen de bijeenkomsten door kleine opdrachten moeten uitvoeren. Deze waren gericht op observaties van gedrag of gesprekken met de doelgroep wiens gedrag we willen veranderen maar ook gericht op onszelf om te ervaren hoe een poging tot gedragsverandering bij iemand door kan werken. Zo moesten we bijvoorbeeld zelf een vaste gewoonte te doorbreken. Ik ben elke dag een kwartiertje eerder gaan opstaan om de dag rustiger te beginnen. Anderen gingen vaker wandelen, minder lang snoozen na de wekker of meer water drinken. Kleine veranderingen die soms toch een groot effect hadden.”

De docent maakt ‘t!

Zowel Nona als Astrid kijken met veel plezier terug op de opleiding. Astrid: “Het was heel leerzaam om met (voornamelijk) leidinggevenden uit andere branches in gesprek te gaan. De docent, Nathalie Willems, maakt ‘t! Ze is heel warm en betrokken, zorgt voor een gevoel van veiligheid zodat iedereen zich durft open te stellen. Dat heeft de cursus tot een groot succes gemaakt.” Nona bevestigt: “Nathalie was een hele fijne docent. Ze wist een informele sfeer te scheppen, liet iedereen uitgebreid aan het woord en dat leverde mooie gesprekken en veel diepgang op. Ik heb erg veel geleerd en zelfs twee collega’s in het bedrijf aangeraden om deze opleiding ook te gaan doen.”

Ben je geïnteresseerd in een opleiding of training op het gebied van Human Behaviour en gedragsverandering? Lees dan verder via de onderstaande link.

Human Behaviour & Gedragsverandering

 • niveau post HBO
 • duur 3 tot 6 maanden
 • startdatum 11-11-2024
 • locatie Sittard

Gedrag in Interactie

 • niveau post HBO
 • duur 3 tot 6 maanden
 • startdatum 17-03-2025
 • locatie Sittard