Op 18 april vond de diplomering van de Adviserend Verpleegkundigen Palliatieve Zorg (AVPZ) plaats. de kroon op hun ontwikkeling van een intensief opleidingsjaar! Benieuwd hoe dat is gegaan? We gingen in in gesprek met de deelnemers over hun ervaringen met de opleiding.

Ik sta steviger in mijn schoenen en coach anders

Theresa (55) kijkt terug op een ontzettend leerzaam traject met veel professionele groei. “Ik sta nu steviger in mijn schoenen, en ik coach anders. Ik ga ook anders met leerlingen om, zij zijn aan zet, ik ondersteun hen. Ik ben heel blij met die ontwikkeling, ondanks mijn leeftijd. Je bent nooit te oud om te leren.”

Bijdragen aan groei

Bart (35) beaamt dat. “Je staat sterker in je schoenen en dat merk ik vooral bij het coachen. Ik had hierin echt nog een groei nodig en door deze opleiding heb ik die kunnen bereiken. Het vertrouwen in de ander en los durven laten was een groot leerpunt. Die nieuwe aanpak heeft als gevolg dat je de ander ook weer meer zelfvertrouwen geeft. Bijdragen aan die groei is gewoon heel mooi!”

Samenwerking tijdens de opleiding

Anouk (26), Kiona (35) en Lilian (54) zitten gezellig aan een tafeltje te keuvelen. Dat maakt ons benieuwd naar de samenwerking onderling tussen de studenten tijdens de opleiding. Ze geven aan dat juist de diversiteit tussen studenten de kracht is. Je komt samen vanuit verschillende organisaties, leeftijden, ervaringen, werkplekken, etc. En daardoor steek je veel van elkaar op. Ook buiten het werkveld waren er wisselende interesses die het leuk maakte om samen te sparren. Al reagerend op elkaar zegt het drietal: “De samenwerking ging ook heel natuurlijk. Waar het aan lag? Veel onderling respect voor elkaar, je hebt allemaal de motivatie om zelf deze ontwikkeling te maken en de opleiding te volgen. Elke werkplek heeft zijn eigen ding, zowel goed als slecht, maar dat is goed om van elkaar te leren.” Niet alleen in dit antwoord vult het drietal elkaar perfect aan, maar ook in de lessen en coach groepen was dit het geval.  

Trots op de gezamenlijke reis

Sylvie (52) staat samen met haar leidinggevende bij haar stand. Toen haar leidinggevende nieuw in de functie kwam,  kon ze eigenlijk perfect aanhaken bij de missie van Sylvie. Ze vertellen samen: “Zo werd het echt een gezamenlijk doel waarbij de wisselwerking leidde tot een fijne samenwerking en mooie resultaten. Juist dat je niet alleen staat, en heel goed kan aanhaken bij wat er al is, zo kan je samen een heel mooi geheel neerzetten in de organisatie. We zijn trots op de gezamenlijke reis die we hebben gemaakt, en we gaan zeker door op deze weg!”

Verbeteren van de kwaliteit van de zorg

Wendy (45) staat ook bij een goedgevulde tafel. Ze legt uit: “Ik heb voor mijn verbeterplan de kwaliteit van dementie zorg verhoogd met hulpmiddelen, oa van DEDICATED, maar vooral gericht op proactieve zorgplanning (PZP). Als AVPZ’er werk ik in de verpleegkundige dienst en kom ik ook veel bij de acute situaties. Ik liep er in de praktijk tegenaan dat de PZP afspraken niet of onvoldoende waren vastgelegd, en dan moet je in acute situaties moeilijke gesprekken voeren die al eerder besproken hadden kunnen worden. Met mijn verbeterplan kon ik me verdiepen in deze kwestie via onderzoek naar de huidige situatie op de werkvloer. Daarmee kon ik de verbetering vormgeven en doorvoeren als pilot, en uiteindelijk uitbreiden op de werkvloer. De input vanuit school hielp hier ook erg bij. Ik zie dat het nu steeds verder wordt opgepakt in de organisatie, ik vind dat een mooi resultaat!”

Nooit uitgeleerd

Richard (52)  en Denise (28) zijn allebei nog niet uitgeleerd na deze opleiding, want “je leert elke dag toch?” Maar dit duo is ook nog niet uitgeleerd op school en gaat voor verdere opleidingen. Hoe kijken ze dan terug op deze opleiding? “Centraal stond het zelf bepalen wat je wil leren, hoe je de opleiding vorm wilt geven. Dat is sterk omdat je echt leert wat je wil leren, en dat helpt zeker in de motivatie! Je krijgt een zelfgekozen pad dat je kunt bewandelen en wordt daarin ondersteund. Het is ook uitdagend.” Dat erkent Denise ook. Zij geeft aan; “Je komt jezelf ook vaak tegen, maar daarvan leer je wel jezelf te mogen laten zien. En dat past heel goed bij een kartrekker zoals een AVPZ’er.”

Ook Mike (31) staat met een standje vol cupcakes op de afstudeermarkt, waar alle deelnemers tonen waar ze zo hard aan hebben gewerkt het afgelopen jaar. Hij heeft goed nagedacht over zijn aandeel in de markt; “Ik was in het begin een beetje zoekende hoe ik mijn verbeterplan tastbaar kon maken. Toen kwam ik eerst op het idee van cupcakes en die heb ik toen kunnen verdelen over de 4 dimensies van palliatieve zorg. Elke cupcake bevat een vraag die relateert aan een dimensie, de fysieke, sociale, psychische of spirituele. In de cupcakes zitten vlaggetjes met vragen, en die zetten weer aan tot een (deel van) een PZP gesprek. De reacties van de klasgenoten waren al goed, ze waren onder de indruk van de creativiteit en van de smaak!”

De markt werd bezocht door oud-studenten én toekomstige AVPZ-studenten, door zorgverleners uit de praktijk (van de afstudeerders), door de netwerkcoördinator Palliatieve Zorg en uiteraard waren andere geïnteresseerden ook van harte welkom. Een mooie manier om de ontwikkeling van de afstudeerders echt in de kijker te zetten, waarmee ze ook weer anderen weten te inspireren. We hebben het volste vertrouwen dat deze AVPZ’ers die inspirerende rol nog veel meer gaan oppakken in de toekomst; zowel op de werkvloer als daarbuiten. Veel succes, we zijn trots op jullie!

Meer informatie over de opleidingen Palliatieve zorg

Bovenstaande deelnemers volgenden de opleiding Adviserend Verpleegkundige Palliatieve Zorg.
Meer informatie over de deze opleiding vind je hier.

Adviserend Verpleegkundige Palliatieve Zorg

  • niveau post HBO
  • duur 12 maanden
  • locatie Heerlen