Expert Werkplekleren

Expert Werkplekleren

Type
opleiding
Duur
2 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
01 oktober 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
diploma
Keurmerk
CPION, Cedeo
Tijdsinvestering
achttien maanden, 24 bijeenkomsten van vier uur
Lesdag
donderdag
Kostenspecificatie
€ 8.500,- losse modules € 3.250,- per stuk

Expert Werkplekleren is een nieuwe functie binnen organisaties, gericht op professionalisering van je medewerkers. Het unieke van deze opleiding is dat deze merendeels plaatsvindt op de eigen werkplek, binnen de eigen context. Daardoor garanderen wij het praktijkgerichte karakter en bieden wij een opleiding op maat voor jouw organisatie en jouw persoonlijke leervragen.

In deze opleiding leer je een analyse te maken van de leerbehoeften van individuele medewerkers en teams in jouw organisatie. Je ontwerpt en implementeert leerwerktrajecten met behulp van ondersteunende leertechnologie die past bij de organisatie. Door professionalisering van medewerkers en teams, is de organisatie in staat om flexibel te kunnen omgaan met veranderingen en de dienstverlening op peil te houden. De performance van de organisatie verbetert.

algemeen
opbouw
programma
Lesdata
Incompany

Expert Werkplekleren

Doelgroep
De opleiding is interessant voor praktijkopleiders, hr-professionals, docenten mbo en hbo en managers. Je dient te beschikken over een vooropleiding op hbo niveau en didactische en onderwijskundige ervaring. Indien nodig wordt een additioneel programma aangeboden, waarin leertheorieën en didactische principes aan bod komen die nodig zijn om leer-werkarrangementen te ontwerpen.

Na dit traject kun je...

Een analyse maken van de competentieontwikkeling in de organisatie,leervragen van medewerkers en teams omzetten in leerarrangementen die op de werkplek worden uitgevoerd en die bijdragen aan de kennisontwikkeling van de organisatie; keuzes maken in oplossingen met betrekking tot werkplekleren, deze te implementeren, borgen en evalueren.


Je werkt aan de volgende competenties:

 • Coachen van werkplekleren
 • Innovatief verduurzamen
 • Implementeren van leerarrangementen
 • Ontwerpen en programmeren van leerarrangementen
 • Organisatieonderzoek en advies
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Doorzettingsvermogen (volharding)
 • Methodisch & Resultaatgericht
 • Analyseren
 • Innovatief
 • Inspireren
 • Organisatiesensitiviteit.

Werkvormen
De opleiding Expert Werkplekleren bestaat uit een mix van face-to-face en online workshops, literatuurstudie en opdrachten. Coaching vind plaats via E-coaching; plaats en tijd ongebonden. De trainingen worden just in time aangeboden op vraag van de deelnemers en vinden in de eigen context plaats. Je leren wordt ondersteund door een Community of Practice, gevormd door de docenten en studenten van deze opleiding. Gebruik deze community om te sparren over wat je geleerd hebt, om je weer een stapje verder te brengen.

Modules
Losse modules volgen is mogelijk. Module 1 is voorwaardelijk voor deelname aan module 2 en module 1 en 2 zijn voorwaardelijk voor deelname aan module 3.

De opleiding bestaat uit drie modules die elk twintig weken duren. Parallel aan de drie modulen neem je deel aan drie leerlijnen.

Modules

Module 1: Analyse en advisering over competentieontwikkeling in jouw organisatie
Je leert een integrale organisatie- en leertechnologische analyse te maken op basis waarvan je de behoefte aan competenties en leerwerkarrangementen van de organisatie kunt vaststellen. Niet alleen op dit moment, maar ook in de nabije en verdere toekomst. Vervolgens vergelijk je dat met de aanwezige competenties en organisatieontwikkeling en formuleer je een advies.

Module 2: Het ontwikkelen van leerarrangementen voor de medewerkers 
Op basis van de reactie op het advies ontwikkel je met behulp van je onderwijskundige expertise specifieke leerwerkarrangementen voor de organisatie. Werkplekleren betekent immers ‘al doende leren’, maar gedurende de leergang krijg je daarbij wel begeleiding van Zuyd Hogeschool om de kwaliteit van de programma’s te garanderen.

Module 3: Implementatie, evaluatie en advies 
Je implementeert en voert de opleidingsprogramma’s / leerwerkarrangementen uit in je eigen organisatie. In het kader van duurzaamheid en kwaliteitszorg verbind je dit steeds aan een gedegen evaluatie en verbetervoorstellen voor een volgende ronde. Blijven leren dus.

Leerlijnen

Wij toetsen elke leerlijn met opdrachten die aansluiten op de competenties waaraan je gedurende de opleiding werkt. Hierbij gebruik je een e-portfolio.

Leerlijn 1: Implementeren werkplekleren (kennis en toepassing)
Deze leerlijn bestaat uit twee fasen. Eerst formuleer je een advies voor werkplekleren voor je organisatie. Hierna volgt de implementatie van het advies. De uitvoering wordt voor beide fases getoetst aan de hand van het adviesrapport, een PEER-evaluatie, de presentatie van het totale product aan de opdrachtgever(s) en de mondelinge verdediging van het adviesrapport.

Leerlijn 2: Leiderschap (vaardigheden)
Het gaat hier om sociaal communicatieve, profilering- en positioneringsvaardigheden, onderzoeks- en samenwerkingsvaardigheden. Je sluit deze leerlijn af door middel van twee toetsonderdelen: 

· de uitvoering van een opdracht,
· methodische reflectie ten aanzien de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden als expert werkplekleren.

Leerlijn 3: Persoonlijk Professionele Ontwikkeling (attitude en integratie)
In deze leerlijn krijg je persoonlijke coaching om te sturen op het beoogde resultaat. Kennis en vaardigheden komen hier bij elkaar. De leerlijn kent een procesgerichte toetsing op drie momenten: een startdocument, een middenevaluatie en een wiki van het eigen persoonlijke profiel als expert werkplekleren.

 

Lesdata
Start oktober 2020
Planning wordt z.s.m. bekend gemaakt.

De opleiding "Expert Werkplekleren" wordt ook incompany aangeboden. Onze accountmanagers informeren je graag. Mail voor meer informatie naar serviceteam@zuydprofessional.nl.

Deel deze pagina op