Als opleidingscoördinator, HR(D)-adviseur, leidinggevende, verandermanager of docent draag je bij aan het opleiden van de medewerkers in jouw organisatie. Maar hoe zorg je er nu voor dat leren in de organisatie ook bijdraagt aan verandering? Hoe maak je leerwerkarrangementen die gericht zijn op de ontwikkeling van je medewerkers én organisatie? Hoe realiseer je een werkplek waarin werken en (onbewust) leren op elkaar zijn afgestemd? Kortom, hoe creëer je een leerrijke werkomgeving? Daar draait het om in de opleiding Expert Werkplekleren van Zuyd Professional. 

Doelgroep

De opleiding is interessant voor praktijkopleiders, hr-professionals, docenten mbo en hbo en managers. Je dient te beschikken over een vooropleiding op hbo niveau en didactische en onderwijskundige ervaring. Indien nodig wordt een additioneel programma aangeboden, waarin leertheorieën en didactische principes aan bod komen die nodig zijn om leer-werkarrangementen te ontwerpen.

Hierna kun je

 • een analyse maken van de organisatie, gericht op werkplekleren en vanuit de vakgebieden onderwijskunde, organisatiekunde en veranderkunde;
 • leervragen van medewerkers en teams omzetten in leerarrangementen die op de werkplek worden uitgevoerd. De leerarrangementen dragen ook bij aan een oplossing van organisatievraagstukken en de ontwikkeling van de organisatie;
 • werkplekleren evalueren, borgen en opschalen in je organisatie.

Te verbeteren competenties

 • Analyseren
 • Innoveren
 • Inspireren
 • Coachen van werkplekleren
 • Innovatief verduurzamen
 • Ontwerpen en programmeren van leerarrangementen
 • Organisatieonderzoek uitvoeren en adviseren
 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Doorzettingsvermogen tonen (volharden)
 • Methodisch & resultaatgericht werken
 • Organisatiesensitiviteit aanvoelen

Details

Niveau post HBO
Duur langer dan 12 maanden
Locatie Heerlen
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Opbouw

Zo ziet de opleiding eruit
De opleiding bestaat uit drie leerlijnen, die er samen voor zorgen dat jij je ontwikkelt tot een expert in werkplekleren:

Kennis- en toepassing
Je leert over theorieën en modellen, toegepast in de praktijk.
Onderwerpen zijn onder andere: organisatiestructuren, analysemodellen, besluitvorming, Human Resource Development, verandermanagement, competentiemanagement, ontwerpen van onderwijs, blended learning en didactiek.

Vaardigheden
Je werkt aan de vaardigheden voor je rol als expert werkplekleren.
Onderwerpen zijn onder andere: toepassing van leiderschapsstijlen, omgaan met weerstand, groepsdynamiek, overtuigend presenteren, onderhandelen en bevorderen van veranderbereidheid.

Persoonlijk Professionele Ontwikkeling
Onder begeleiding van een coach ga je grenzen verleggen in je eigen houding en gedrag, gericht op jezelf, de ander en je organisatie. Je leert om te gaan met meerdere perspectieven en belangen en hoe je je verhoudt in je eigen omgeving ten opzichte van verandering. Ook leer je om inzicht te krijgen in je eigen competentieontwikkeling.

Programma

De drie leerlijnen zijn verweven in de hele opleiding, die weer is opgebouwd uit drie modules van twintig weken:

Module 1: analyse en advisering over werkplekleren in jouw organisatie
Je leert een integrale organisatiekundige, veranderkundige ,onderwijskundige en leertechnologische analyse te maken. Op basis daarvan kun je de behoefte aan competentieontwikkeling in relatie tot organisatieontwikkeling vaststellen. Niet alleen op dit moment, maar ook in de nabije en verdere toekomst. Vervolgens vergelijk je dat met de huidige situatie en formuleer je een advies.

Module 2: ontwikkelen van leerarrangementen 
Op basis van de reactie op het advies ontwikkel je met behulp van je onderwijskundige expertise specifieke leerwerkarrangementen voor de organisatie. Ook richt je de organisatie zo in, dat er een leerrijke omgeving ontstaat. Dat zijn immers de randvoorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren. Daarbij krijg je deskundige begeleiding om de kwaliteit van de programma’s te garanderen.  

Module 3: implementatie, evaluatie en advies 
Je leert hoe je de opleidingsprogramma’s/leerwerkarrangementen en interventies voor een leerrijke omgeving in je eigen organisatie implementeert, uitvoert en borgt. In het kader van duurzaamheid en kwaliteitszorg verbind je dit aan een gedegen evaluatie en verbetervoorstellen voor een volgende ronde.

Masterclasses en workshop
Werkplekleren doe je in de praktijk. Dus vindt de opleiding ook zoveel mogelijk plaats in de praktijk. In plaats van lessen op school verzorgen we korte, inspirerende theoretische masterclasses in de organisaties van de deelnemers. Ook niet-deelnemers (bijvoorbeeld je leidinggevende of een collega) zijn daarbij welkom. In de ochtend behandelen we in een korte inspirerende sessie de theorie, die je daarna in een workshop (alleen voor deelnemers) gaat toepassen. Aan de hand van een concrete opdracht uit jouw organisatie werk je bijvoorbeeld aan een analyse of leerarrangement. Dit doe je in samenwerking met een projectgroep: een aantal betrokken mensen uit jouw organisatie, een mede-deelnemer en een expert-docent.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk in deze opleiding. Daarom houden we de groepen klein. De deelnemers komen voornamelijk uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs, maar ook deelnemers uit andere sectoren welkom. Je krijgt één of twee ‘buddy’s’ toegewezen: mede-deelnemers met wie je kunt sparren. Met en van elkaar leren is – net als bij werkplekleren – enorm belangrijk in deze opleiding. Vanzelfsprekend werken we met zeer ervaren docenten die het werkveld goed kennen en zorgen we voor inspirerende, goed onderbouwde masterclasses, uitdagende workshops, vaardigheidstrainingen en individuele coaching.

Toetsing en diploma
Voor elke met goed resultaat afgesloten module ontvang je een certificaat van Zuyd Hogeschool. Heb je de opleiding met positief resultaat afgesloten? Dan ontvang je een post-hbo-diploma Expert Werkplekleren van en geregistreerd bij Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

 

Planning

Het programma is tweewekelijks een hele dag en heeft 24 lesdagen. Zie hier het voorbeeldprogramma. Daarnaast wordt zelfstudie gevraagd via e-learning (kennisclips) en literatuur, werk je aan de veranderopgave/het project binnen je organisatie en word je gecoacht. De opleiding is een combinatie van face-to-face, digitaal leren én deelname aan een learning community met vakgenoten en organisaties. De opleiding vergt een investering van gemiddeld 15 uren in de week, inclusief activiteiten op de werkplek en bijeenkomsten.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.