Vanna Vis-Dronkert, teamleider deeltijdopleiding Verpleegkunde bij de Academie voor Verpleegkunde van Zuyd, weet wel waar de populariteit vandaan komt: “De studenten hebben al werkervaring en nemen deze mee in de opleiding, waarmee ze zichzelf naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast wordt ‘een leven lang leren’ steeds gangbaarder. Dat is ook noodzakelijk om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Verder zie je dat de vraag naar hbo’ers groeit, onder meer in branches als de zorg en techniek. Voor veel mensen is dit dan ook hét moment om een deeltijd hbo-bachelor te volgen, omdat dit hun kans op een carrièresprong enorm vergroot.”

‘Er zijn meer instapmogelijkheden per jaar en het is makkelijker om tussendoor een pauze in te lassen …’

Vernieuwde aanpak deeltijdonderwijs maakt het werkenden stuk gemakkelijker
Toch is dat niet alles. Ook de nieuwe aanpak van het deeltijdonderwijs bij Zuyd Professional zorgt voor een toename van het aantal studenten. Harald Theunissen, coördinatorEngineering Deeltijd bij de Engineering Academie van Zuyd, legt uit: “Vanaf 2016 participeert Zuyd in het ‘Experiment leeruitkomsten’, een onderdeel van de pilot ‘Flexibilisering deeltijdonderwijs’. Vier deeltijdopleidingen (Business Studies, Engineering, Social Work en Verpleegkunde) zijn daarin samen opgetrokken om te komen tot een gezamenlijk, vernieuwend onderwijsconcept. De opleidingen zijn bijvoorbeeld flexibeler ingericht met een niet-volgordelijke opbouw. Daardoor zijn er meer instapmogelijkheden per jaar en is het makkelijker om tussendoor een pauze in te lassen als bijvoorbeeld privéomstandigheden daarom vragen. Studenten kunnen ook hun opleiding versnellen door aan te tonen dat ze bepaalde onderdelen al beheersen.”

Aansluiting op beroepspraktijk
Harald vervolgt: “Daarnaast sluiten werken en leren – nog veel meer dan vroeger – op elkaar aan. We stellen de leeruitkomsten centraal: wat moet de medewerker straks kunnen, welke kennis en vaardigheden heeft hij nodig voor het uitvoeren van een bepaalde functie of handeling? Het eindniveau is gelijk aan de reguliere hbo-opleidingen, maar de studenten verwerken de theorie met opdrachten uit hun eigen beroepspraktijk of bij een andere organisatie. Een voorbeeld: als we het bij Engineering hebben over een kwaliteitsmanagementsysteem, krijgen voltijdstudenten hier een theoretische toets over. Bij de deeltijdopleiding vragen we de studenten om te onderzoeken hoe het in hun eigen organisatie geregeld is en om daar verbetervoorstellen voor te doen. Zo leren ze hun organisatie beter kennen en hebben de opdrachten ook toegevoegde waarde voor het bedrijf.”

‘We zien een behoorlijke stijging van de carrièrekansen.’

Carrièrekansen
Deze vernieuwende onderwijsaanpak werkt uitstekend, aldus Vanna. “De studenten zijn heel enthousiast. Doordat de opleidingen zo goed aansluiten bij de praktijk, zien ze direct waar ze het voor doen. Opdrachten voelen niet als extra werk, maar als verdieping van het gewone werk. Ook werkgevers zien zo de meerwaarde, waardoor ze eerder bereid zijn te investeren voor hun medewerkers. Voor de studenten is het verder prettig om met mensen uit andere organisaties samen te zitten. Ze leren veel van én met elkaar. Ze zoeken elkaar zelfs op eigen initiatief op hun eigen werkplek op. Daarnaast zien we een behoorlijke stijging van de carrièrekansen. De eerste 17 deeltijdstudenten Verpleegkunde niveau 6 zijn onlangs afgestudeerd. Zij hebben allemaal een carrièresprong gemaakt. Dat is toch mooi?”

Deeltijd Verpleegkunde

Bekijk hier de informatie van de bacheloropleiding Verpleegkunde.

Deeltijd Engineering

Bekijk hier de informatie van de bacheloropleiding Engineering.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen of vraag vrijblijvend studieadvies aan.