Werk je in de zorg en ben je toe aan een nieuwe stap in de carrière? Heb je de ambitie om bij een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan als (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner Huisarts (POH)? En wil je je graag verder verdiepen in chronische ziekten bij patiënten, voornamelijk op somatisch gebied? Dan past de opleiding (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner Huisarts AGZ (algemene gezondheidszorg) helemaal bij jou! Na deze opleiding kun je voorlichting en begeleiding bieden aan de chronisch zieke patiënt. Stimulering van het zelfmanagement van patiënten staat centraal waarbij uitgangspunten van positieve gezondheid worden gehanteerd.

Onlangs is deze opleiding, in samenspraak met het werkveld, verder geoptimaliseerd. Hierdoor komen wij nog beter tegemoet aan de relevante ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg. Zuyd biedt daarnaast binnen deze opleiding een uitgebreid programma aan op het gebied van ouderenzorg.

Doelgroep

Wil je aan de slag als (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ in een huisartsenpraktijk? Als je voldoet aan één van de toelatingseisen én je hebt (bij voorkeur) minimaal 1 jaar werkervaring in een functie met minimaal 0,5 fte én je hebt een stageplaats, dan kun je deze opleiding volgen. Na afronding van de opleiding kun je zelfstandig aan de slag als verpleegkundig praktijkondersteuner huisartsenzorg AGZ, waarbij de huisarts altijd eindverantwoordelijk blijft.

Goed om te weten: voor deze opleiding heb je een stageplaats nodig bij een huisartsenpraktijk. Deze moet je zelf regelen. Het advies is om naast het rechtstreeks contact opnemen met huisartsenpraktijken ook contact op te nemen met de regionale zorggroepen Meditta, HOZL en ZIO. De zorggroepen kunnen ook behulpzaam zijn bij het vinden van een stageplaats.
De coördinator van de opleiding kan je verder ook van tips voorzien bij het zoeken naar een stageplaats.

Hierna kun je

 • als (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ aan de slag in de huisartsenpraktijk
 • zelfstandig spreekuren verzorgen voor (chronische) patiënten met onder andere diabetes mellitus type II, astma/COPD en hart- en vaatziekten
 • patiënten instrueren en begeleiden bij hun chronische aandoening
 • positieve gezondheid en zelfmanagement bij de patiënten stimuleren

Te verbeteren competenties

 • vakinhoudelijk handelen: de POH als zorgverlener
 • communicatie: de POH als communicator
 • samenwerking: de POH als samenwerkingspartner
 • wetenschap en onderwijs: de POH als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap
 • maatschappelijk handelen: de POH als gezondheidsbevorderaar
 • organiseren: de POH als organisator
 • professionaliteit: de POH als professional en kwaliteitsbevorderaar

Details

Niveau post HBO
Duur 12 maanden
Eerstvolgende startdatum 24-10-2023
Locatie Heerlen
Erkenning Diploma
Kosten 5.900,00
Alle details weergeven

Deze opleiding kan voordelig worden gevolgd met de inzet van het STAP-budget. De eerstvolgende aanvraagperiode is, onder voorbehoud, gepland op maandag 3 juli 2023 . Houd de website van STAP UWV in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Alumnikorting is niet van toepassing op deze opleiding.
Zie voorwaarden voor meer informatie.

Opbouw

Zo ziet de opleiding (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ uit
De opleiding (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ bestaat uit 30 bijeenkomsten van één dag. Daarin leer je hoe je patiënten met chronische klachten kunt voorlichten, instrueren en begeleiden. Daarnaast verricht je metingen bij de patiënt en stimuleer je het zelfmanagement waarbij uitgangspunten van positieve gezondheid van belang zijn. Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn.

Theorie integreren in praktijk
Binnen de opleiding gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs in allerlei verschillende werkvormen en werk/stage. We verwachten van jou dan ook een actieve leerhouding, waarbij je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de huisartsenzorg. In totaal bestaat de opleiding uit drie modules, vier leerlijnen en een stage. Elke module en leerlijn wordt afgesloten met een opdracht/toets die aansluit op de competenties van de (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ en dan specifiek op de competenties die in desbetreffende module/leerlijn centraal staan.

Stage
Een wezenlijk onderdeel van de opleiding is een stage van 40 weken (minimaal 8 uren per week). Tijdens de stage voer je werkzaamheden uit op basis van een plan van aanpak, dat je opstelt in overleg met je stagebegeleider en je intervisiebegeleider Tijdens intervisiebijeenkomsten en in de stageperiode evalueer je en reflecteer je op je handelen. Ook komt je intervisiebegeleider je bezoeken op je stageadres.

Het is belangrijk dat je vóór de start van de opleiding een stageplaats hebt gevonden in een huisartsenpraktijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden daarvan. Het advies is om naast het rechtstreeks contact opnemen met huisartsenpraktijken ook contact op te nemen met de regionale zorggroepen Meditta, HOZL en ZIO. De zorggroepen kunnen ook behulpzaam zijn bij het vinden van een stageplaats. Heb je één maand vóór de start van de opleiding nog geen stageplek gevonden? Geef dit door aan Marlies Ruijschop, coördinator van de opleiding (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ (marlies.ruijschop@zuyd.nl). We helpen je graag met het vinden van een geschikte stageplek.

Programma

In de opleiding (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Diabetes Mellitus type II:

 • NHG-standaard (medische behandeling) in de huisartsenpraktijk
 • consulten verlenen aan patiënten met DM type II
 • voorlichting en zelfmanagement

2. Astma/COPD:

 • ziektebeelden en medische behandeling (methodieken en NHG-standaard)
 • voorlichting en zelfmanagement
 • sociale kaart en samenwerking met 

3. Cardiovasculair risicomanagement:

 • NHG-standaard, diagnostiek en opstellen van een profiel
 • Cholesterol bepalen, bloeddruk meten en medicatie-intake
 • Opzetten van een spreekuur en casuïstiekbespreking

4. Ouderenzorg:

 • Basisinformatie en het in kaart brengen van een (kwetsbare) oudere met een complexe zorgvraag
 • Cognitieve problematiek, mobiliteitsproblemen en valpreventie
 • Sociale contacten, eenzaamheid en medicijngebruik
 • Nazorg, risicovolle transities en Advanced Care Planning

5. Communicatieve vaardigheden:

 • samenwerken met de patiënt in verschillende gesprekssituaties
 • achterhalen van opvattingen, zorgen en verwachting van patiënten
 • gesprekstechnieken oefenen

6. Methodische vaardigheden:

 • methodieken, standaarden, rapportages en registraties in het licht van evidence-based practice en kwaliteitsverbetering
 • inzichtelijk en resultaatgericht begeleiden, voorlichten, adviseren en instrueren

Planning

Data najaar 2023
Start 24 oktober 2023, overige opleidingsdagen volgen z.s.m.

Lesdagen zijn alle op dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Startdatum
24-10-2023
Prijs
5.900,00
Variant
Dag
Bijeenkomsten
30 bijeenkomsten
Locatie
Heerlen, Nieuw Eyckholt 300
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

Accreditatie

V&VN: (t/m 16-05-2023) ID 468837 - voor 230 punten.

NVvPO: Zelf uploaden na behalen getuigschrift (binnen 1 jaar na afronden studie)

Praktische informatie

De kosten voor de opleiding (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisartsenzorg AGZ zijn inclusief administratiekosten en examengeld. Je krijgt toegang tot onze digitale leeromgeving Moodle. Je vindt hierin onder andere cursusinformatie en leeractiviteiten.

*Voucher alumni korting is niet van toepassing op deze opleiding.

Toelatingseisen

Wil je onze opleiding (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisartsenzorg AGZ volgen? Dan voldoe je aan één van de volgende eisen:

 • hbo-diploma Verpleegkundige niveau 5
 • mbo-diploma Verpleegkundige of in-serviceopleiding Verpleegkundige niveau 4, aangevuld met een verpleegkundige vervolgopleiding
 • mbo-verpleegkundige niveau 4 zonder verpleegkundige vervolgopleiding; na een succesvol intakeassessment kun je worden toegelaten tot de opleiding
 • hbo-diploma Paramedische Beroepen

Daarnaast heb je bij voorkeur minimaal een jaar werkervaring in een functie met tenminste de helft van een volledige weektaak en heb je een stageplaats. Na de afronding van de opleiding kun je zelfstandig aan de slag als (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisartsenzorg AGZ, waarbij de huisarts altijd eindverantwoordelijk blijft.

 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen of vraag vrijblijvend studieadvies aan.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.