Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
01 oktober 2020
Vooropleiding
minimaal Verpleegkunde niveau 4, aangevuld met een verpleegkundige vervolgopleiding
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
Diploma
Keurmerk
V&VN, NVvPO
Tijdsinvestering
30 bijeenkomsten van 1 dag
Lesdag
donderdag
Kostenspecificatie
5.900,00

Werk je in de zorg en ben je toe aan een nieuwe stap in de carrière? Heb je de ambitie om bij een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan als praktijkondersteuner (POH)? En wil je je graag verder verdiepen in chronische ziekten bij patiënten, voornamelijk op somatisch gebied? Dan past de opleiding verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ (algemene gezondheidszorg) helemaal bij jou! Na deze opleiding kun je voorlichting en begeleiding bieden aan de chronisch zieke patiënt. Stimulering van het zelfmanagement van patiënten staat centraal waarbij uitgangspunten van positieve gezondheid worden gehanteerd.

De opleiding POH AGZ, die gegarandeerd doorgaat, is hybride vormgegeven en bestaat uit een mix van fysieke bijeenkomsten (voor zover de corona situatie dit toelaat) en online lessen. Uiteraard zorgen wij voor een corona veilige setting. De groep studenten met wie we de opleiding doorlopen is om die reden gemaximeerd op 13. Bij training van vaardigheden kunt u worden gevraagd om extra beschermd te zijn door bijvoorbeeld het (tijdelijk) dragen van een mondmasker
algemeen
opbouw
programma
Accreditatie
Lesdata
FAQ

Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Doelgroep
Wil je aan de slag als verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ in een huisartsenpraktijk? Werk je nu als HBO-verpleegkundige binnen de eerste of tweedelijnszorg, als paramedicus, als MBO-verpleegkundige aangevuld met een verpleegkundige vervolgopleiding, dan kom je in aanmerking voor het volgen van de opleiding verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ. Indien je gevolgde opleiding MBO verpleegkunde betreft dan kun je middels een assessment worden toegelaten tot de opleiding. Goed om te weten: voor deze opleiding heb je een stageplaats nodig bij een huisartsenpraktijk. Deze moet je zelf regelen. Het advies is om naast het rechtstreeks contact opnemen met huisartsenpraktijken ook contact op te nemen met de regionale zorggroepen Meditta, HOZL en ZIO. De zorggroepen kunnen ook behulpzaam zijn bij het vinden van een stageplaats. De coördinator van de opleiding kan je verder ook van tips voorzien bij het zoeken naar een stageplaats.

Na dit traject kun je...

 • als (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisarts AGZ aan de slag in de huisartsenpraktijk
 • zelfstandig spreekuren verzorgen voor (chronische) patiënten met onder andere diabetes mellitus type II, astma/COPD en hart- en vaatziekten
 • patiënten instrueren en begeleiden bij hun chronische aandoening
 • positieve gezondheid en zelfmanagement bij de patiënten stimuleren

Je werkt aan de volgende competenties:

 • vakinhoudelijk handelen: de POH als zorgverlener
 • communicatie: de POH als communicator
 • samenwerking: de POH als samenwerkingspartner
 • wetenschap en onderwijs: de POH als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap
 • maatschappelijk handelen: de POH als gezondheidsbevorderaar
 • organiseren: de POH als organisator
 • professionaliteit: de POH als professional en kwaliteitsbevorderaar

Zo ziet de opleiding  verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ eruit
De opleiding verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ bestaat uit 30 bijeenkomsten van één dag. Daarin leer je hoe je patiënten met chronische klachten kunt voorlichten, instrueren en begeleiden  Daarnaast verricht je metingen bij de patiënt en stimuleer je het zelfmanagement waarbij uitgangspunten van positieve gezondheid van belang zijn. Gezondheid is meer dan alleen niet- ziek- zijn.

Theorie integreren in praktijk
Binnen de opleiding gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs in allerlei verschillende werkvormen en werk/stage. We verwachten van jou dan ook een actieve leerhouding, waarbij je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de huisartsenzorg. In totaal bestaat de opleiding uit drie modules, vier leerlijnen en een stage. Elke module en leerlijn wordt afgesloten met een opdracht/toets die aansluit op de competenties van de verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ en dan specifiek op de competenties die in desbetreffende module/leerlijn centraal staan.

Stage
Een wezenlijk onderdeel van de opleiding is een stage van 40 weken (minimaal 8 uren per week). Tijdens de stage voer je werkzaamheden uit op basis van een plan van aanpak, dat je opstelt in overleg met je stagebegeleider en je intervisiebegeleider Tijdens intervisiebijeenkomsten en in de stageperiode evalueer je en reflecteer je op je handelen. Ook komt je intervisiebegeleider je bezoeken op je stageadres.

Het is belangrijk dat je vóór de start van de opleiding een stageplaats hebt gevonden in een huisartsenpraktijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden daarvan. Het advies is om naast het rechtstreeks contact opnemen met huisartsenpraktijken ook contact op te nemen met de regionale zorggroepen Meditta, HOZL en ZIO. De zorggroepen kunnen ook behulpzaam zijn bij het vinden van een stageplaats. Heb je één maand vóór de start van de opleiding nog geen stageplek gevonden? Geef dit door aan Marlies Ruijschop, coördinator van de opleiding verpleegkundig praktijkondersteuner huisarts AGZ (marlies.ruijschop@zuyd.nl). We helpen je graag met het vinden van een geschikte stageplek.

In de opleiding praktijkondersteuner huisarts AGZ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Diabetes Mellitus type II:

 • NHG-standaard (medische behandeling) in de huisartsenpraktijk
 • consulten verlenen aan patiënten met DM type II
 • voorlichting en zelfmanagement

2. Astma/COPD:

 • ziektebeelden en medische behandeling (methodieken en NHG-standaard)
 • voorlichting en zelfmanagement
 • sociale kaart en samenwerking met 

3. Cardiovasculair risicomanagement:

 • NHG-standaard, diagnostiek en opstellen van een profiel
 • Cholesterol bepalen, bloeddruk meten en medicatie-intake
 • Opzetten van een spreekuur en casuïstiekbespreking

4. Ouderenzorg:

 • Basisinformatie en het in kaart brengen van een (kwetsbare) oudere met een complexe zorgvraag
 • Cognitieve problematiek, mobiliteitsproblemen en valpreventie
 • Sociale contacten, eenzaamheid en medicijngebruik
 • Nazorg, risicovolle transities en Advanced Care Planning

5. Communicatieve vaardigheden:

 • samenwerken met de patiënt in verschillende gesprekssituaties
 • achterhalen van opvattingen, zorgen en verwachting van patiënten
 • gesprekstechnieken oefenen

6. Methodische vaardigheden:

 • methodieken, standaarden, rapportages en registraties in het licht van evidence-based practice en kwaliteitsverbetering
 • inzichtelijk en resultaatgericht begeleiden, voorlichten, adviseren en instrueren

V&VN
NVvPO: Zelf uploaden na behalen getuigschrift (binnen 1 jaar na afronden studie)

De bijeenkomsten worden gegeven op donderdag van 09.00 tot 17.00 uur op de locatie van Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Module 'De patiënt met Diabetes Mellitus type II in de huisartsenpraktijk'
36 contacturen, 50 studie-uren

2020:
1, 8, 15 en 29 oktober
12 en 26 november
10 en 17 december
2021:
7 en 21 januari
4 en 11 februari

Module 'De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk'
40 contacturen, 50 studie-uren

2021:
25 februari
11 en 25 maart
8, 22 en 29 april
20 en 27 mei
3 en 10 juni

Module 'Cardiovasculair risicomanagement'
28 contacturen, 50 studie-uren

2021:
17 en 24 juni
1 en 8 juli
16, 23 en 30 september
14 oktober

4 november diploma uitreiking

Deel deze pagina op