Na een jarenlange samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ wordt hier vanaf september 2024 het nationaal programma Scholing Palliatieve Zorg aan toegevoegd. Vanuit de gezamenlijke missie ‘Samen werken aan verbetering van palliatieve zorg (onderwijs)’ bieden wij vanaf september 2024 een vernieuwd scholingsaanbod voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals. Zorgverleners in de palliatieve zorg kunnen voordelig de landelijke basisscholing ‘palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker’ volgen. Deze basisopleiding, gesubsidieerd door KWF, wordt ook in de regio Limburg en Zuidoost-Brabant aangeboden. Uniek is dat er, naast de basisscholing, een verdiepend Plus Programma wordt aangeboden door Zuyd Professional met meer diepgang en aandacht voor meer patiëntengroepen met na afronding een erkend certificaat en accreditatie. De combinatie van een gesubsidieerde basisscholing met de mogelijkheid tot verdieping via Plus Programma’s of aanvullende opleidingen maakt de scholingen toegankelijk en aantrekkelijk voor een brede doelgroep zorgprofessionals.

Scholingsprogramma Palliatieve zorg voor zorgmedewerkers in de regio

De scholingen vanuit het nationaal programma worden aangeboden voor:
1) Verzorgenden
2) Verpleegkundigen
3) Artsen, verpleegkundig specialisten (MANP) en physician assistants (PA)

Vanuit de plus programma’s kunnen we daar de welzijnsmedewerkers aan toevoegen bij scholing 1. Voor scholing 2 is het aanbod interprofessioneel beschikbaar gesteld voor alle betrokken disciplines in de palliatieve zorg zoals POH, paramedici, social work, etc.

Zuyd Hogeschool en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ bundelen hun krachten om zo de gehele regio en alle doelgroepen zorgverleners op te kunnen leiden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het gehele Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant met diens netwerkcoördinatoren en het oncologisch netwerk Zuidoost Nederland.

Aanbod landelijke basisscholing

De landelijke basisscholing richt zich op het fundament van palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker. Er zijn zowel fysieke als online leermomenten. Deze scholing is geschikt voor zorgverleners die nog geen opleiding in palliatieve zorg hebben gehad. De scholingen zijn geaccrediteerd en worden gesubsidieerd door KWF met een aantrekkelijk tarief. Door de combinatie van gesubsidieerde basisscholing met verdiepende Plus Programma’s bieden we toegankelijk onderwijs. De landelijke basisscholing kan los gevolgd worden, de plus programma’s enkel in combinatie met de basisscholing.

Aanbod Zuyd Plus Programma’s

Om te komen tot meer diepgang en een directe koppeling met de praktijk van de deelnemers, kan de basisscholing uitgebreid worden met een Plus Programma. Deze is bedoeld voor zorgverleners niveau 2 tot 6 en interprofessionele zorgmedewerkers. In dit programma zit een uitbreiding van de bestaande lesmomenten van de basisscholing. Tijdens het onderwijs volgt er een verdere verdieping in alle dimensies van palliatieve zorg en is er een grotere diversiteit in thema’s en doelgroepen. Er is meer aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, en praktijkgerichte (eind)opdrachten zorgen voor een directe kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg op de eigen werkvloer. Bij afronding volgt een volwaardig certificaat van het Plus Programma met bijbehorende accreditatie. De gecombineerde scholingen zijn qua onderwijsinhoud vergelijkbaar met onze eerdere palliatieve zorg opleidingen voor verzorgenden en interprofessioneel.

Palliatieve Zorg scholingen voor Verzorgenden

  • niveau MBO
  • duur 3 tot 6 maanden
  • startdatum 13-09-2024
  • locatie Heerlen, Eindhoven

Palliatieve Zorg scholingen Interprofessioneel

  • niveau HBO
  • duur 3 tot 6 maanden
  • startdatum 13-09-2024
  • locatie Heerlen, Eindhoven

Aanbod aanvullende opleidingen voor artsen, MANP en PA’s

Artsen, verpleegkundig specialisten en PA’s kunnen verdieping en aanvulling vinden in Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) Palliatieve zorg en DOO Advance Care planning binnen MUMC+. zie OORZON trainingen en de opleidingen voor medisch specialisten als 9 daagse cursus, maar ook de kaderopleiding voor artsen of de leergang voor Verpleegkundig Specialisten leergang verpleegkundig specialisten.

Wanneer vinden de scholingen plaats?

De scholingen worden aangeboden vanaf september 2024 t/m december 2025. Er zijn drie startmomenten per studiejaar. De inschrijvingen kunnen ‘open lijn’ gedaan worden, waarbij individuele deelnemers vanuit diverse organisaties zich inschrijven in een groep. Daarnaast zijn ook in-company trajecten mogelijk. Kijk op de website voor meer informatie.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de palliatieve zorgopleidingen voor doelgroep 1 (verzorgenden) en 2 (verpleegkundigen) vind je op de website https://www.zuydprofessional.nl/palliatieve-zorg/
Meer informatie voor doelgroep 3 (artsen, MANP, PA) volgt op de website https://palliatievezorg.mumc.nl/

‘Samen werken aan verbetering van palliatieve zorg (onderwijs)’