Denk je erover om de opleiding projectmanagement te gaan volgen? Lees dan dit interview met de docent Pierre Erven.

1. Wat is jouw drijfveer voor het trainen van mensen in de opleiding projectmanagement?

Mijn belangrijkste drijfveer voor het trainen van mensen in aan de opleiding projectmanagement is het delen van ervaringen die ik in de loop der jaren bij diverse organisaties en bij diverse projectteams heb opgedaan. Daarnaast wil ik graag de deelnemers een basis meegeven waarmee ze een mooie (door) ontwikkeling kunnen maken  ten aanzien van hun dagelijkse werk. Tot slot leer ik zelf ook veel van de deelnemers, die bepaalde facetten van projectmatig werken vanuit een ander perspectief bekijken.

2. Wat is, op basis van jouw ervaringen, voor projectmanagers de grootste uitdaging?

Dat zijn er eigenlijk een paar. De belangrijkste vind ik dat de projectmanager het teamgevoel ten alle tijde moet versterken door zelf het goede voorbeeld te geven. Hij moet dan ook positief zijn over de kracht van zijn team en dit ook uitstralen. Succes valt en staat bij een betrokken team dat met een positieve houding de uitdaging aan durft te gaan. 

Ook is het belangrijk dat de projectmanager begint met een planning. De projectmanager dient van tevoren te bedenken wat hij precies wil bereiken, wat de prioriteiten zijn, welke taken daarvoor precies uitgevoerd moeten worden en wie dat moeten doen. Neem op tijd contact met diegenen op en betrek ze bij de opzet van het project. Maak bij complexe projecten een overzichtelijke matrix: wie doet wat en wanneer.

Tevens is het belangrijk dat een goede projectmanager “antennes” heeft voor wat er in de omgeving gebeurt en hij daarop kan acteren. Een sleutel voor succes in deze is de aandacht voor de “ voice of the Customer”. Wat willende stakeholders nu werkelijk? Wat is de vraag achter de vraag. 

3. Wat is je het meest bijgebleven aan het lesgeven aan projectmanagers?

De meeste projectmanagers zijn resultaatgericht waarbij het gaat om concrete en gerichte acties die ze ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
Een aandachtpunt hierbij is dat die resultaatgerichtheid wel eens gaat ten koste van de relatie met je projectteamleden. Door het maken van het plan van aanpak worden de projectmanagers gedwongen om alternatieven tegen elkaar af te wegen en dat vinden ze niet allemaal even makkelijk.

4. Wat is je meest uitdagende project tot nu toe geweest?

Dat zijn toch een aantal Mega/projecten niet zozeer dat het budget boven de 1 miljard euro van belang is maar de organisatie, de mensen, de teamvorming. 
Hierbij denk ik dan aan de Maaswerken vanwege de samenwerking met de diverse ministeries, de 3 provincies en de talloze gemeenten. Maar ook in het bijzonder de mensen die langs het traject van de Maaswerken wonen. 


Verder natuurlijk ook het project A73 met zijn Swalm- en Roertunnel die regelmatig onderwerp was in de diverse media. Maar ook het project Vijzelstraat waar ik nu voor werk en ik ben ingehuurd door de gemeente Amsterdam is een zeer uitdagend project. Met een deskundig team wordt het maaiveld boven de Noord Zuid lijn herzien en worden historische bruggen gerenoveerd in een zeer complexe technische omgeving.  

5. Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die je (aanstaande) projectleiders zou willen vertellen?

1)Je moet de processen en systemen op orde hebben om je project tot een succes te maken. De meest       essentiële factor is echter de factor mens die geeft altijd de doorslag. Je kunt niet genoeg investeren in     samenwerking.

2) Laat je coachen vooral als je het gevoel hebt dat je ergens klem mee komt te zitten. Een paar weken lang   een haf uurtje reflecteren kan echt geen kwaad. Omdat een coach altijd op basis van gelijkwaardigheid    opereert. Wordt je gedwongen je hellemaal  open te stellen, Hier alleen al kun je profijt uit trekken. Je zult    achteraf beamen dat je je tijd en geld niet aan iets beters had kunnen besteden. 

3)Iedere methode is slechts een houvast. Een methode is nooit een doel op zich. Als er meerdere projecten in je organisatie worden uitgevoerd, kun je wel  het beste een en dezelfde methodiek gebruiken. Zo krijgt elk project dezelfde vertrekpunten en spreken de betrokkenen dezelfde taal. Trek de vergelijking met toneel. Als leden van een internationaal  samengesteld toneelgezelschap hun rol ieder in hun eigen moedertaal gaan vertolken, weet je bij voorbaat dat de zalen leeg zullen blijven.   

6. Hoe denk je dat projectmanagement er over 5 jaar uitziet?

Ik verwacht dat het belang van projectmanagement verder zal toenemen omdat organisaties steeds complexer zullen worden en de dynamiek zal minimaal hetzelfde blijven. Het vakgebied zal  verder professionaliseren, steeds meer wetenschappers zullen onderzoek gaan doen en projectmanagement zal een universitaire opleiding gaan worden. Ik voorzie dat er ook een uniforme methode zal gaan ontstaan. Certificering zal dan van echte waarde zijn om onderscheid te maken tussen amateurs en professionals. De kennis over projectmatig werken zal binnen organisaties sterk toenemen waardoor men beter zal inzien wat wel en niet goed werkt binnen organisaties.  

Projectmanagement Senior

Heb je ruime ervaring als projectmedewerker of projectleider? 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.